Chat with us, powered by LiveChat

sWIG80 na poziomie najwyższym od 2017 r. Co dalej?

Skomentuj artykuł

Indeks sWIG80 podczas wczorajszej sesji wspiął się na najwyższy poziom od 2017 r. Przy okazji doszło do naruszenia istotnego oporu. Dziś indeks zyskuje na wartości ok. 0,3%. Analizujemy bieżącą sytuację na wykresie.

 

Zobacz także:

Analiza techniczna wykresu sWIG80

Indeks sWIG80 podczas wczorajszej sesji znalazł się na najwyższym poziomie od 2017 r. Doszło wczoraj również do naruszenia bardzo istotnego oporu, a więc szczytu z sierpnia br. przebiegającego na poziomie 15197 pkt. Naruszenie to wciąż jest jednak nieznaczne, stąd nadal istotna jest obserwacja indeksu i jego zachowania w kolejnych dniach. Ewentualny wyraźny powrót poniżej ww. poziomu 15197 w cenach zamknięcia byłby sygnałem negatywnym. Utrzymanie ponad tym poziomem i kontynuacja ruchu wzrostowego będzie z kolei scenariuszem pozytywnym. Kolejny opór o istotnym znaczeniu wyznaczony przez szczyt z kwietnia 2017 r. znajduje się w dość sporej odległości, bo dopiero na poziomie 16614 pkt. Natomiast ewentualne sforsowanie tej bariery pozwoli spoglądać w kierunku najwyższej w historii wartości indeksu, tj. 21729 pkt. wyznaczonej w lipcu 2017 r. Negatywnym dla indeksu sygnałem będzie wyraźne zejście w cenach zamknięcia poniżej 15197 pkt., a następnie 14779 pkt., które to poziomy zostały oznaczone poziomą linią na poniżymy wykresie krótkoterminowym.  Wówczas otworzy się bowiem przestrzeń do dalszej przeceny do rejonów 13600 - 13800 pkt.

 

Wykres indeksu (skala tygodniowa). Horyzont długoterminowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Wykres indeksu (skala dzienna). Horyzont krótkoterminowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie