Chat with us, powered by LiveChat

Jacek Kunicki (Orange Polska S.A.): „Naszą ambicją jest, aby te wzrosty utrzymać w przyszłości"

Skomentuj artykuł

W piątek, 19 marca 2021 r., na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odbył się czat inwestorski z Jackiem Kunickim – Członkiem Zarządu ds. Finansów Orange Polska. Pytania zadawane przez inwestorów dotyczyły m.in. opublikowanych wyników za 2020 r., perspektyw rozwoju Grupy, działalności poszczególnych segmentów, czy też polityki dywidendowej.

Wyniki oraz perspektywy 

Wśród relatywnie często podnoszonych przez inwestorów zagadnień w trakcie spotkania, były kwestie związane zarówno z opublikowanymi wynikami, ale przede wszystkim z przyszłym rozwojem Spółki.

 

W ciągu ostatnich kilku lat powróciliśmy do wzrostów przychodów i EBITDA po kilkunastu latach nieprzerwanych spadków. Naszą ambicją jest, aby te wzrosty utrzymać w przyszłości, rosnąć w sposób trwały. Na skalę wzrostu ma wpływ duża konkurencyjność rynku oraz strukturalne spadki w obszarze telefonii głosowej, które musimy kompensować wzrostami w innych biznesach. W przyszłości chcemy aby wzrost pochodził w większej części z przychodów, a nie cięć kosztów – tłumaczył Jacek Witucki oceniając wynik za ubiegły rok.

 

W 2021 chcielibyśmy osiągnąć niski jednocyfrowy procent wzrostu EBITDAaL rok do roku. Planujemy osiągnąć to zarówno dzięki dalszym oszczędnościom, jak i (przede wszystkim) dzięki wzrostowi marży z naszych podstawowych produktów i usług. Największy potencjał do wzrostu marży, który - przy wysokiej dźwigni operacyjnej - jest kluczowy dla EBITDAaL, widzimy w konwergencji, światłowodzie i usługach mobilnych. Do tego dodałbym usługi ICT, które - choć z marżą niższą od usług telco - dostarczają nam silnych wzrostów. Te usługi budują ogromną większość naszej rentowności operacyjnej – dodał Członek Zarządu Spółki.

 

Na pytanie odnośnie szans na wejście w przyszłości zysku netto w wyraźny trend wzrostowy, Jacek Witucki odpowiedział, że:

 

Na pewno chcielibyśmy. Przypominam że od 3 lat udaje nam się rosnąć na poziomie zysku EBITDA. Wzrost zysku netto będzie naturalną konsekwencją. Mamy wysoką amortyzację - w tym roku ona spadnie z uwagi na wydłużenie życia niektórych aktywów oraz przeniesienie części aktywów do FiberCo (jeśli ten projekt zamkniemy). Na poziom zysku wpływają również koszty finansowe, które w 2020 roku były pod negatywnym wpływem różnic kursowych. W tym roku spodziewamy się niższych kosztów finansowych (z wyłączeniem różnic kursowych) z powodu niższego kosztu długu.

 

Inwestorzy pytali również o ocenę perspektyw rozwoju Grupy w okresie kilku najbliższych lat.

 

Mierzymy w osiąganie wzrostu, przychodów, EBITDAaL i generacji gotówki, głównie z podstawowych gałęzi działalności komercyjnej. Będziemy to wspierać dalszymi działaniami oszczędnościowo-optymalizacyjnymi. Więcej powiemy w strategii w 2 kwartale – podkreślił Jacek Witucki

Dywidenda

Wiele z zadanych przez inwestorów pytań dotyczyło kwestii przyszłej dywidendy.

 

Chcielibyśmy powrócić do wypłacania dywidendy, wtedy kiedy będziemy przekonani że możemy powrócić do wypłaty na trwałe. Wymaga to przekonania co do trwałości wzrostów EBITDAaL i generacji gotówki oraz więcej pewności do kluczowych wydatków np. zakupu pasma 5G. Więcej o dywidendzie powiemy w strategii, którą będziemy ogłaszać pod koniec 2 kwartału – wyjaśnił Członek Zarządu Orange Polska.

Akwizycje

Uczestnicy czatu poruszali także temat potencjalnych akwizycji, w szczególności pytali o obszary potencjalnych akwizycji, czy też o sposoby ich finansowania.

 

Na akwizycje zawsze patrzymy indywidualnie, analizując konkretną firmę oraz to, czy segment w którym się ona znajduje jest a) wzrostowy i b) komplementarny do naszego biznesu. Tak było w przypadku naszych ostatnich 2 akwizycji w obszarze IT/ICT, gdzie obszar działania jest blisko telekomunikacji i są to podmioty w szybko rozwijających się sektorach - tłumaczył przedstawiciel Spółki.

 

Traktujemy przejęcia tylko jako uzupełnienie wzrostu organicznego. Finansujemy je długiem i środkami własnymi. Do tej pory nie były to bardzo duże środki - podsumował Jacek Witucki.

 

Zapoznaj się z pełnym zapisem czatu ze spółką Orange Polska

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie