Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Omówienie wyników LW Bogdanka SA za II kwartał 2020 r.

Temat czatu: Omówienie wyników LW Bogdanka SA za II kwartał 2020 r.

Data: czwartek, 10 września, godz. 12:00

 

 

LW Bogdanka

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Artur Wasil
Prezes Zarządu


Pan Artur Wasil w 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierunek – Górnictwo i Geologia, Specjalność – Geotechnika Górnicza. Z Lubelskim Zagłębiem Węglowym związany od 2002 r., kiedy to podjął pracę zawodową w Lubelskim Węglu Bogdanka SA gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty o sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego. W 2012 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie PRG Linter SA na stanowisku Dyrektora ds. Górniczych, a począwszy od 2014 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Artur Wasil ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Od 21 marca 2018 r. objął funkcję Prezesa Zarządu LW Bogdanka SA.

Kilka słów o Spółce:

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest najnowocześniejszą i najbardziej efektywną kopalnią węgla kamiennego w Polsce, będącą częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego. W 2019 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,45 mln ton.

Kopalnia Bogdanka zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Panem Arturem Wasilem, Prezesem Zarządu LW Bogdanka S.A. Czat odbędzie się 10 września (czwartek) o godzinie 12:00. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Artur Wasil: Witam na czacie i zapraszam do zadawania pytań

 

bober43: Czy zarząd ma w planach inwestycje w nowe technologie? Chodzi mi o zgazowywanie węgla i pozyskiwanie wodoru ?

 

Artur Wasil: Jesteśmy w trakcie przygotowywania strategii w której pokażemy potencjalne kierunki naszego rozwoju.

 

kubot: Jak mogą kształtować się ceny węgla energetycznego w Polsce i na świecie w kolejnych kwartałach?

 

Artur Wasil: Na rynku międzynarodowym w związku z obniżeniem produkcji przez największych światowych eksporterów oraz wzrostem importu ze strony Chin wydaje się, że potencjał spadków się wyczerpuje. Na rynku krajowym spodziewamy się stabilizacji.

 

Taktyk: Światowe ceny węgla energetycznego zniżkują, jednak w Polsce ceny węgla wciąż odbiegają od tej tendencji, a w ostatnich miesiącach utrzymują się na stabilnym poziomie. Z jakich powodów ten stany rzeczy się utrzymuje Pana zdaniem?

 

Artur Wasil: Rynek krajowy jest relatywnie hermetyczny ze względu na wysokie koszty transportu drogą lądową. Ceny węgla w Polsce w głównej mierze kształtuje największy producent.

 

Oliwier: Czego dotyczą zobowiązania inwestycyjne w kwocie 124 mln zł na koniec czerwca (wobec 60 mln zł na koniec grudnia) wykazane w pozycji zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań?

 

Artur Wasil: Wzrost zobowiązań inwestycyjnych związany jest z zakupem kompleksu ścianowego - odsyłam do tabeli "nakłady inwestycyjne" str. 21 Prezentacji za IH.

 

bober43: kiedy możemy się spodziewać tej strategiizwiązanej z dalszym rozwojem. prosiłbym o jakieś konkrety.

 

Artur Wasil: Zgodnie z informacjami prasowymi MAP, przygotowuje mapę drogową dla sektora energetyczno paliwowego. Obecnie realizujemy znaną Państwu Strategię, by przygotować rzetelny plan na przyszłość, musimy poczekać na pojawienie się kluczowych dla nas dokumentów.

 

Aleksandra B.: Zysk brutto na sprzedaży spadł rdr z niemal 300 mln zł do 125 mln zł w 1H20. Z czego wynikało tak istotne pogorszenie zyskowności już na poziomie pierwszej marży?

 

Artur Wasil: Spadek zysku wynikał ze spadku poziomu sprzedaży. Szczegółowe informacje są przedstawione w Prezentacji na str. 14.

 

VeeV: Istotnie wzrosły koszty administracyjne w pierwszym półroczu, z 50 mln zł do 61 mln zł. Z czego wynikał ten wzrost?

 

Artur Wasil: Wzrost wynika z ujęcia w podstawie opodatkowania obudowy chodnikowej. Wzrost ten jest neutralny dla EBIT. W poprzednich okresach na ten cel tworzona była rezerwa. W załączonej do Prezentacji tabeli dot. rezerw można zauważyć spadek poziomu rezerw na podatek od nieruchomości.

 

Miau: Czy oczekuje Pan wzrostu zapotrzebowania na węgiel w drugim półroczu?

 

Artur Wasil: Obecnie obserwujemy powrót do standardowej sytuacji popytowej. Liczymy, że utrzyma się ona w całym drugim półroczu.

 

Monika: Jak mogą kształtować się ceny sprzedaży uzyskiwane przez Bogdankę w kolejnych kwartałach?

 

Artur Wasil: Ceny na ten rok mamy już wynegocjowane. Nie spodziewamy się zmian w tym zakresie w dalszej części roku.

 

Mikołaj Budzyński: Spółka praktycznie nie posiada już zadłużenia oprocentowanego. Czy planowane jest zaciągnięcie długu (kredyt/obligacje) na finansowanie przyszłych inwestycji?

 

Artur Wasil: Na chwilę obecną Spółka ma do dyspozycji 150 mln zł do wykorzystania w rachunku bieżącym. Nie planujemy korzystania z innego/dalszego finansowania zewnętrznego w najbliższym czasie.

 

Def: W jakim stopniu spółka jest zagrożona drugą falą pandemii koronawirusa? Jak dotkliwy dla spółki mógłby być taki scenariusz?

 

Artur Wasil: Spółka ogranicza ryzyko wynikające z pandemii koronawirusa. Koncentrujemy się na zabezpieczeniu działalności produkcyjnej, skupiając się na przestrzeganiu wdrożonych procedur, które pozwalają nam zachować ciągłość działania. Procedury stosowane w Spółce są bardziej rygorystyczne od powszechnie stosowanych.

 

Waldek: Czy spółka dalej poszukuje rynków zagranicznych na eksport produkowanego węgla? Czy eksport węgla może istotnie wzrastać w kolejnych kwartałach/latach?

 

Artur Wasil: Poszukujemy nowych rynków zbytu i obecnie w niewielkim zakresie realizujemy już dostawy za granicę.

 

Greebo: Kiedy spółka zamierza rozpocząć wydobycie na nowych obszarach? Czy w związku z tym istotnie zwiększy się roczny poziom wydobycia? Czy spółka będzie w stanie uplasować takie większe wydobycie węgla na rynku?

 

Artur Wasil: Eksploatację w Ostrowie rozpoczniemy w 2021 r. a w K-6, K-7 pod koniec roku 2024. Zwiększenie zasobów nie wiąże się z planami zwiększenia mocy produkcyjnych w podanych wyżej latach. Do skokowego wzrostu niezbędna jest budowa kolejnego szybu.

 

Eryk: Kiedy mogą pojawić się istotne nakłady związane ze złożami k-6 i k-7? Jakiego rzędu mogą to być nakłady na początku eksploatacji?

 

Artur Wasil: Podobnie jak w przypadku złoża Ostrów w początkowej fazie zamierzamy korzystać z bieżącej infrastruktury kopalni. Początkowe nakłady pojawią się w 2022 r. i będą związane wyłącznie z rozcięciem parceli eksploatacyjnej. W związku z tym będą to standardowe nakłady związane z budową wyrobisk.

 

Fenek: W pierwszym półroczu spółka uzyskała wysoki poziom uzysku względem poprzednich kwartałów (średni uzysk 66,8% w 1H20). Czy taki poziom jest do utrzymania w kolejnych kwartałach? W jaki sposób spółka może „zarządzać” poziomem uzysku?

 

Artur Wasil: Stopniowo zwiększamy udział wyższych ścian w miksie wydobywczym, jednakże niewykluczone są wahania w poszczególnych kwartałach. Efekty poprawy będą widoczne w dłuższej perspektywie.

 

Wojciech: Czy spółka ma utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego ze względu na działalność w branży górniczej?

 

Artur Wasil: Obecnie nie potrzebujemy dodatkowego finansowania. Dostrzegamy trudną sytuację na rynku finansowania projektów górniczych jednak zwracamy uwagę, że spółka uzyskała ostatnio finansowanie w postaci limitu w rachunku bieżącym.

 

Konpol: Czy w scenariuszu kolejnej bardzo ciepłej zimy sytuacja finansowa Grupy jest zagrożona?

 

Artur Wasil: Spółka w IH 2020 pokazała, że potrafi sobie elastycznie radzić z trudnościami nie tylko ciepłej zimy, ale i spowolnienia gospodarczego.

 

Soc: Jak kształtują się koszty budowania nowych chodników? Czy są niższe niż przed rokiem? Jak na te koszty wpłynęła sytuacja związana z pandemią i jakie są oczekiwania co do ich kształtowania w kolejnych kwartałach?

 

Artur Wasil: Pandemia nie miała większego wpływu na koszty chodników. Spółka podejmuje szereg działań zmierzających do kontroli kosztów w tym zakresie m.in. wdrażając projekt ścian o długości ponad 300 m.

 

pesymek: Jakie widzi Pan największe zagrożenia przed Bogdanką na drugie półrocze roku?

 

Artur Wasil: Podobnie jak cała gospodarka liczymy się z możliwością utrudnień związanych z ewentualnym rozwojem epidemii. Posiadamy przygotowane scenariusze działań w zależności od stopnia nasilenia zjawiska.

 

Analityk: Co będzie miało główny wpływ na wyniki Bogdanki w drugim półroczu roku?

 

Artur Wasil: Przede wszystkim wielkość produkcji i sprzedaży węgla.

 

Artur Wasil: Dziękuję za wszystkie zadane pytania i zapraszam do kontaktu z działem RI.