Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

BIF IV Europe Holdings Limited i Mansa Investments sp. z o.o. wzywają do zapisywania się na sprzedaż akcji POLENERGIA S.A.

 

BIF IV Europe Holdings Limited, spółka powiązana z Brookfield Renewable Partners L.P. ("Brookfield") i Mansa Investments Sp. z o.o. ("Mansa") ogłosili 6 listopada 2020 r. wspólnie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Polenergia S.A. (GPW: PEP) ("Spółka" lub „Polenergia”), jednego z największych w Polsce podmiotów działających w sektorze odnawialnych źródeł energii.

 

Podstawowe informacje o spółce Polenergia S.A.

 

Polenergia S.A. jest jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw działających w sektorze odnawialnych źródeł energii w zakresie energetyki wiatrowej i słonecznej. Portfel Spółki obejmuje funkcjonujące oraz powstające instalacje na lądzie o łącznej mocy ok. 443 MW. Polenergia jest również liderem w rozwoju polskich farm wiatrowych na morzu i posiada najbardziej zaawansowane projekty o mocy ok. 3 GW prowadzone w ramach spółek joint venture. 

 

Harmonogram oferty

 

17 lutego 2021 r. data zakończenia przyjmowania zapisów
22 lutego 2021 r. planowana data realizacji transakcji nabycia Akcji na GPW
25 lutego 2021 r. planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji

 

Jak i gdzie zapisać się na wezwanie?

 

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane są od klientów detalicznych we wskazanych w treści Wezwania oddziałach Santander Bank Polska S.A. w czasie godzin ich pracy, które są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne. Dodatkowo akcjonariusze, będący klientami detalicznymi, posiadający rachunki maklerskie prowadzone przez Członków Konsorcjum przyjmującego zapisy w odpowiedzi na Wezwanie (BM PKO BP, DM BOŚ SA, DM Pekao SA, Noble Securities SA) będą mogli złożyć zapisy u swoich brokerów.


Możliwe jest również składanie zapisów w formie elektronicznej lub telefonicznej przez akcjonariuszy, dla których Podmiot Pośredniczący lub Członek Konsorcjum prowadzi rachunek maklerski: 

 

  • w Podmiocie Pośredniczącym lub u Członków Konsorcjum, o ile jest to zgodne z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego lub danego Członka Konsorcjum i podmiot ten posiada odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie dyspozycji klienta
  • Zapisy w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego lub danego Członka Konsorcjum, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów drogą elektroniczną będą one przyjmowane do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego
 • Sposoby zapisu na wezwanie
 • Lista lokalizacji

 

Dokumenty do ściągnięcia

 

Treść opublikowanego wezwania PDF
Lista punktów obsługi klienta domów maklerskich przyjmujących zapisy PDF

 

Co powinien wiedzieć inwestor przystępując do wezwania?

 

KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WEZWANIA

 • Inwestor oferuje 47,00 PLN za każdą akcję PEP, co oznacza:
  • 14,0% premii wobec średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania,
  • 2,1% premii wobec średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania,
  • 74,7% premii w stosunku do kursu akcji na koniec poprzedniego roku.
 • Inwestor zamierza nabyć 48,36% akcji spółki Polenergia
 • Zamiarem wzywających (Inwestora i Mansa Investments sp. z o.o.) po przeprowadzeniu wezwania jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW (delisting) oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji w ramach jednej lub kilku emisji. Inwestor zobowiązał się do dokonania w ciągu najbliższych dwóch lat, bezpośrednio po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na GPW, wpłat kapitałowych w łącznej wysokości 150 mln euro. Cena emisyjna jednej akcji w ramach powyższych emisji będzie wynosiła 43,00 zł każda. Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest zgodny ze Strategią Grupy Polenergia na lata 2020-2024.
 • Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane są przez Santander Bank Polska S.A. oraz członków konsorcjum do 17 lutego 2021 r., przy czym Inwestor może (jednorazowo lub wielokrotnie) podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów Inwestor poinformuje w przewidziany prawem sposób.

 

FAQ

 

1. Kim są Wzywający?

Podmiotami wzywającym na sprzedaż akcji spółki Polenergia są BIF IV Europe Holdings Limited, spółka powiązana z Brookfield Renewable Partners L.P. i Mansa Investments sp. z o.o.

 

Brookfield Renewable prowadzi jedną z największych na świecie platform energii odnawialnej typu "pure play". Portfolio obejmuje infrastrukturę hydroelektryczną, wiatrową, słoneczną, a także magazynową w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Azji. Brookfield Renewable łącznie dysponuje ponad 19 000 megawatów mocy zainstalowanej i 18 000 megawatów w fazie rozwoju.


Mansa Investments sp. z o.o. jest spółką inwestycyjną pośrednio kontrolowaną przez Dominikę Kulczyk, wiodącego polskiego przedsiębiorcę i inwestora, koncentrującego się na ekologicznej energii i odpowiedzialnym społecznie wpływie inwestycji w trosce o przyszłe pokolenia. Mansa posiada pakiet kontrolny 51,6% akcji w Polenergia S.A. Strategia Spółki koncentruje się na produkcji energii ze źródeł odnawialnych z portfelem około 443 MW, działających lub powstających lądowych farm wiatrowych i słonecznych oraz 50% udziałów w gazociągu 3GW.

 

2. Jak mogę zapisać się na wezwanie na sprzedaż akcji spółki Polenergia?

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. w czasie godzin ich pracy, które są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne oraz w placówkach Członków Konsorcjum (od akcjonariuszy, dla których dany Członek Konsorcjum prowadzi rachunki maklerskie).

 

 • Możliwe jest również składanie zapisów w formie elektronicznej lub telefonicznej
  • w Podmiocie Pośredniczącym lub u danego Członka Konsorcjum, o ile jest to zgodne z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego lub danego Członka Konsorcjum i podmiot taki posiada odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie dyspozycji klienta
  • Zapisy w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów drogą elektroniczną będą one przyjmowane do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego

 

3. Gdzie mogę zapisać się na wezwanie na sprzedaż akcji spółki Polenergia?

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska SA oraz placówkach Członków Konsorcjum w zakresie obsługi akcjonariuszy, dla których Członkowie Konsorcjum prowadzą rachunki maklerskie („Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”) zgodnie z następującą listą:

 

LISTA PDF


Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska S.A. w czasie godzin ich pracy, które są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne


Informacja o rozszerzeniu listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o ofercie publicznej oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.


W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce listy Punktów Przyjmowania Zapisów mogą ulec zmianie w związku z czasowymi zamknięciami oddziałów i zmianami godzin otwarcia. Aktualne listy dostępne są na stronach internetowych brokerów.

 

4. W jakim terminie mogę zapisać się na wezwanie na sprzedaż akcji spółki Polenergia?
Zapisy na sprzedaż Akcji są przyjmowane w dniach od 10.12.2020 r. do 17.02.2021 r. Termin ten może zostać wydłużony przez Inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów Inwestor poinformuje w przewidziany prawem sposób.

 

5. Po jakiej cenie mogę zapisać się na wezwanie na sprzedaż akcji spółki Polenergia?

Cena po jakiej można się zapisać na Akcje objęte Wezwaniem, wynosi 47,00 zł.

 

6. Ile akcji mogę zgłosić na wezwanie na sprzedaż akcji spółki Polenergia?
Na wezwanie mogą zostać zgłoszone wszystkie posiadane akcje, pod warunkiem, że nie są obciążone prawami osób trzecich oraz że nie pochodzą z nie rozliczonej transakcji giełdowej (T+2).

 

7. Co się stanie, jeśli nie odpowiem na wezwanie i nie zapiszę się na sprzedaż akcji spółki Polenergia?

Podmiot, który nie odpowie na wezwanie pozostanie akcjonariuszem Spółki, jednak musi się liczyć z tym, że akcje zostaną wycofane z publicznego obrotu. Zamiarem Inwestora i Mansa po przeprowadzeniu wezwania jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW (delisting) oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Inwestor zobowiązał się do dokonania w ciągu najbliższych dwóch lat, bezpośrednio po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na GPW, wpłat kapitałowych w łącznej wysokości 150 mln euro. Cena emisyjna jednej akcji w ramach powyższych emisji będzie wynosiła 43,00 zł każda. Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest zgodny ze Strategią Grupy Polenergia na lata 2020-2024.

 

Należy również pamiętać, że jeżeli po przeprowadzeniu wezwania Inwestor i Mansa będą wspólnie posiadały taką liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki, która będzie stanowić nie mniej niż 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, Inwestor, działając w porozumieniu z Mansa, zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o ofercie publicznej, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

 

 
PRZYDATNE LINKI:

 

Kontakt

 

Szczegółowe informacje na temat wezwania dostępne są pod następującymi numerami telefonów:

 

Nota prawna

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszone przez BIF IV Europe Holdings Limited oraz Mansa Investments sp. z o.o. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Wezwanie”), jest przeprowadzane na podstawie dokumentu Wezwania, opublikowanego w języku polskim, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie