Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Marek Wadowski: „Grupa Tauron ma potencjał do generowania ponad 1 mld zł wyniku netto rocznie”

W czwartek, 20 sierpnia 2020 r., na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odbył się czat inwestorski z Markiem Wadowskim, Wiceprezesem Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A. Pytania dotyczyły m.in. wyników finansowych, czy otoczenia rynkowego i rynku mocy.

 

Wyniki finansowe po pierwszym półroczu

Czat rozpoczął się od pytania o wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku i perspektywy na drugie półrocze.

 

Strata netto osiągnięta w I półroczu 2020 r. wynika przede wszystkim z reklasyfikacji – zgodnie z MSSF 5 – aktywów netto TAURON Ciepło sp. z o.o. jako grupy aktywów przeznaczonych do zbycia. Ponieważ wartość godziwa tych aktywów okazała się niższa niż wartość bilansowa, ujęto odpis aktualizujący w wysokości 806 mln zł. Dodatkowo, w I półroczu na poziom wyniku netto negatywnie wpłynęły odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych w łącznej wysokości 240 mln zł. Odnosząc się do oczekiwanych wyników II półrocza w tej chwili nie jesteśmy w stanie ocenić, czy w tym okresie wystąpią przesłanki, które wskazywałyby na konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów – odpowiedział Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

 

Padły także pytania dotyczące segmentu OZE.

 

Zgodnie z naszą strategią aktualnie koncentrujemy się na transformacji Grupy TAURON w kierunku odnawialnych źródeł energii. We wrześniu 2019 r. dokonaliśmy zakupu 5 farm wiatrowych o mocy 180 MW, co istotnie zwiększyło poziom mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych. Mając na uwadze znaczącą kontrybucję tych aktywów do wyniku EBITDA oraz nasze plany rozwoju źródeł odnawialnych podjęliśmy decyzję o wydzieleniu zielonych aktywów do odrębnego segmentu. Ten sposób prezentacji zwiększa transparentność w zakresie źródeł generowanych wyników finansowych. Warto zwrócić uwagę, że EBITDA segmentu OZE w I półroczu była znacznie wyższa niż segmentu Wytwarzanie, co stanowi dodatkowy argument przemawiający za prezentowaniem naszym interesariuszom wyników odrębnego segmentu skupiającego wyłącznie źródła odnawialne – tłumaczył przedstawiciel Spółki.

 

Powodami wykazania niższego r/r wyniku na poziomie EBITDA w II kw. 2020 r. są:
1) utworzenie rezerwy na podatek od nieruchomości za 2018 r. (17 mln zł),
2) wzrost kosztów stałych związanych z eksploatacją nabytych we wrześniu 2019 r. farm wiatrowych (13 mln zł).

W skali całego 2020 r. przewidujemy wzrost EBITDA w tym segmencie o ponad 10% (po oczyszczeniu wyniku roku 2019 o zdarzenie jednorazowe związane z okazyjnym nabyciem farm wiatrowych w kwocie 120 mln zł) – wyjaśnił Marek Wadowski w odpowiedzi na inne pytanie dotyczące wyników segmentu OZE.

 

Jeden z internautów zwrócił uwagę, że był taki okres, kiedy Grupa Tauron wykazywała ponad 1 mld zł zysku rocznie. Zapytał, czy jest szansa na powrót do takich wyników.

 

Gdyby nie uwzględniać odpisów aktualizujących wartość aktywów to wynik netto w I półroczu 2020 r. byłby na poziomie ponad 680 mln zł. To oznacza, iż Grupa cały czas ma potencjał do generowania wyniku netto na poziomie rocznym ponad 1 mld zł – podsumował Marek Wadowski.

 

Rynek mocy

Internauci dopytywali także o rynek mocy i jego wpływ na działalność i wyniki Grupy.

 

Należy zwrócić uwagę, że większość jednostek wytwórczych Grupy TAURON zawarła wieloletnie kontrakty mocowe na okres od 5 do 15 lat. Jednostki, które nie zostały zakontraktowane w rynku mocy, pełnią rolę wewnętrznej rezerwy mającej na celu minimalizację kar za niewykonanie obowiązków mocowych. W związku z tym przyszłość tych bloków należy rozpatrywać jako nieodłączny element zawartych kontraktów mocowych. Obecnie, w perspektywie do końca 2025 roku, nie bierzemy pod uwagę likwidacji tych aktywów.

 

Pierwsze płatności z rynku mocy powinny pojawić się już od przyszłego roku, a ich łączna wartość, zgodnie z zawartymi kontraktami, osiągnie poziom prawie 680 mln zł. Dzięki zawartym umowom wieloletnim, przychody w podobnej wysokości w skali roku będą uzyskiwane do 2025 r., co przyczyni się do poprawy wyników segmentu Wytwarzanie – tłumaczył Marek Wadowski.

 

Ceny uprawnień do emisji CO2

W trakcie czatu nie zabrakło też pytania o oczekiwania w kwestii kształtowania się cen uprawnień do emisji CO2. Zdaniem Marka Wadowskiego mogą one dalej rosnąć.

 

Moim zdaniem ceny uprawnień do emisji CO2 mogą wzrosnąć powyżej wspomnianego poziomu 30 EUR/Mg. Za takim scenariuszem przemawiają zarówno czynniki fundamentalne, jak i analiza techniczna. W pierwszym przypadku, główne znaczenie ma redukcja nadwyżki uprawnień przez mechanizm MSR, który skutecznie niweluje spadkowy wpływ pandemii COVID-19. Jednocześnie pojawiają się kolejne propozycje zaostrzonej polityki klimatycznej, które dotyczą przyspieszenia tempa dekarbonizacji sektora energetycznego. Odnotowany 13 lipca br. nowy szczyt cenowy na poziomie 30,8 EUR/Mg oznacza kontynuacje trendu wzrostowego, który w okresie najbliższych dwóch lat może istotnie przekroczyć dotychczasowe rekordy  wyjaśnił przedstawiciel Spółki.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zapisem czatu z Grupą Tauron