Chat with us, powered by LiveChat

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów – OBI 2020

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych po raz 18 przeprowadziło Ogólnopolskie Badanie Inwestorów (OBI), dzięki któremu powstaje profil inwestorów indywidualnych w Polsce, poznawane są ich potrzeby i preferencje przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przekazane opinie i uwagi służą następnie instytucjom rynkowym w ich działaniach.

 

 

Prezentacja wyników OBI 2020: 

 

Pobierz prezentację: [plik pdf 1,9 MB]

 

 

Nagranie z konferencji prasowej OBI 2020 (online), na której zaprezentowaliśmy wyniki badania:

 

 

 

Raport z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2020:

 

 Pobierz raport: [plik pdf 4,3 MB]

 

 

Lista nagrodzonych osób: [plik pdf]

 

Regulamin badania i konkursu: [plik pdf]

Uwaga! Wszystkie osoby, które wypełniły ankietę OBI mogły przystąpić do SII lub przedłużyć członkostwo na preferencyjnych warunkach.

 

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2019

 

 

PARTNERZY STRATEGICZNI

 

GPW KDPW KDPW CCP

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

PBS

 

PARTNER

 

M plus G

 

 

 PARTNERZY MEDIALNI

 

Bankier Stockwatch Comparic.pl

 

Equity Magazine MySaver Profit Journal

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie