Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie notowań kursu akcji Excellence SA

Temat czatu: Omówienie notowań kursu akcji Excellence

Data: wtorek, 24 listopada, godz. 11:00

 

Excellence SA

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedzą:

 

Dariusz Polinceusz, Prezes Zarządu

Dariusz Polinceusz

Prezes Zarządu

Współzałożyciel i jeden z akcjonariuszy Spółki. Od 1998 r. pracuje w branży spożywczej przechodząc poszczególne szczeble kariery, w tym Głównego Technologa, którą to funkcję pełnił przez 4 lata w dużej firmie z branży spożywczej. Od 2001 roku związany z Excellence jako Dyrektor ds. Technologicznych i Produkcji. W 2006 roku został powołany na prezesa Spółki.

 

 

 

Dariusz Borowski
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
W ciągu prawie 20 lat pracy zawodowej na stanowisku dyrektora finansowego osiągnął wysokie kwalifikacje w zarządzaniu finansami. Pracował między innymi w Inmedio, HDS Polska, Mex Polska. Od 2013 roku jest członkiem Zarządu w Excellence SA.

Excellence SA

Jest liderem na rynku polskim i europejskim w produkcji syropów owocowych. Powyższe osiągnięcie, potwierdziło słuszność koncepcji biznesowej prowadzonej od 2002 r. przez firmę. Z tego też powodu, strategia rozwoju spółki zakładać będzie konsekwentne powielenie jej głównych założeń, a ponadto zostanie rozszerzona o dodatkowe elementy dynamizujące rozwój Emitenta w następnych latach działalności.

 

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada umocnienie pozycji rynkowej w Polsce i Europie oraz ekspansję na rynek zachodni. Nowa strategia ma zapewnić długoterminowy rozwój prowadzonego i zweryfikowanego w praktyce modelu biznesowego poddanego jednak istotnym modyfikacjom, które mają zapewnić dalszy dynamiczny wzrost przychodów, a w konsekwencji wysoką rentowność rozwijanego biznesu.

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie