Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Grupa Azoty po wynikach finansowych za I półrocze 2020 roku

Temat czatu: Grupa Azoty po wynikach finansowych za I półrocze 2020 roku

Data: poniedziałek, 21 września, godz. 12:00

 

Grupa Azoty

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Paweł Łapiński - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Paweł Łapiński - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

W Zarządzie Grupy Azoty S.A. odpowiada za finanse i relacje inwestorskie, Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierunek zarządzanie i marketing (specjalność I – zarządzanie procesami produkcyjnymi, specjalność II – zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym).


Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa handlowego organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością firmy oraz kompetencji psychologicznych i negocjacyjnych w firmie prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.


Liczne szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, podatków, analityki kosztów i zagadnień związanych z energetyką.


W przeszłości Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Elana-Energetyka sp. z o.o., Prezes Zarządu spółki Struga S.A. Ponadto był Przewodniczącym Rady Nadzorczej ELANA-PET sp. z o.o., Przewodniczącym Rady Nadzorczej BUMAR-HYDROMA S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej VEROBUD S.A.

Grupa Azoty

Grupa Azoty jedną z rozpoznawalnych europejskich grup z branży chemicznej, obecną w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw konstrukcyjnych, a także produktów OXO i melaminy. Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstała największa w Polsce i jedna ze znaczących w Unii Europejskiej Grup chemicznych. W 2018 roku Grupa Azoty nabyła 100% w spółce Goat TopCo GmbH (obecnie COMPO EXPERT Holding GmbH) w Niemczech. Grupa COMPO EXPERT jest, producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, o zasięgu globalnym sprzedającym swoje produkty do blisko 100 krajów.


Grupa Azoty S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 r. Wchodzi w skład indeksów WIG-CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG, WIG-Poland, InvestorsMS WIG.MS-PET, WIG-ESG oraz w indeksie giełd regionu Trójmorza – CEEplus. Grupa Azoty S.A. od 2013 roku jest notowana w indeksach MSCI, a od 2015 roku w indeksach FTSE.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: W poniedziałek 21 września 2020 roku o godz. 12:00 odbędzie się czat z przedstawicielem Grupy Azoty. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z wynikami wypracowanymi w I półroczu 2020 roku przez spółki z Grupy Azoty.

 

Moderator: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich użytkowników, zapraszamy do zadawania pytań. W obszarze wyników finansowych spółek z Grupy Azoty, wydarzeń oraz sytuacji rynkowej do Państwa dyspozycji pozostaje Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty SA.

 

Kamil: Jak duża jest wrażliwość wyników Spółki na wahania cen gazu? Jaki procent kosztów spółki stanowi gaz?

 

Paweł Łapiński: Nie jest tajemnicą, że nasz biznes jest biznesem surowcowym, a największy udział w naszych kosztach surowcowych stanowią koszty zużycia gazu ziemnego, jako głównego surowca do produkcji m.in. nawozów. Przykładowo, patrząc na I półroczne 2020, udział kosztów gazu ziemnego to ok. 11% całości kosztów operacyjnych i 32% kosztów zmiennych.

 

Tomasz Stępień: Covid-19 spowodował pewne zmiany na rynku polimerów. Większy popyt na opakowania i sprzęt ochronny, ale załamanie w automotive. Czy te trendy wpływają na plany sprzedażowe Polimerów Police? I drugie pytanie - jakich kamieni milowych i kiedy należy się teraz spodziewać w projekcie Polimery Police zarówno na budowie jak i w przypadku kontraktacji surowców czy sprzedawanych produktów?

 

Paweł Łapiński: covid – aktualna sytuacja rynkowa spowodowana covid nie ma większego wpływu na przyjęta strategię sprzedaży Grupy Azoty Polyolefins. Załamanie w segmencie automotive jest przez nas szacowane jako przejściowe i sytuacja powinna się poprawić/ unormować w momencie wchodzenia na rynek. Strategia sprzedaży opiera się na zdywersyfikowanym portfolio produktowym i co za tym idzie obecności w różnych segmentach rynkowych (opakowania spożywcze, higiena, automotive, przemysł budowlany).

 

Kamienie milowe:

  • Surowce – wybór dostawców na surowce strategiczne (propan, etylen) zaplanowane jest na 3 kwartał przyszłego roku, podpisanie finalnych umów przewidziane jest na pierwszy kwartał 2022
  • LProdukty gotowe – spółka póki co podpisała szereg LoI (Letter of Intent) znacznie przekraczające docelowe moce produkcyjne. Fizyczne podpisywanie kontraktów handlowych na dostawy polipropylenu będzie nastąpi po fizycznym uruchomieniu produkcji i wstępnej walidacji produktów z nowej instalacji.

 

Tomasz Stępień: Poproszę o komentarz o sytuacji na rynku nawozów - azotowych i wieloskładnikowych - w Polsce w III kwartale? I perspektywach na kolejne miesiące.

 

Paweł Łapiński: W nawozach azotowych pomimo pandemii i przejściowych trudności w I półroczu, sytuacja jest stabilna. Nie spodziewamy się odchyleń od przyjmowanych przez nas założeń na kolejne miesiące. W nawozach wieloskładnikowych jesteśmy pod sporą presją cenową ze względu na wojnę cenową pomiędzy graczami głównie z Rosji i Maroka. Tu czeka nas sporo wyzwań i pracy w kolejnych miesiącach.

 

RvP: Jak w państwa ocenie może kształtować się sytuacja w branży w drugim półroczu?

 

Paweł Łapiński: Nie mamy złudzeń, że rynek tworzyw wróci do równowagi dopiero wówczas, gdy do pierwotnego stanu powrócą kluczowe gospodarki europejskie i światowe. Kluczowe znaczenie mają tutaj skłonności osób fizycznych do dokonywania zakupów, a te w warunkach ogromnej niepewności co do utrzymania zatrudnienia i dochodów, są pod dużą presją. Wyzwaniem jest też melamina, głównie z powodu załamania popytu na rynkach takich, jak meblarski. W segmencie nawozowym w II półroczu powinniśmy realizować założone przez nas wyniki, z zastrzeżeniem dynamicznych zmian, jakie mają miejsce na rynku nawozów wieloskładnikowych, gdzie dostrzegamy dużą presję cenową i sufit, jeśli chodzi o nasze możliwości pracy na cenach. Dostrzegamy też zaostrzanie się konkurencji cenowej w obszarze pigmentów.

 

Marcinek: Czy spółka zabezpiecza się w jakikolwiek sposób przed wahaniami cen walut?

 

Paweł Łapiński: Grupa Azoty zabezpiecza swoją planowaną ekspozycję walutową (przede wszystkim w EUR i USD), w pierwszej kolejności przez stosowanie hedgingu naturalnego, poprzez zawieranie walutowych lub denominowanych w walutach umów handlowych sprzedaży i zakupu produktów i surowców. Ponadto Grupa Azoty posiada długoterminowe kredytywy walutowe w EUR (w tym udzielone przez EBI), dla których utworzono powiązania zabezpieczające z przyszłymi wpływami w tej walucie oraz parasolową strukturę kredytu w rachunku bieżącym powiązaną ze strukturą cash – poolingu w EUR w PKO BP, co pozwala efektywnie zarządzać ekspozycją spółek Grupy Azoty w EUR, w tym krótkoterminowymi niedopasowaniami wpływów i wydatków w tej walucie. Pozostała część ekspozycji walutowej netto w EUR i USD jest zabezpieczana w formie transakcji forwardowych, zawieranych krocząco, w perspektywie do maksymalnie 2 lat.

 

Karol: Jak ocenia Pan wynik spółki za 2 kwartał mając na uwadze sytuację związaną z pandemią?

 

Paweł Łapiński: Jak na okres zupełnego rozchwiania wielu rynków, uważam, że nasze wyniki są naprawdę bardzo dobre. Gdy porównujemy się do zagranicznych chemicznych spółek referencyjnych, co między innymi pokazywaliśmy w prezentacji wynikowej, widzimy, że nasi konkurenci w tym samym czasie notowali często większe odchylenia, czy to na poziomie przychodów ze sprzedaży, czy samych wyników. Proszę też pamiętać, że o trudnej sytuacji w tworzywach sygnalizowaliśmy przed pojawieniem się pandemii, już wcześniej, projektując założenia dla roku 2020. Sytuacja w tej branży jest wprost skorelowana z koniunkturą makroekonomiczną kluczowych gospodarek, a ta sukcesywnie w ostatnich kilku miesiącach ulegała pogorszeniu.

 

bjerre: Czy zauważacie jakkolwiek pozytywny zwrot na rynku w zakresie cen, czy ewentualnego wzrosty zapotrzebowania na NOXy, alkohole OXO, czy też melaminę? Czy też sytuacja wciąż nie sprzyja grupie?

 

Paweł Łapiński: Sytuacja związana z Covid-19 miała mocno odczuwalny wpływ na rynki. Część z nich długo będzie się dźwigała z „szoku”, jednak pierwsze oznaki już widać. Wraz z odbudowywaniem cen ropy, podążają i pozostałe ceny surowców, a za nimi i produktów. Sytuacja z pandemią była tym bardziej nietypowa, ponieważ za jedną z głównych przyczyn typuje się brak popytu, jako skutek lockdownów. Niemniej jednak pomimo strachu przed drugą falą powolne odradzanie się popytu następuje. Ciężko jednak jednoznacznie określić co wydarzy się na rynku w świetle najnowszych działań związanych z zabezpieczaniem rozprzestrzeniania się choroby.

 

Kamil: Czy spółka zabezpiecza w jakiś sposób przed niekorzystnymi zmianami cen gazu?

 

Paweł Łapiński: Tak. Mamy możliwość zabezpieczania cen gazu na okresy przyszłe kontraktami terminowymi. Ale zagwarantowanie sobie stałej ceny na przyszłość kosztuje. Z analizy statystycznej wynika, że np. dostawy zabezpieczane kontraktem miesięcznym są droższe od dostaw spotowych średnio o prawie 0,5 EUR/MWh. Im bardziej odległy termin dostawy tym koszt większy. Aktualnie ceny spotowe są na poziomie ok. 11 EUR/MWh, a gaz z dostawą przez cały 2021 roku można kupić po ok. 14 EUR/MWh, a na 2022 po ok. 15 EUR/MWh. Ale w okresach dużej zmienności cen i trendu bocznego, a zwłaszcza stabilnego trendu rosnącego zabezpieczanie cen kontraktami zwłaszcza na bliższym końcu krzywej terminowej może być opłacalne. I w tych okresach staramy się korzystać z tych możliwości. Nasz zespół na bieżąco analizuje sytuację rynkową i podejmuje decyzje stosownie do perspektyw kształtowania się cen gazu.

 

Matt: Czy podobnie jak w pierwszym półroczu 2020, także i obecnie nie obserwują państwo żadnych problemów w płatnościach ze strony kontrahentów?

 

Paweł Łapiński: Grupa Azoty posiada globalne polisy ubezpieczenia ryzyka kredytowego zawarte z wiodącymi dostawcami tego ubezpieczenia (w tym KUKE, Euler Hermes i Atradius), co pozwala Grupie na efektywne zarządzania portfelem należności swoich klientów, w tym dostosowywanie limitów kredytowych do ich standingu. W związku z powyższym Grupa Azoty obserwowała wyłącznie sporadyczne problemy klientów, na pojedynczych rynkach lub sektorach które w większym stopniu były dotknięte pandemią. Należy natomiast podkreślić, że na dziś nie dostrzegamy żadnych problemów w płatnościach kontrahentów, których skala byłaby znacząca.

 

Tomek: Czy sprzedaż nawozów w lipcu i sierpniu br. była zgodna z wewnętrznymi założeniami i budżetem grupy?

 

Paweł Łapiński: Wolumenowo tak. Zwłaszcza w przypadku nawozów azotowych było bardzo duże zapotrzebowanie. Część gospodarstw rolnych kupuje nawozy już w tym okresie traktując zakup jako inwestycje. W przypadku nawozów wieloskładnikowych mieliśmy przesunięcie czasowe w zakupach i największe zapotrzebowanie jest widoczne od drugiej połowy września.

 

Warszawiak: Jak wiele przypadków koronawirusa odnotowano w grupie?

 

Paweł Łapiński: W skali Grupy Azoty odnotowano nieliczne przypadki zakażenia koronawirusem, każdorazowo podejmowane były błyskawiczne działania minimalizujące ryzyko dalszego rozprzestrzeniania pandemii. Skala zachorowań w żaden sposób nie zakłóciła procesów produkcyjnych. Grupa Azoty posiada wdrożone procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb, wydane zostały zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia dla pracowników, obejmujące między innymi szczegółowe wytyczne monitorowania zdrowia, ograniczenia w podróżach służbowych oraz wprowadzenie pracy zdalnej.

 

Cam: Czy dostrzega Pan szansę na poprawę sytuacji w segmencie chemii w pozostałych miesiącach br.?

 

Paweł Łapiński: Poprawy wszyscy oczekują. Wraz za oczekiwaniami, pojawiają się już oznaki ożywienia. Powolny, ale systematyczny wzrost popytu w wielu obszarach związanych z chemią. Z umiarkowanym entuzjazmem należy patrzeć na najbliższe miesiące, a to za sprawą wciąż panującej pandemii. Istotny wpływ na najbliższą przyszłość będą miały obostrzenia wprowadzane przez państwa, których skutki obserwuje się w postawach konsumentów, a w dalszej konsekwencji popycie.

 

Kris: Czy sytuacja związana z covidem miała jakikowiek wpływ na relacje spółki z bankami?

 

Paweł Łapiński: Grupa Azoty prowadzi spójną politykę informacyjną, przekazując w ramach swoich raportach okresowych i bieżących informacje o potencjalnym wpływie na sytuację finansową Grupy jaka może wynikać z pandemii COVID - w sposób satysfakcjonujący w naszej ocenie również banki finansujące. Co istotne Grupa Azoty wypełnia wszystkie istotne kowenanty i dotrzymuje wskaźniki finansowego zapisane w umowach kredytowych, co pozytywnie wpływa na relacje z bankami i pozwala oczekiwać ich dalszego dobrego kształtowania się. Grupa Azoty utrzymuje wysoką płynność finansową oraz wystarczające wolne limity do finansowania swojej działalności oraz kluczowych projektów inwestycyjnych ( w tym na domknięcie wkładu equity w projekt Polimery Police).

 

Stanek: Jakie są Pańskie prognozy odnośnie kształtowania się cen gazu w dalszej części br. oraz w kolejnym roku?

 

Paweł Łapiński: Przewiduję, że do przełomu październik/listopad ceny będą poruszały się w zakresie 10-12 EUR/MWh z dużymi wahaniami dobowymi zależnymi od skali produkcji energii z OZE. Potem będą rosnąć wraz ze zbliżaniem się zimy do poziomu 14-15 EUR/MWh. W przyszłym roku spodziewamy się, że cena średnia będzie kształtować się w okolicach 12 EUR/MWh, tj. o ok. 50% wyższa od tegorocznej. Zakładamy, że nadchodząca zima będzie już normalna, a zapasy spadną po niej do typowych poziomów. Ponadto w tym roku dostawcy przetestowali w okresie dużej nadpodaży instrumenty niezbędne do stabilizacji rynku i nie sądzę, żeby doprowadzili do tak dużej nadpodaży i spadków cen poniżej progów opłacalności jak to miało miejsce przez kilka miesięcy w roku bieżącym.

 

Ted: Jakie w tym roku spółka zamierza ponieść nakłady inwestycyjne na projekt „Polimery Police”?

 

Paweł Łapiński: Niestety nie udzielamy tak szczegółowych odpowiedzi, ale warto podkreślić, że wydatki inwestycyjne są ponoszone w oparciu o rzeczywisty stan zaawansowania prac zgodnie z realizacją poszczególnych kamieni milowych projektu

 

Żeglarz: Z czego wynikało, że Compo Exper w 2Q realizował sprzedaż przy wyższych cenach w każdej grupie asortymentu?

 

Paweł Łapiński: Grupa COMPO EXPERT realizowała w 2Q sprzedaż po wyższych cenach we wszystkich grupach asortymentowych poza nawozami NPK, w przypadku których nastąpiło obniżenie średniej ceny sprzedaży o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na skutek dużej konkurencji i spadku popytu. W pozostałych grupach produktowych wzrost średniej ceny sprzedaży wyniósł 3,5% dla nawozów dolistnych, 10,4% dla nawozów o kontrolowanym uwalnianiu oraz 14,5% dla nawozów płynnych. Wynika to z przyjętej strategii marketingowej i koncentracji na specjalistycznym segmencie B2B umożliwiającym sprzedaż produktów specjalistycznych po wyższych cenach. Dodatkowy efekt wzrostu cen widoczny w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Azoty wynika z osłabienia PLN w stosunku do EUR i USD, w których to walutach dokonywana jest sprzedaż Grupy COMPO EXPERT w Europie i na innych rynkach.

 

Robson: Czy spadek cen surowców niezbędnych do produkcji alkoholi i plastyfikatorów spółka może wykorzystać np. do zwiększenia zapasów surowców niezbędnych do produkcji tych kategorii produktowych?

 

Paweł Łapiński: Oczywiście, zarządzamy aktywnie tym obszarem. Kędzierzyn, przy tanim propylenie, kupuje maksymalne w danym momencie ilości, w zależności od dostępności wolnych wagonów. Tworzymy taki magazyn na torach.

 

Kowalski: Czy w obliczu trudnych warunków w segmencie chemii trudno rozmawiało się z bankami o finansowaniu projektu polimerów police?

 

Paweł Łapiński: Należy podkreślić że negocjacje kluczowych warunków finasowania Projektu Polimery Police zostały z bankami finansującymi ustalone i potwierdzone do końca 2019 roku, a więc przed rozwojem pandemii covid, a banki wystawiły wówczas dla Grupy listy zaangażowania w Projekt. Dlatego tez późniejsze negocjacje umów o finansowanie Projektu, wymagały uwzględnia zmian następujących na rynku, natomiast co istotne niezbędne limity finansowania dłużnego zostały już wcześniej zapewnione. To pozytywnie wpłynęło na zawarcie całego umów o finansowania dłużnego oraz finansowania equity Projektu w terminie do 31 maja br. a obecnie Grupa jest już na etapie spełniania warunków zawieszających uruchomienie tegoż finansowania najpierw przez Współsponsorów a następnie banki. Należy podkreślić że zaktualizowany Model Finansowania Projektu został przedstawiony zarówno Sponsorom i Bankom Finansującym i są w nim utrzymane istotne założenia dotyczące efektywności ekonomicznej Projektu

 

Tomek: Co Pan sądzi o bieżącej wycenie akcji na giełdzie?

 

Paweł Łapiński: Generalnie giełdy, po okresie paniki i odpływu kapitału spowodowanego przez pandemię COVID, przeżywają lekkie ożywienie, co jest widoczne w wybranych branżach. Co prawda chemia nie cieszyła się najlepszym sentymentem inwestorów w ostatnim trudnym czasie, na który dodatkowo wpływ mają ambitne założenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, z drugiej strony – wynikom sprzyjały niskie ceny gazu w I półroczu 2020 roku. Na wycenę rynkową wpływ ma wiele czynników; to co warte podkreślenia to zdrowe fundamenty, na których Grupa opiera swoją działalność, natomiast aktualne notowania są dalekie od poziomu, który nazwałbym satysfakcjonującym.

 

ciekawy: Czy notowania uprawnień do emisji CO2 mają istotny wpływ na wyniki Azotów?

 

Paweł Łapiński: Nie jest to krytyczny czynnik, ale oczywiście ważny w kontekście tworzenia wyników. W skali I półrocza 2020 odchylenie, jakie zanotowaliśmy na tej pozycji na Grupie to +22 mln zł. Trzeba jednak pamiętać o specyficznej bazie wynikającej z awarii w Policach w 2019 roku. Ale przechodząc wprost do odpowiedzi, jeśli nasze zużycie w skali roku to ok. 7,5 mln ton, to wzrost ceny uprawnień o 1 EUR przekłada się na ok. 16-18 mln zł wyniku, uwzględniając oczywiście część darmowych uprawnień.

 

ciekawy: Czy borykacie się z problemem braku pracowników? Czy sytuacja związana z pandemią pomaga spółce w tej kwestii? Czy odczuwaliście w 1 i 2Q presję płacową ze strony pracowników, czy też sytuacja związana z pandemią zahamowała tą presję ?

 

Paweł Łapiński: Nie odnotowaliśmy przypadków występowania pracowników z roszczeniami płacowymi. Pracownicy Grupy Azoty zachowują się odpowiedzialnie w sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia. Perspektywicznie patrzą na przyszłość Grupy. Zarządy spółek z Grupy Azoty – tam, gdzie oczywiście spełnione zostały przesłanki - wystąpiły o wsparcie w ramach środków przewidzianych w Tarczy 4.0 w związku z wpływem pandemii koronawirusa.

 

Moderator: Szanowni Państwo otrzymałem sygnał, że kończy nam się czas. Bardzo dziękuję Państwu za udział w czacie i za zadane pytania. Z wiadomych względów w tym roku nie było okazji spotkać się z Państwem osobiście na WallStreet. Być może uda się to wkrótce w zmienionej formule. Zatem do zobaczenia.