Chat with us, powered by LiveChat

SII weźmie udział w walnym zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. (aktualizacja 23.07.2020)

Skomentuj artykuł

W związku z napływającymi zgłoszeniami dotyczącymi wsparcia na walnym zgromadzeniu spółki The Farm 51 Group S.A., zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 r., Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych deklaruje udział w ww. zgromadzeniu jeżeli i zgłosi się do nas co najmniej 20 członków zainteresowanych udzieleniem SII pełnomocnictwa do reprezentacji na walnym zgromadzeniu.

WZA będzie decydować o kapitale docelowym

Na WZA spółki The Farm51 będzie głosowana uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dużego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Budzi ona spore obawy i kontrowersje po stronie inwestorów indywidualnych. Szczególnie duże obawy budzi wielkość emisji oraz brak szczegółów dotyczących potencjalnego programu motywacyjnego. 

Wsparcie dla członków SII

Każda osoba, będąca członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych chcąca udzielić SII pełnomocnictwa do reprezentacji na walnym zgromadzeniu proszona jest o jak najszybsze przekazanie tej informacji na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl W tytule wiadomości proszę wpisywać: „NWZ The Farm 51 Group S.A.”, a w treści liczbę akcji, których zamierzają Państwo udzielić SII pełnomocnictwa.

 

Akcjonariusze mniejszościowi The Farm 51 Group S.A., którzy nie są członkami SII, a chcieliby, abyśmy reprezentowali ich podczas najbliższego walnego zgromadzenia spółki, wystarczy jeśli teraz przystąpią do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Informacje jak przystąpić do Stowarzyszenia oraz jakie korzyści daje członkostwo dostępne są tutaj. Po przystąpieniu do SII również należy niezwłoczne przesłać informację o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa zgodnie z instrukcją w akapicie powyżej.

 

Im szybciej uzbiera się odpowiednia grupa zainteresowanych osób, tym szybciej będziemy mogli rozpocząć działania związane ze zbieraniem pełnomocnictw do reprezentacji na walnym zgromadzeniu jak i przygotowaniami do samych obrad.

Rejestracja udziału do 27 lipca!

Dzień rejestracji udziału w walnym zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. przypada na 26 lipca 2020 r. Oznacza to, że najpóźniej do następnego poniedziałku (27 lipca 2020 r.) akcjonariusze zainteresowani udziałem w obradach muszą dokonać rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W tym celu należy złożyć w swoim biurze maklerskim żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. W praktyce jest to bardzo proste i zajmuje dosłownie chwilę. Dyspozycję rejestracji udziału w walnym zgromadzeniu można złożyć osobiście w POK, telefonicznie (jeżeli inwestor ma aktywowaną opcję zleceń telefonicznych), a w niektórych przypadkach także za pośrednictwem platform transakcyjnych domów maklerskich. Następnie to już dom maklerski wysyła informację do KDPW o dokonanej rejestracji, a KDPW do spółki, która na tej podstawie sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Na życzenie akcjonariusza dom maklerski może mu przesłać drogą listowną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz, który zarejestruje swój udział w walnym zgromadzeniu może w nim uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika (w tym właśnie poprzez SII).

Jak udzielić pełnomocnictwa?

Do 27 lipca czekamy na zgłoszenia od wszystkich członków zainteresowanych udziałem SII w walnym zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. Niezwłocznie jak tylko uzbiera się co najmniej 20 członków opublikujemy stosowną informację na naszej stronie internetowej i zaczniemy zbierać od Państwa pełnomocnictwa. Z uwagi na sezon urlopowy, celem ułatwienia Państwu wypełnienia formalności przed ewentualnym wyjazdem na wakacje już teraz publikujemy informacje w jaki sposób można udzielić SII pełnomocnictwa na walnym zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A.

 

W tym celu należy pobrać dostępny tutaj wzór pełnomocnictwa, wypełnić go, podpisać, a następnie zeskanować do formatu PDF lub innego pozwalającego na jego odczytanie przez spółkę. Skan pełnomocnictwa należy przesłać na adres e-mail wskazany przez The Farm 51 Group S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia: info@thefarm51.com i jednocześnie do wiadomości Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl Przykładowo wypełniony wzór pełnomocnictwa można pobrać tutaj.

 

Pełnomocnictwa prosimy wysyłać po otrzymaniu od SII potwierdzenia udziału w najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. Wyślemy je po 27 lipca 2020 r. na Państwa adresy e-mail, chyba że wcześniej uzbiera się wystarczająca liczba zainteresowanych członków. Dodatkowe informacje dotyczące udziału SII w walnym zgromadzeniu będą przekazywane bezpośrednio zainteresowanym osobom drogą elektroniczną.

Mamy już ponad 30 zgłoszeń od członków (23.07.2020)

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w ciągu zaledwie dwóch dni od publikacji niniejszego komunikatu otrzymało deklarację od ponad 30 członków SII o zamiarze przekazania pełnomocnictwa na najbliższe NWZA spółki The Farm51. Jest to jednocześnie pierwsza sytuacja kiedy w tak krótkim czasie od przekazania informacji o zbieraniu deklaracji, tak wielu Członków SII wyraziło chęć przekazania pełnomocnictw. Potwierdza to jednocześnie, że inwestorzy indywidualni są bardzo zdeterminowani w tym konkretnym przypadku, aby mieć istotny wpływ na decyzje najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie budzących kontrowersje uchwał. Trudno oczywiście przewidzieć jaki będzie finalny rozkład głosów podczas obrad WZA, stąd przypominamy, że każdy kolejny głos może mieć bardzo istotne znaczenie w kontekście wyniku głosowań zaplanowanych na dzień 11 sierpnia br. Stowarzyszenie w kolejnych dniach nadal będzie przyjmować deklaracje od wszystkich Członków SII zainteresowanych przekazaniem SII pełnomocnictwa. Jednocześnie każdego kto może wziąć udział samodzielnie zachęcamy też do aktywnego samodzielnego uczestnictwa w WZA. Ponadto już dziś potwierdzamy, że SII na pewno będzie obecne na najbliższym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

 

Dowiedz się więcej o innych sukcesach i aktywnościach Działu Ochrony Praw SII:

 

SII wygrywa w Sądzie Najwyższym – przejęcia pośrednie na cenzurowanym

Po apelu SII akcjonariusz większościowy Komputronik S.A. wycofuje się z planów dotyczących uchwalenia kapitału docelowego

SII reprezentuje akcjonariuszy mniejszościowych posiadającyh aż 13,42% głosów na ZWZ Komputronik

SII apeluje do MF o zmianę przepisów dotyczących przymusowego wykupu

SII zawiadamia prokuraturę o pokrzywdzeniu akcjonariuszy GetBack S.A.

Inwestorzy indywidualni zmieniają Radę Nadzorczą i Zarząd Presto S.A.

SII apeluje do Prezesa Examobile o wycofanie się z planów megaemisji akcji (aktualizacja 29.03.2020)

Dom Maklerski IDM rezygnuje z emisji motywacyjnej. Sąd wstrzymuje wykonanie uchwał

I wiele innych...

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie