Chat with us, powered by LiveChat

Ranking Domów Maklerskich 2020

Skomentuj artykuł

Tradycyjnie, jak co roku, na podstawie wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów z 2020 roku został opracowany Ranking Domów Maklerskich. Podium tegorocznego Rankingu po raz pierwszy w historii nie zmieniło się. Na pierwszym miejscu ponownie zameldował się Dom Maklerski BOŚ S.A. Drugie miejsce obronił Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Trzeci z kolei był, podobnie jak rok temu, Dom Maklerski mBanku.

 


 

Partner Rankingu Domów Maklerskich

 

Bankier.pl

 

Podsumowanie Rankingu Domów Maklerskich 2020 na Bankier.pl

 


 

Ranking biur maklerskich został opracowany na podstawie głosów inwestorów oddanych w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów w 2020 roku. W badaniu wzięło udział ponad 3000 inwestorów. Każdy z ankietowanych deklarował, w którym biurze maklerskim posiada swój główny rachunek brokerski. Następnie każdy oceniał swoje biuro w jednej z 9 kategorii (skala od 1 do 5):

 

  1. bezawaryjność i szybkość platformy internetowej
  2. funkcjonalność platformy internetowej
  3. jakość obsługi bezpośredniej (w POK-u, przez telefon)
  4. profesjonalizm pracowników DM
  5. jakość analiz i rekomendacji
  6. oferta edukacyjna
  7. dostęp do informacji i notowań
  8. dostęp do rynków zagranicznych
  9. dostęp do rachunków IKE i IKZE

 

Na tej podstawie powstały średnie oceny przyznane poszczególnym Domom Maklerskim:

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
BM Alior Banku 3,30 3,61 3,46 3,44 2,98 2,70 3,51 2,44 2,50
DM BDM 3,73 3,87 3,94 3,99 3,55 3,09 3,72 2,57 3,16
DM BOŚ 4,27 3,90 3,79 3,87 3,51 3,49 3,81 3,48 4,00
Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego 3,83 4,06 3,69 3,77 3,20 3,27 3,77 2,39 2,93
eMakler (usługa maklerska oferowana przez mBank) 3,99 3,89 3,48 3,47 3,19 2,94 3,53 3,46 3,52
DM mBanku (d. DI BRE) 4,05 4,02 3,57 3,65 3,23 3,03 3,81 3,58 3,68
Biuro Maklerskie Pekao SA 3,75 3,67 3,53 3,62 3,23 2,77 3,40 2,82 2,73
DM PKO Banku Polskiego 4,23 3,88 3,84 3,87 3,53 3,16 3,83 3,06 3,52
DM Santander 4,01 3,58 3,47 3,52 3,08 2,74 3,44 2,80 2,80
DM XTB 3,65 3,81 3,74 3,75 3,30 3,52 3,70 4,10 2,20

 

Wagi przypisane poszczególnym ocenom zostały wyznaczone również na podstawie tegorocznego badania. Inwestorzy sami deklarowali, które kryteria są dla nich ważne, gdy oceniają biura maklerskie. Ranking, tradycyjnie od lat, bierze po uwagę takie czynniki jak bezawaryjność i szybkość platformy internetowej oraz jej funkcjonalność, które są najważniejsze dla inwestorów. Na ranking domów maklerskich ma wpływ również m.in. dostęp do rynków zagranicznych, jakość obsługi bezpośredniej klienta (przez telefon, w POK-u) oraz profesjonalizm pracowników biura maklerskiego.

1

bezawaryjność i szybkość platformy internetowej

21,89%
2

funkcjonalność platformy internetowej

21,89%
3

jakość obsługi bezpośredniej (w POK-u, przez telefon)

11,00%
4

profesjonalizm pracowników DM

11,00%
5

jakość analiz i rekomendacji

5,00%
6

oferta edukacyjna

5,10%
7

dostęp do informacji i notowań

4,55%
8

dostęp do rynków zagranicznych

11,92%
9

dostęp do rachunków IKE i IKZE

7,65%

 

Ostateczny Ranking Domów Maklerskich 2020 kształtuje się następująco (w zestawieniu znalazły się tylko te biura maklerskie, gdzie uzyskano minimum 100 odpowiedzi – wskazań jako główne biuro maklerskie):

 

Historyczne miejsca na podium w Rankingu Domów Maklerskich 

Jeśli chodzi o domy maklerskie, ranking otwiera DM BOŚ z oceną 3,88. PKO konto maklerskie uzyskało ocenę 3,77. Inwestorzy oceniający konto maklerskie PKO najwyższą notę przyznali bezawaryjności i szybkości platformy internetowej. Zaledwie 0,01 punktu różni znajdujące się na drugim i trzecim miejscu biura maklerskie. Podium zamyka zamyka bowiem DM mBank z oceną 3,76.

 

  1 2 3
2006 ING Securities DM BZ WBK DM BOŚ
2007 DM BZWBK DM BOŚ DI BRE
2008 DM BOŚ DM BZ WBK DI BRE
2009 BM Alior Banku DM XTB DM BOŚ
2010 BM Alior Banku DM BZ WBK DM BOŚ
2011 DM BOŚ DM BZ WBK ING Securities
2012 DM BOŚ DM BZ WBK DM PKO BP
2013 DM BZ WBK DM BOŚ DM PKO BP
2014 DM PKO BP DM BOŚ CDM Pekao
2015 CDM Pekao DM Pekao DM BOŚ
2016 DM PKO BP DM BOŚ CDM Pekao
2017 DM PKO BP DM BOŚ DM Pekao
2018 DM PKO BP DM BOŚ ING Securities
2019 DM BOŚ DM PKO BP DM mBanku
2020 DM BOŚ DM PKO BP DM mBanku
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie