Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Tesgas na wzrostowej ścieżce wyników finansowych

@ Marco - stock.adobe.com

W 2017 roku Grupa Tesgas wykazała 6,7 mln zł straty netto. Od 2018 roku wyniki Emitenta systematycznie się poprawiają, a zysk netto za ostatnie cztery zaraportowane kwartały to 5,8 mln zł. 

 

Profil działalności

Grupa Tesgas wyróżnia cztery segmenty operacyjne: usługi dla gazownictwa, obróbka metali, OZE oraz Pozostałe.

 

W ramach segmentu usług dla gazownictwa Emitent świadczy usługi m.in. realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, budową i remontów sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, czy stacji i kotłowni gazowych. W 2019 roku została uruchomiona usługa wykonywania prób ciśnieniowych na rurociągach dużych średnic. Zdaniem Emitenta świadczenie tej usługi pozwala na planowanie wyższych marż ze względu na niewielką konkurencję w skali kraju. Po trzech kwaratłach 2020 roku portfel zamówień Spółki w tym segmencie opiewał na 135 mln zł (wartość portfela zawiera umowy już podpisane oraz złożone oferty, w których Emitent posiada już wybór lub pierwszą cenę na przetargu), a celem zarządu jest osiąganie przychodów na poziomie 100 mln zł w kolejnych dwóch latach przy jednoczesnej poprawie rentowności. Pod koniec listopada ubiegłego roku Tesgas poinformował o podpisaniu umowy podwykonawczej na kwotę 12,2 mln zł, a pod koniec stycznia o wybraniu oferty Emitenta jako najkorzystniejszą przez PSG, która opiewa na 53,9 mln zł (Emitent już w listopadzie informował o uzyskaniu pierwszej ceny).

 

W ramach segmentu Obróbka metali Emitent wyróżnia m.in. następujące zakresy wykonywanych usług: obróbkę skrawania, obróbkę plastycznych blach, terminczne wypalanie blach, projektowanie we własnym centrum technologiczno-konstrukcyjnym, czy wykonawstwo stalowych obudów stacji gazowych i energetycznych, obudów agregatów prądotwórczych, elementy połączeń kołnierzowych oraz części urządzeń dla gazownictwa.

 

W ramach segmentu OZE Emitent prowadzi działalność w zakresie fotowoltaiki i oferuje usługi takie jak budowa instalacji kolektorów słonecznych, budowa instalacji fotowoltaicznych, sprzedaż i montaż lamp solarnych, czy budowa i montaż innych urządzeń i instalacji zasilających z energii wytwarzanej ze słońca.

 

Jak pokazują poniższe wykresy segment OZE ma coraz większy wpływ na wyniki finansowe Grupy, szczególnie na poziomie zysków. W 2018 roku odpowiadał on za 16,7% przychodów, podczas gdy w okresie trzech kwartałów 2020 roku było to już 31,7%. Z kolei na poziomie wyniku operacyjnego udział ten wzrósł odpowiednio z 21,3% do 56,6%.

 

Grupa Tesgas
Udział segmentów w przychodach   Udział segmentów w wyniku operacyjnym
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Wyniki finansowe

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Tesgas za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20
Przychody 24 301 32 016 36 615 34 099 21 767 22 989 31 326
Wynik brutto ze sprzedaży 2 620 5 143 4 144 5 920 4 334 5 514 5 359
Wynik operacyjny -120 1 983 1 386 1 573 1 497 1 686 2 525
Wynik netto -547 1 659 1 335 1 170 1 146 1 383 2 116
 
Marża brutto na sprzedaży 10,8% 16,1% 11,3% 17,4% 19,9% 24,0% 17,1%
Marża operacyjna -0,5% 6,2% 3,8% 4,6% 6,9% 7,3% 8,1%
Marża netto -2,3% 5,2% 3,6% 3,4% 5,3% 6,0% 6,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Pomimo trudnego otoczenia w 2020 roku Grupa odnotowała dobre wyniki finansowe. Po trzech kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży spadły o 18,1% rdr, do 76,1 mln zł, jednak już zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 27,7% rdr, do 15,2 mln zł, co jednocześnie pozwoliło na wzrost pierwszej marży do 20% wobec 12,8% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny wyniósł 5,7 mln zł (+75,7% rdr), a zysk netto 4,6 mln zł (+89,8% rdr).

 

Spadek przychodów Grupy Tesgas wynikał głównie ze spadku w segmencie gazownictwa. Przychody spadły o 33% rdr, do 48,4 mln zł, co wynikało z wysokiej bazy (zakończenie jednego z czołowych zleceń w 2020 roku, które dynamicznie zwiększyły przychody), a jednocześnie z wczesnej fazy nowych zleceń, co skutkuje niewielkim przyrostem przychodów. Realizowane kontrakty w 2020 roku charakteryzowały się znacznie wyższą rentownością, bo wyniosła ona 5,5% na poziomie operacyjnym po trzech kwartałach 2020 roku wobec 0,5% w analogicznym okresie. Jednocześnie zwracamy uwagę na IV kw. 2019 roku w segmencie gazownictwa, w którym Grupa wykazała 25,2 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku operacyjnego, co pozwoliło na osiągnięcie rentowności operacyjnej na poziomie 7,9%.

 

Segment obróbki metali został najmocniej obciążony wpływem pandemii COVID-19. Po trzech kwartałach 2020 roku osiągnął on 2,8 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 14,1% rdr. Jednocześnie okres ten zamknął się stratą operacyjną na poziomie 0,59 mln zł wobec zysku 0,26 rok wcześniej. 

 

Najbardziej dynamicznie rośnie segment OZE, którego przychody zwiększyły się o 45% rdr, do 24,1 mln zł po trzech kwartałach 2020 roku. Jednocześnie zysk operacyjny wyniósł 3,1 mln zł, co oznacza wzrost o 54,4% rdr.  

 

Grupa Tesgas – segment usług dla gazownictwa
Przychody (tys. zł)   Zysk operacyjny (tys. zł) i marża operacyjna
 
Grupa Tesgas – segment obróbki metali
Przychody (tys. zł)   Zysk operacyjny (tys. zł) i marża operacyjna
 
Grupa Tesgas – segment OZE
Przychody (tys. zł)   Zysk operacyjny (tys. zł) i marża operacyjna
 
Źródło: opracowanie włąsne na podstawie raportów Emitenta.

 

Wykres kursu akcji

W 2020 roku kurs akcji Tesgas wzniósł się na poziomy ostatnio notowane w 2011 roku. Notowaniom towarzyszyły przy tym wysokie wolumeny obrotu w minionym roku. Natomiast od początku 2021 roku kurs akcji Spółki zwyżkował już o około 30%. 

 

Zobacz także: Komentarz AT Notowania Tesgas ponownie próbują pokonać ważny poziom oporu.

 

Tesgas – wykres kursu akcji

 Źródło: opracowanie własne.