Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2020 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2020 r.

Data: 20 sierpnia 2020 r. (czwartek), godz. 15:00

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2020 r.

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

 

Od 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz, zakupów i administracji, IT, operatora rynku i obsługi handlu, obrotu, handlu paliwami, zarządzania portfelem oraz inspektora ochrony danych osobowych.

 

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu - dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

 

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu - dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu - dyrektora generalnego.

 

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 20 sierpnia (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry. Witam na czacie Grupy Tauron. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Longterm: Z czego wynika strata netto w I półroczu? Czy w II półroczu spółka to odrobi i cały rok będzie na plusie?

 

Marek Wadowski: Strata netto osiągnięta w I półroczu 2020 r. wynika przede wszystkim z reklasyfikacji – zgodnie z MSSF 5 – aktywów netto TAURON Ciepło sp. z o.o. jako grupy aktywów przeznaczonych do zbycia. Ponieważ wartość godziwa tych aktywów okazała się niższa niż wartość bilansowa, ujęto odpis aktualizujący w wysokości 806 mln zł. Dodatkowo, w I półroczu na poziom wyniku netto negatywnie wpłynęły odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych w łącznej wysokości 240 mln zł. Odnosząc się do oczekiwanych wyników II półrocza w tej chwili nie jesteśmy w stanie ocenić, czy w tym okresie wystąpią przesłanki, które wskazywałyby na konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

 

Aleksander Fedra: Jak z perspektywy drugiego już kwartału oceniacie wpływ wydzielenia segmentu OZE?

 

Marek Wadowski: Zgodnie z naszą strategią aktualnie koncentrujemy się na transformacji Grupy TAURON w kierunku odnawialnych źródeł energii. We wrześniu 2019 r. dokonaliśmy zakupu 5 farm wiatrowych o mocy 180 MW, co istotnie zwiększyło poziom mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych. Mając na uwadze znaczącą kontrybucję tych aktywów do wyniku EBITDA oraz nasze plany rozwoju źródeł odnawialnych podjęliśmy decyzję o wydzieleniu zielonych aktywów do odrębnego segmentu. Ten sposób prezentacji zwiększa transparentność w zakresie źródeł generowanych wyników finansowych. Warto zwrócić uwagę, że EBITDA segmentu OZE w I półroczu była znacznie wyższa niż segmentu Wytwarzanie, co stanowi dodatkowy argument przemawiający za prezentowaniem naszym interesariuszom wyników odrębnego segmentu skupiającego wyłącznie źródła odnawialne.

 

Aleksander Fedra: Czy spółka przedstawi jakieś nowe plany dotyczące wydatków inwestycyjnych? Wszystkie kluczowe projekty kończą się w 2020 lub 2021. Jak spadnie Capex w 2022?

 

Marek Wadowski: Uruchomiliśmy kompleksowy przegląd projektów inwestycyjnych w Grupie TAURON. Naszym celem jest kierowanie w kolejnych latach jak największego strumienia środków finansowych na rozwój segmentu OZE. Wysokość nakładów inwestycyjnych będzie zależała od warunków rynkowych, w tym w szczególności od możliwości akwizycyjnych oraz wzrostu organicznego. Będziemy podejmowali tylko takie przedsięwzięcia, które będą gwarantowały odpowiednie zwroty z inwestycji, a ich realizacja będzie bezpieczna z punktu widzenia stabilności finansowej Grupy. Oceniamy, że CAPEX Grupy w 2021 i 2022 będzie niższy od zrealizowanego w roku 2019, przy czym ze względu na trwający przegląd projektów nie możemy w tej chwili podać precyzyjnych wartości.

 

Aleksander Fedra: Czy po sprzedaniu ciepła następne będą kopalnie?

 

Marek Wadowski: Zgodnie ze strategią, opublikowaną w maju 2019 roku, trwają prace analityczne nad dostosowaniem aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy TAURON na paliwo. Do tej pory nie zapadły w tym zakresie wiążące decyzje.

 

Marcin: Czy potencjalna konsolidacja sektora energetycznego byłaby Pana zdaniem korzystna dla spółki i dla branży?

 

Marek Wadowski: Obecnie koncentrujemy się na realizacji strategii korporacyjnej Grupy TAURON i dążymy do przyspieszenia Zielonego Zwrotu TAURONA. Nie chcemy komentować doniesień medialnych dotyczących przyszłego kształtu sektora energetycznego. Proponujemy zaczekać na przedstawienie oficjalnych planów w tym zakresie. Pewne jest to, że sektor energetyczny powinien mieć zdolność do sfinansowania transformacji w kierunku OZE oraz gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii do klientów.

 

Aleksander Fedra: Ile osób zwolniliście przez pandemię?

 

Marek Wadowski: Grupa TAURON podejmuje szereg działań zapobiegawczych mających na celu ochronę przed negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dobieramy narzędzia, dzięki którym do tej pory uniknęliśmy redukcji zatrudnienia na skutek pandemii. W segmencie Wydobycie ograniczyliśmy czas pracy oraz obniżyliśmy wynagrodzenia o 20% w okresie trzech miesięcy (maj-lipiec 2020 r.). Z kolei w segmencie Wytwarzanie, w tym samym okresie, ograniczyliśmy czas pracy i wynagrodzenia o 10%. Działania te pozwoliły uzyskać wsparcie rzędu 50 mln zł w ramach tarczy antykryzysowej.

 

Jacek Sasin: Czy część parowa ECSW jest już w rozruchu gorącym?

 

Marek Wadowski: Tak, od pewnego czasu część parowa ECSW jest już w rozruchu gorącym.

 

Aleksander Fedra: Były w tym roku jakieś wyłączenia bloków z powodu wysokich temperatur?

 

Marek Wadowski: W tym roku nie było problemów z pracą elektrowni zawodowych z powodu wysokich temperatur. Warto zwrócić uwagę, że tegoroczne lato było chłodniejsze, a dzięki dużemu natężeniu opadów nie zmaterializowało się ryzyko suszy. Zarówno temperatury, jak poziomy rzek pozwoliły na ciągłą pracę jednostek wytwórczych.

 

Jacek Sasin: Jaki budżet przewidywany jest w całym roku na modernizacje BAT?

 

Marek Wadowski: Szacujemy, że w tym roku przeznaczymy na modernizacje BAT ok 240 mln zł.

 

Jacek Sasin: Z jakich powodów zrobiono odpis na aktywo podatkowe segmentu Wydobycia?

 

Marek Wadowski: Ujęcie odpisu wynika z faktu, iż ze względu na zakładane nieuwzględnianie spółki Tauron Wydobycie w składzie przyszłej Podatkowej Grupy Kapitałowej rozliczenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest obarczone niepewnością.

 

janek: Był okres, kiedy Grupa Tauron wykazywała roczny zysk netto na poziomie istotnie powyżej 1 mld zł. Czy jest jakaś szansa na powrót do takich zysków? Co musiałoby się stać, aby to nastąpiło?

 

Marek Wadowski: Gdyby nie uwzględniać odpisów aktualizujących wartość aktywów to wynik netto w I półroczu 2020 r. byłby na poziomie ponad 680 mln zł. To oznacza, iż Grupa cały czas ma potencjał do generowania wyniku netto na poziomie rocznym ponad 1 mld zł.

 

RvP: Dlaczego w segmencie OZE Grupa wykazała niższe zyski r/r w 2Q, skoro przychody ze sprzedaży wzrosły aż o 50% r/r? Jak wyglądają perspektywy na kolejne kwartały?

 

Marek Wadowski: Powodami wykazania niższego r/r wyniku na poziomie EBITDA w II kw. 2020 r. są<:
1) utworzenie rezerwy na podatek od nieruchomości za 2018 r. (17 mln zł),
2) wzrost kosztów stałych związanych z eksploatacją nabytych we wrześniu 2019 r. farm wiatrowych (13 mln zł).

 

W skali całego 2020 r. przewidujemy wzrost EBITDA w tym segmencie o ponad 10% (po oczyszczeniu wyniku roku 2019 o zdarzenie jednorazowe związane z okazyjnym nabyciem farm wiatrowych w kwocie 120 mln zł).

 

Lewy: Jak wygląda zużycie energii w lipcu i sierpniu? Czy wpływ pandemii jest nadal odczuwalny?

 

Marek Wadowski: Według danych PSE S.A. zużycie energii elektrycznej w lipcu zmniejszyło się o 2,9% r/r. Szacujemy, że w sierpniu odnotujemy kolejny spadek na poziomie do 4%. Wpływ pandemii jest coraz mniej odczuwalny, co widać po wzroście mocy szczytowej w systemie elektroenergetycznym i powolnej odbudowie zużycia energii w poszczególnych segmentach odbiorców. Szacujemy, że spadek zapotrzebowania za cały rok nie przekroczy 5% względem 2019 roku. Głównym czynnikiem decydującym o ostatecznym wyniku będzie zakres obostrzeń wprowadzonych w związku z drugą falą rozwoju pandemii COVID-19.

 

Ewa_79: Czy Pana zdaniem koszty uprawnień do emisji CO2 będą dalej rosły i zobaczymy nowe rekordy istotnie powyżej 30 EUR/t?

 

Marek Wadowski: Moim zdaniem ceny uprawnień do emisji CO2 mogą wzrosnąć powyżej wspomnianego poziomu 30 EUR/Mg. Za takim scenariuszem przemawiają zarówno czynniki fundamentalne, jak i analiza techniczna. W pierwszym przypadku, główne znaczenie ma redukcja nadwyżki uprawnień przez mechanizm MSR, który skutecznie niweluje spadkowy wpływ pandemii COVID-19. Jednocześnie pojawiają się kolejne propozycje zaostrzonej polityki klimatycznej, które dotyczą przyspieszenia tempa dekarbonizacji sektora energetycznego. Odnotowany 13 lipca br. nowy szczyt cenowy na poziomie 30,8 EUR/Mg oznacza kontynuacje trendu wzrostowego, który w okresie najbliższych dwóch lat może istotnie przekroczyć dotychczasowe rekordy.

 

Paweł: Z czego wynikało rozwiązanie rezerwy na ekwiwalent EE w kwocie 425 mln zł?

 

Marek Wadowski: Rozwiązanie rezerwy na ekwiwalent za taryfę pracowniczą było możliwe dzięki porozumieniom ze stroną społeczną. W segmencie Dystrybucja była to kwota 425 mln zł, w całej Grupie Tauron wyniosła ona łącznie 533 mln zł.

 

Jacek Sasin: Jakie są plany wobec bloków węglowych, które nie mają kontraktów na rynku mocy?

 

Marek Wadowski: Należy zwrócić uwagę, że większość jednostek wytwórczych Grupy TAURON zawarła wieloletnie kontrakty mocowe na okres od 5 do 15 lat. Jednostki, które nie zostały zakontraktowane w rynku mocy, pełnią rolę wewnętrznej rezerwy mającej na celu minimalizację kar za niewykonanie obowiązków mocowych. W związku z tym przyszłość tych bloków należy rozpatrywać jako nieodłączny element zawartych kontraktów mocowych. Obecnie, w perspektywie do końca 2025 roku, nie bierzemy pod uwagę likwidacji tych aktywów.

 

marek_xyz: Kiedy nastąpi uruchomienie bloku w Jaworznie?

 

Marek Wadowski: Aktualny termin przekazania do eksploatacji bloku to do 15 listopada 2020 r. W tym czasie blok będzie bardzo często synchronizowany z siecią w celu wyskalowania automatycznych układów regulacji jak i sprawdzenia urządzeń bloku energetycznego. Należy podkreślić, że po styczniowej awarii jednego z elementów kotła, wczoraj nastapiła ponowna synchronizacja z krajową siecią energetyczną i obecnie blok pracuje z mocą minimum technicznego (364 MW).

 

Lewan: Jak wyglądał 2Q w Grupie Tauron, w środku pandemii i lockdown’u?

 

Marek Wadowski: Podsumowanie kluczowych danych znajduje się na slajdach 4-5 załączonej prezentacji wynikowej, w której znaleźć można szczegółową informację dotyczącą wyników poszczególnych linii biznesowych Grupy Tauron.

 

Dagmara: Kiedy i w jakiej wysokości Grupa rozliczy przychody z tytułu akcji rynku mocy?

 

Marek Wadowski: Pierwsze płatności z rynku mocy powinny pojawić się już od przyszłego roku, a ich łączna wartość, zgodnie z zawartymi kontraktami, osiągnie poziom prawie 680 mln zł. Dzięki zawartym umowom wieloletnim, przychody w podobnej wysokości w skali roku będą uzyskiwane do 2025 r., co przyczyni się do poprawy wyników segmentu Wytwarzanie.

 

Moderator: Dziękuję za tradycyjnie liczny udział w czacie i interesujące pytania. Zapraszam do bieżącego kontaktu z zespołem relacji inwestorskich i do udziału w kolejnym czacie podsumowującym wyniki III kw. 2020 r.