Chat with us, powered by LiveChat

W Polsce przybywa byków, a w USA niedźwiedzi

Skomentuj artykuł

 Nastroje rodzimych inwestorów indywidualnych uległy w bieżącym tygodniu lekkiej poprawie, a indeks INI nieznacznie wzrósł. Niemniej wciąż w zdecydowanej przewadze pozostają byki. Odmiennie sytuacja prezentuje się w USA, gdzie z kolei niedźwiedzie pozostają w zdecydowanej większości.

 

W najnowszym badaniu nastrojów inwestorów udział niedźwiedzi wśród inwestorów wzrósł o 0,3 p.p. w relacji do poprzedniego tygodnia, plasując się na poziomie 48,2%. Wyniki ankiety wskazują także na wzrost udziału inwestorów opowiadających się za trendem bocznym, których udział wzrósł t/t o 1,5 p.p., do 29,1%. Stopniała z kolei liczba niedźwiedzi. Ich u dział spadł o 1,8 p.p., a ich udział wyniósł 22,7%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

48,2%

Zmiana t/t: 0,3 p.p.

 

 

Neutralni

29,1%

Zmiana t/t: 1,5 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

22,7%

Zmiana t/t: -1,8 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 18.06-25.06.2020. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

W minionym tygodniu wartość indeksu INI wzrosła o 2,2 pkt. t/t, a najnowszy odczyt to 25,5 pkt. Indeks nadal pozostaje zatem na relatywnie wysokich poziomach.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Wśród amerykańskich inwestorów indywidualnych kolejny tydzień z rzędu przeważało negatywne nastawienie do rynku. W minionym tygodniu udział byków stopniał t/t o 0,3 p.p., do 24,1%. Zyskał z klei obóz niedźwiedzi, który powiększył się do 48,9%, tj. o 1,1 p.p.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 18.06-17.25.2020. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.


 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie