Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa największa oferta firmy z branży gier w historii GPW – zapisy dla inwestorów indywidualnych na akcje Huuuge do 3 lutego 2021 r.

Trwa oferta publiczna akcji spółki Huuuge, Inc. („Huuuge” lub „Spółka”), globalnego producenta i wydawcy gier typu free-to-play, koncentrującego swoją działalność na szybko rozwijającym się rynku gier mobilnych. Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje do 3 lutego 2021 r. Spółka planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie około 19 lutego 2021 r.

O Huuuge  

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Wizja Spółki zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier mobilnych, a jej misją jest zaoferowanie miliardom ludzi wspólnej rozrywki. Huuuge dąży do wprowadzenia nowej jakości grania, poprzez tworzenie najlepszych w swojej klasie rozwiązań Live Ops oraz innowacyjne funkcje społecznościowe.

 

W 2019 r. szybko rozwijający się, wielomiliardowy rynek gier odpowiadał za około 152 mld USD wydatków konsumenckich. Szacuje się, że do 2022 roku rynek ten będzie rósł w tempie 9,1% rocznie. Gry mobilne, w tym gry na smartfony i tablety, stanowią największą (45%) i najszybciej rozwijającą się część światowego rynku gier, odpowiadającą za około 69 mld USD wydatków konsumenckich w 2019 r., z oczekiwaną roczną stopą wzrostu szacowaną na poziomie 12,6% do 2022 r.

 

Huuuge jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów i wydawców gier mobilnych, które znajdują swoich użytkowników niemal w każdym kraju świata.  W okresie 2017-2019 skonsolidowane przychody Huuuge rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR). 

 

Główne obszary działalności Spółki to produkcja i wydawanie gier mobilnych, które docierają do szerokiej grupy graczy i klientów Huuuge. Produkcja gier obejmuje pełen zakres działań, od wygenerowania pomysłu, poprzez beta testing, aż po wprowadzenie na globalny rynek oraz działania Live Ops. Huuuge posiada potwierdzone osiągnięcia w tworzeniu odnoszących światowe sukcesy gier z segmentu social casino, wśród których najważniejsze tytuły to Huuuge Casino i Billionaire Casino. Wydawanie gier to działania rozpoczynające się w momencie wprowadzenia gry na rynek, budowanie relacji z dystrybutorami, marketing oraz stała optymalizacja gry po jej debiucie.

 

W portfolio Huuuge znajduje się obecnie wiele gier z różnych segmentów: social casino: Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots i Huuuge Bingo Saga; casual: Coffee Break Games, Traffic Puzzle, Transport!, Trolls Pop i Luna’s Quest Bubble Shooter, oraz gry we wczesnej fazie rozwoju, nad którymi trwają prace, jak Arena, Rogue Land, Arrows & Empires i Solitaire TriPeaks: Adventure Journey.

Kluczowe informacje o ofercie

  • Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje od 28 stycznia do 3 lutego 2021 r.
  • Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 50 zł za akcję.
  • Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 15.000.000 nowo wyemitowanych akcji Spółki oraz publiczną sprzedaż do 18.350.000 istniejących akcji. Spółka oczekuje uzyskania wpływów brutto z emisji nowych akcji na poziomie do ok. 150 mln USD (ok. 565 mln PLN). W oparciu o ustaloną Cenę Maksymalną można szacować, że całkowita wartość oferty publicznej Huuuge może wynieść do ok. 1,5 mld zł, co oznacza, że będzie to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.
  • Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie inicjatyw związanych ze wzrostem nieorganicznym (czyli potencjalnych akwizycji i inwestycji (90-95% wpływów), oraz w drugiej kolejności dalszego długoterminowego rozwoju Huuuge poprzez rozwój nowych gier i marketing (5-10% wpływów).
  • Jeśli liczba akcji objętych zapisami inwestorów indywidualnych będzie wyższa niż ostateczna liczba akcji oferowanych w tej kategorii inwestorów, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.
  • Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 5%-10% Akcji Oferowanych ostatecznie zaoferowanych w Ofercie, które zostaną ostatecznie zaoferowane w ramach Oferty.
  • Aby złożyć zapis na akcje, inwestor musi posiadać rachunek inwestycyjny w firmie inwestycyjnej, będącej członkiem konsorcjum detalicznego.
  • Lista biur maklerskich prowadzących zapisy na akcje: Ipopema Securities, BM PKO Bank Polski, mBank DM, DM BOŚ, DM BDM, Noble Securities.

Przewidywany harmonogram oferty 

Data

Działanie

27 stycznia – 4 lutego 2021

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

28 stycznia – 3 lutego 2021

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

Nie później niż 5 lutego 2021 do godz. 9.00

 

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

5 lutego (od godz. 9.00) – 9 lutego 2021

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

10 lutego 2021

Przydział Akcji Oferowanych

około 19 lutego 2021

Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW

Wybrane skonsolidowane dane finansowe i wskaźniki operacyjne KPI 

Wybrane dane finansowe i wskaźniki KPI

2017

2018

2019

CAGR

2017-19

9M19

9M20

r/r

Przychody [mln USD]

152

236

259

31%

187

244

+30%

Skorygowana EBITDA [mln USD]

-4,3

10,1

24,8

nd

9,3

54,2

+486%

Skorygowana marża EBITDA

-2,9%

4,3%

9,6%

 

4,9%

22,3%

 

Wynik z działalności operacyjnej [mln USD]

-5,1

7,6

14,2

 

6,1

50,1

+721%

Wynik netto [mln USD]

-9,1

2,9

4,3

 

-0,7

24,8

 

DAU [w tys. użytkowników]

632

851

911

20%

nd

965

 

ARPDAU na poziomie Grupy [USD]

0,66

0,76

0,78

9%

nd

0,92

 

MAU [w mln użytkowników]

3,3

3,7

4,0

10%

nd

4,7

 

Wskaźnik konwersji na graczy płacących w miesiącu – ogółem

4,2%

5,5%

5,5%

 

nd

4,4%

 

Wskaźnik konwersji na graczy płacących w miesiącu – flagowe gry

4,9%

6,2%

6,5%

 

nd

7,2%

 

 

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁ LUB W CZ, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁ NARUSZENIE PRAWA.

 

Niniejszy materiał nie jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi ani nie powinno być interpretowane jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki lub jej podmiotów zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w jakiejkolwiek jurysdykcji. Po zatwierdzeniu, prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczna i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie jej papierów wartościowych w Polsce. Kopia Prospektu, po jego opublikowaniu, zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki https://www.huuugegames.com/, zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie