Chat with us, powered by LiveChat

Podsumowanie wyników rocznych Grupy Orange Polska i strategii Orange.one 2017-2020

Temat czatu: Podsumowanie wyników rocznych Grupy Orange Polska i strategii Orange.one 2017-2020

Data: piątek, 19 marca, godz. 10:00

 

Orange

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Jacek Kunicki, CFO

Jacek Kunicki, CFO

Urodzony w 1979r., jest związany z Orange Polska od 2003 r. W tym czasie pełnił różne funkcje menedżerskie o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym funkcję Dyrektora Relacji Inwestorskich w latach 2010-2014 oraz Dyrektora Kontrolingu Grupy Orange Polska od roku 2014. Od 31 marca 2020 r. pełni funkcję CFO jako Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów, a od 21 lipca 2020 jako Członek Zarządu ds. Finansów.

Jacek Kunicki zasiada w radach nadzorczych spółek Networks! oraz Teltech, wchodzących w skład Grupy Orange Polska. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował w finansach operatora telekomunikacyjnego Energis Polska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA z Oxford Brookes University.

Najważniejsze informacje o Spółce:

Orange Polska S.A. jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Świadczy usługi komórkowe, głosowe oraz internetowe w tym oparte na najnowszej technologii szybkiego mobilnego internetu LTE. Dostarcza również usługi stacjonarne, w tym głosowe, internetowe i telewizyjne. Działalność Orange Polska S.A. podlega regulacji i kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Orange Polska S.A. jest spółką o znaczącej pozycji rynkowej na określonych rynkach. Celem Orange Polska S.A. jest osiągnięcie silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Źródłem sukcesu będzie bogata oferta nowoczesnych usług, prężne i aktywne struktury sprzedażowe oraz wysoka jakość obsługi klienta, wzmocnione przez rozbudowaną infrastrukturę i zmotywowaną kadrę pracowników. Koordynacja wysiłków w ramach zwartego i efektywnego modelu biznesowego pozwoli na zapewnienie trwałego zwrotu akcjonariuszom.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Jacek Kunicki: Dzień dobry, nazywam się Jacek Kunicki, w Orange Polska odpowiadam za finanse, witam wszystkich Państwa na czacie i zapraszam do zadawania pytań

 

Robert Biernat: Jak Pan ocenia przestrzeń do poprawienia marżowości oferowanych usług? Czy widzi Pan potencjał na poprawę marży ebitda w 2021 r.?

 

Jacek Kunicki: W 2021 chcielibyśmy osiągnąć niski jednocyfrowy procent wzrostu EBITDAaL rok do roku. Planujemy osiągnąć to zarówno dzięki dalszym oszczędnościom, jak i (przede wszystkim) dzięki wzrostowi marży z naszych podstawowych produktów i usług.

 

Peter: Czy można liczyć, że spółka stanie się kiedyś podmiotem dywidendowym?

 

Jacek Kunicki: Tak, chcielibyśmy powrócić do wypłacania dywidendy, wtedy kiedy będziemy przekonani że możemy powrócić do wypłaty na trwałe. Wymaga to przekonania co do trwałości wzrostów EBITDAaL i generacji gotówki, oraz więcej pewności do kluczowych wydatków np. zakupu pasma 5G. Więcej o dywidendzie powiemy w strategii, którą będziemy ogłaszać pod koniec 2kw

 

Maciej Wójcik: Czy w przypadku ewentualnych przejęć zamierzają Państwo realizować takie działania lewarujące się, czy bazując w głównej mierze na środkach własnych?

 

Jacek Kunicki: Traktujemy przejęcia tylko jako uzupełnienie wzrostu organicznego. Finansujemy je długiem i środkami własnymi. Do tej pory nie były to bardzo duże środki.

 

DerDywidender: Witamy, co słychać z dywidendą?

 

Jacek Kunicki: Jeśli chodzi o dywidendę to na pewno odniesiemy się do tego tematu podczas prezentacji strategii pod koniec 2 kw. Co jest istotne dla dywidendy? Stabilny wzrost EBITDA i generowanej gotówki, jasność do warunków aukcji 5G, zakończenie naszego projektu pod nazwą FiberCo nad którym intensywnie pracujemy. Oba ostatnie warunki są bardzo istotne dla przyszłej struktury naszego bilansu.

 

Paulina: Jaka grupa klientów sieci komórkowej Orange generuje dla spółki lepsze marże? Klienci indywidualni, czy biznesowi?

 

Jacek Kunicki: Zarówno klienci indywidualni jak i biznesowi korzystają z naszych usług. Oba segmenty dają satysfakcjonujące marże.

 

taktyk: Spółka sygnalizowała kilka tygodni temu, że nie wyklucza nowych akwizycji. W jakim obszarze najbardziej interesują Państwa akwizycje? Jaki mają Państwo budżet na potencjalne przejęcia?

 

Jacek Kunicki: Na akwizycje zawsze patrzymy indywidualnie, analizując konkretną firmę oraz to, czy segment w którym się ona znajduje jest a) wzrostowy i b) komplementarny do naszego biznesu. Tak było w przypadku naszych ostatnich 2 akwizycji w obszarze IT/ICT, gdzie obszar działania jest blisko telekomunikacji i są to podmioty w szybko rozwijających się sektorach

 

Kornel: Czy uważa Pan, że wzrost zysku z działalności operacyjnej jest satysfakcjonujący?

 

Jacek Kunicki: W ciągu ostatnich kilku lat powróciliśmy do wzrostów przychodów i EBITDA po kilkunastu latach nieprzerwanych spadków. Naszą ambicją jest aby te wzrosty utrzymać w przyszłości, rosnąć w sposób trwały. Na skalę wzrostu ma wpływ duża konkur iencyjność rynku oraz strukturalne spadki w obszarze telefonii głosowej które musimy kompensować wzrostami w innych biznesach. W przyszłości chcemy aby wzrost pochodził w większej części z przychodów a nie cięć kosztów

 

Adrian Budzyński: Jak Pan ocenia przebieg procesu integracji z grupą przejętej w grudniu ubiegłego roku spółki Craftware?

 

Jacek Kunicki: Proces wdrażania Craftware w nasz ekosystem idzie bardzo dobrze. Nie nazwałbym tego integracją, ponieważ zarówno Craftware jak i wcześniej BlueSoft pozostaje odrębną jednostką, ze swoją kulturą organizacyjną, władzami i zwyczajami. Nie chcemy próbować zmieniać kultury IT na kulturę telko. Chcemy osiągać synergie poprzez dobrą współpracę sił sprzedażowych telko i IT z naszych różnych organizacji i to idzie dobrze

 

Niko: Czy mają państwo już na celowniku jakieś potencjalne firmy do przejęcia? Czy można się spodziewać jakichś decyzji w zakresie przejęć jeszcze w tym roku?

 

Jacek Kunicki: Na podobne pytanie już odpowiedzieliśmy

 

Kriss Cross: Jakie są Państwa plany w zakresie centrów danych. Jaką część zasobów wykorzystujecie na własne potrzeby a ile jako usługa dla zewnętrznych klientów?

 

Jacek Kunicki: Centra danych są bardzo ważne dla każdego operatora. Kluczowe jest zapewnienie ich dogodnej lokalizacji, bezpieczeństwa i redundancji. Nasze centra danych są, z racji na skalę naszej sieci i działalności detalicznej telko, w większości wykorzystywane dla celów własnych, ale mamy też silną gałąź komercyjną w tym zakresie dla klientów B2B. Budujemy nowe centrum danych pod Warszawą i ono także będzie wykorzystane zarówno dla celów wewnętrznych jak i do celów komercyjnych.

 

Aga: Jaki procent klientów Orange korzystało na koniec 2020 r. z więcej niż jednej usługi? Jaki jest cel wewnętrzny spółki w tym zakresie na bieżący rok?

 

Jacek Kunicki: Jeśli chodzi o klientów indywidulanych to ich większość korzysta z kilku usług. Większość bieżących pozyskań klientów w obszarze mobilnym i internetu jest w formule pakietów konwergentnych. Przypominam że nasza flagowa oferta to Orange Love czyli połączenie usług mobilnych i stacjonarnych. Mamy ok 1.5 miliona klientów konwergentnych i każdy z nich korzysta średnio z 4 usług

 

Analityk: Ile łącznie aktywacji w całym 2020 r. miało miejsce w przypadku usług światłowodowych. Z jakiego wyniku w tym obszarze działalności będzie pan prezes zadowolony w tym roku?

 

Jacek Kunicki: W 2020 przyłączyliśmy netto ponad 200 tys klientów światłowodu. Było to zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Widać że pandemia podbija popyt. Chcielibyśmy utrzymać szybkie tempo przyłączeń w tym roku również. To jest nasz priorytet

 

Olek: Który segment działalności Grupy jest na dziś najbardziej rentowny na poziomie marży ebitda?

 

Jacek Kunicki: Największy potencjał do wzrostu marży, który - przy wysokiej dźwigni operacyjnej - jest kluczowy dla EBITDAaL, widzimy w konwergencji, światłowodzie i usługach mobilnych. Do tego dodałbym usługi ICT, które - choć z marżą niższą od usług telco - dostarczają nam silnych wzrostów. Te usługi budują ogromną większość naszej rentowności operacyjnej

 

Spekulant: Jakie czynniki w największym stopniu przyczyniły się do tak dobrego przyrostu aktywacji usług sieci komórkowych w 2020 r.? Jaka grupa klientów w największym stopniu odpowiadała za ten bardzo dobry rezultat?

 

Jacek Kunicki: 2020 był dobry w usługach komórkowych we wszystkich grupach klientów, i rynku konsumentów i klientów biznesowych. Na rynku klientów indywidulanych w dalszym ciągu dobrze się sprzedają usługi komórkowe w pakietach konwergentnych. Do wzrostów dokładają również marki Nju (od wielu lat) i Flex (od niedawna).

 

Fundamentalista: Ile klientów spółki korzysta jeszcze na chwilę obecną ze stacjonarnych usług głosowych?

 

Jacek Kunicki: To 2.9mln, z czego już prawie 40% to VoIP. W przyszłości widzimy dalszą perspektywę na migrację klientów z tradycyjnych usług głosowych świadczonych po siedzi miedzianej na VoIP - świadczony po sieci światłowodowej.

 

Fundamentalista: Widzi pan może szanse na zatrzymanie trendu spadkowego w przypadku klientów usług przedpłaconych?

 

Jacek Kunicki: W 2020 roku baza klientów prepaid spadła z uwagi na obostrzenia w przemieszczaniu klientów co wpływa na ich aktywność i aktywacje nowych kart. W krótkim terminie pandemia wciąż będzie miała wpływ, w długim terminie sądzimy, że część klientów może migrować do ofert typu Flex. W tym roku biznes prepaid będzie pod negatywnym wpływem regulacji - nie możemy zaliczać już do przychodów środków które zostają na kontach klientów po wygaśnięciu ważności konta

 

Konrad W.: Jak po kilkunastu dniach od wdrożenia usługi potwierdzania tożsamości mojeID ocenia Pan wstępne przyjęcie przez klientów tego produktu? Czy usługa wpływa in plus na liczbę umów zawieranych przez spółkę? Jak wiele osób skorzystało już z tej usługi?

 

Jacek Kunicki: Dziś jest zbyt wcześnie żeby oceniać wdrożenie tej opcji. Jestem przekonany że w długim okresie spotka się ona z zainteresowaniem naszych klientów. Myślę że najlepiej ocenić jej wdrożenie za ok 6-8 miesięcy

 

Grzegorz H.: Czy jest szansa, że wyniki, ale na poziomie zysku netto wejdą kiedyś w wyraźny trend wzrostowy w przypadku grupy?

 

Jacek Kunicki: Na pewno chcielibyśmy. Przypominam że od 3 lat udaje nam się rosnąć na poziomie zysku EBITDA. Wzrost zysku netto będzie naturalną konsekwencją. Mamy wysoką amortyzację - w tym roku ona spadnie z uwagi na wydłużenie życia niektórych aktywów oraz przeniesienie części aktywów do FiberCo (jeśli ten projekt zamkniemy). Na poziom zysku wpływają również koszty finansowe które w 2020 roku były pod negatywnym wpływem różnic kursowych. W tym roku spodziewamy się niższych kosztów finansowych (z wyłączeniem różnic kursowych) z powodu niższego kosztu długu

 

Tomasz Różycki: Dziękuję za organizacje takiego spotkania. Czy tego typu spotkania z akcjonariuszami będą w państwa przypadku w przyszłości standardem?

 

Jacek Kunicki: Co roku organizujemy taki czat od kilku lat. Możemy częściej jeśli jest taka potrzeba. Zapraszam do kontaktu z naszym działem relacji inwestorskich

 

Misiek: Jak na dziś ocenia Pan efekt synergii wszystkich przejętych dotychczas podmiotów?

 

Jacek Kunicki: W ciągu ostatnich 2 lat przejęliśmy dwa podmioty z branży IT - Bluesoft i Craftware. W przypadku Bluesoft wyniki i synergie są zgodne z oczekiwaniami lub nawet powyżej. W przypadku Craftware to za wcześnie na ocenę, bo ta spółka jest w naszej grupie dopiero od grudnia 2020

 

Majkel: Jaki segment działalności Grupy ma w ocenie spółki największe szanse na dynamiczny wzrost?

 

Jacek Kunicki: Zdecydowanie konwergencja, światłowód i ICT

 

VeeV: Jak ocenia pan obecną konkurencję firm działających w segmencie telefonii komórkowej w Polsce? Czy można ją oceniać jako dojrzałą, agresywną, czy normalną? Czy czasy agresywnej walki o klienta ceną oferowanych usług minęły już?

 

Jacek Kunicki: Konkurencja jest zacięta. Myślę że coraz ważniejsze jest konkurowanie atrakcyjnością oferty, obsługi, jakością sieci, bardziej niż poziomem cen, który - obiektywnie, na tle innych krajów - jest w Polsce bardzo niski

 

MichaelAngelo: Jak widzi Pan perspektywy przed Grupą Orange na kilka kolejnych lat?

 

Jacek Kunicki: Mierzymy w osiąganie wzrostu, przychodów, EBITDAaL i generacji gotówki, głównie z podstawowych gałęzi działalności komercyjnej. Będziemy to wspierać dalszymi działaniami oszczędnościowo-optymalizacyjnymi. Więcej w strategii w 2 kw

 

Tymek: Czy zamierzacie Państwo docierać do użytkowników znajdujących się poza dużymi aglomeracjami?

 

Jacek Kunicki: Coraz szerzej docieramy poza duże aglomeracje z naszą siecią światłowodów. Od 2 lat więcej budujemy w małych miastach i celujemy w domki jednorodzinne gdzie widzimy bardzo duży popyt. Domki stanowiły 1/3 inwestycji w światłowody w 2020r. Zaliczam do tego również inwestycje w ramach Programu Polska Cyfrowa - wydajemy na ten projekt ponad 100 mln zł rocznie. Na koniec 2020 mieliśmy ok 200 tys gospodarstw domowych w zasięgu światłowodu w ramach tego programu. W tym roku istotnie powiększymy tę liczbę.

 

niewiemczyniebylojuz: Do kiedy planują państwo przedstawić akcjonariuszom ewentualną politykę dywidendową?

 

Jacek Kunicki: Na pewno odniesiemy się do dywidendy podczas prezentacji nowej strategii pod koniec 2 kwartału tego roku

 

MichaelAngelo: Jak na sytuację konkurencyjną na polskim rynku telekomunikacyjnym wpłynęło przejęcie Play przez Iliad?

 

Jacek Kunicki: Na razie nie widzimy znaczącego wpływu, ale Iliad to na pewno poważny konkurent, któremu trzeba się przyglądać z uwagą. Kluczowe to jest być przygotowanym na wiele wariantów, tak żebyśmy nie dali się zaskoczyć.

 

Rob: Jak ocenia pan obecne zainteresowanie spółką ze strony inwestorów zagranicznych, jak również rodzimych inwestorów instytucjonalnych? Czy w ostatnich miesiącach, czy też w 2020 r. było ono większe niż we wcześniejszych latach?

 

Jacek Kunicki: Nie widzimy istotnych zmian ani wśród podmiotów zagranicznych i polskich. Udział OFE w 2020r wzrósł w naszym akcjonariacie

 

MichaelAngelo: Na co mają zostać przeznaczone środki pozyskane ze sprzedaży FiberCo? Czy w jakiejś części mogą zostać przeznaczone na dywidendę?

 

Jacek Kunicki: Dziś jest za wcześnie żeby komentować proces FiberCo. Odniesiemy się do tego, po potencjalnej finalizacji transakcji, przy okazji komunikacji strategii w 2kw

 

Serek: Jakie czynniki uznaje Pan na dziś za czynniki stanowiące największe ryzyka w kontekście dalszego rozwoju Grupy?

 

Jacek Kunicki: Perspektywy ekonomiczne w kontekście kryzysu covid-19, stopień konkurencji w tym konkurencji cenowej, otoczenie regulacyjne, presja inflacyjna na koszty

 

Rafał: W którym z segmentów swojej działalności spółka upatruje największej szansy na poprawę wyników w perspektywie kolejnych lat, szczególnie wyników na poziomie netto, a nie tylko ebitdy?

 

Jacek Kunicki: Poprawa wyników na poziomie netto jest pochodną EBITDA. Planujemy rosnąć w wszystkich obszarach biznesu oprócz telefonii stacjonarnej hurtowej i detalicznej. Obszary o największym potencjale to konwergencja, światłowód i ICT. Wzrost EBITDA jest również w dużej części pochodną optymalizacji kosztowych

 

MichaelAngelo: Kiedy więcej informacji na temat FiberCo i sprzedaży tej spółki?

 

Jacek Kunicki: Dziś nie komentujemy postępów w tym procesie.

 

MichaelAngelo: W ostatnich latach widać dużą popularność mniejszych operatorów, którzy dynamicznie zwiększają liczbę klientów. Czy w Pana ocenie ten trend może być kontynuowany i czy jest to istotne zagrożenie dla "wielkiej czwórki"?

 

Jacek Kunicki: W porównaniu do innych krajów, w Polsce skala małych operatorów (MVNO) jest bardzo mała. Nie mylmy tego z sub-brandami wielkiej 4 jak Plusz, nju, flex etc. W dłuższej perspektywie rynek raczej pozostanie w większości obsługiwany przez W4, szczególnie że tendencja ewolucji do usług konwergentnych (światłowód+komórka+telewizja+VoIP) wymaga zaangażowania kapitału, ryzyka inwestycyjnego i skali

 

MichaelAngelo: Czy można oczekiwać, że w kolejnych latach dojdzie do dalszych podwyżek cenników?

 

Jacek Kunicki: W Polsce ceny usług telekomunikacyjnych są bardzo niskie jak porównamy z innymi państwami w Europie. W OPL cały czas kierujemy się strategią wartości. Na pewno perspektywy kolejnych podwyżek zależą od otoczenia konkurencyjnego.

 

Jacek Kunicki: Bardzo dziękujemy za udział w czacie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie