Chat with us, powered by LiveChat

Inwestowanie w nowe mieszkania w czasach zarazy

Sytuacja w świecie inwestycyjnym w czasach pandemii jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna i skłania inwestorów do poszukiwania tzw. „bezpiecznych przystani”. Dodatkowo praktycznie zerowe stopy procentowe powodują, że utrzymywanie oszczędności na lokatach bankowych traci sens. W takiej sytuacji dobrą alternatywną do lokowania nadwyżek finansowych może być zakup mieszkania. To z jednej strony stabilna inwestycja, a z drugiej zabezpieczenie na przyszłość.

 

Zapewne wielu czytelników zadaje sobie pytanie czy rok 2020, już ochrzczony mianem przełomowego pod wieloma względami, będzie dobrym okresem na podjęcie decyzji o zakupie mieszkania. Po pierwsze, nigdy, nawet w bardziej spokojnych i przewidywalnych czasach nie wiemy, jak potoczą się przyszłe zdarzenia gospodarcze i jaki to będzie miało wpływ na nasze decyzje inwestycyjne, a z drugiej strony… życie toczy się dalej, każdy z nas potrzebuje „powrotu do normalności”, a społeczeństwo w pewien sposób oswaja się z nową rzeczywistością, w której przyszło nam żyć z różnymi ograniczeniami i tzw. social distance. Jesteśmy świadkami kolejnych decyzji o znoszeniu zakazów związanych z epidemią Covid-19, luzowaniu gospodarki i pobudzaniu popytu, a zwłaszcza konsumpcji, która przecież stanowi o 75% polskiego PKB. Epidemia szybko nie zniknie, ale dobrze by było, aby szybko minimalizować jej wpływ na gospodarkę i uczyć się jak ograniczać wpływ pandemii.

Czas na decyzje

Aktualnie Polacy powoli oswajają się z nową normalnością i wracają do inwestycji, zwłaszcza, że na rachunkach bankowych wg. danych na 02-2020 zgromadzili blisko 620 mld zł. Do utrzymującego się od lat niskiego poziomu stóp procentowych doszedł nowy czynnik, kierujący ich w stronę rynku nieruchomości – ryzyko utraty wartości pieniądza w czasie, na który mają wpływ procesy inflacyjne i zmiana kursów walut.

 

Inwestycji we własne lokum, sprzyja także niepewność na rynkach finansowych – wysokie odpływy z TFI w ostatnich miesiącach, problemy na rynku obligacji korporacyjnych i podwyższona zmienność na rynku giełdowym. W takich warunkach nie tylko osoby szukające własnego kąta, ale także Ci z nadwyżkami finansowymi interesują się zakupem mieszkań – mówi dr Iwona Sroka, członek zarządu Murapol SA.

 

W ostatnim czasie notujemy zainteresowanie klientów typowymi mieszkaniami z oferty GK Murapol – dostępny i średni metraż, dobra cena i lokalizacja w rozwijających się dzielnicach miast oraz udogodnienia z pakietu smart home. Mieszkania w segmencie popularnym i tzw. affordable premium, które oferuje Murapol są dobrze postrzegane jako trafna inwestycja zarówno do życia, jak i na wynajem, czy odsprzedaży w przyszłości. Mając na uwadze ryzyko okresowego spadku zamożności społeczeństwa – ten segment, jak żaden inny, na dłużej pozostanie niezwykle atrakcyjny dla szerszego grona klientów i z pewnością jest to produkt najbardziej odpornym na kryzys – mówi dr Iwona Sroka, członek zarządu największego polskiego dewelopera mieszkaniowego, GK Murapol SA.

 

Motywacje

Przesłankami za stabilnością inwestycji w zakup mieszkania są ponadto dane i porównania długookresowe oraz argumenty makroekonomiczne, spośród których można wymienić:

  1. Atrakcyjność inwestycji w mieszkania w dłuższym terminie - zarówno pod kątem stopy zwrotu, jak i relatywnie niskiej zmienności. Kupione dziś nieruchomości mogą stanowić zabezpieczenie nie tylko na życie, ale także na emeryturę, zaś przekazane z czasem młodszym pokoleniom zyskają na wartości.
  2. Polska wciąż odstaje cenowo na rynku europejskim – porównując ceny m2 względem cen w innych krajach UE oraz względem poziomu średniego wynagrodzenia i liczby pensji potrzebnych do zakupu nowego mieszkania – nadal mamy spory obszar do wzrostu wartości nieruchomości mieszkaniowych w Polsce i nadrobieniu dystansu średniej UE.
  3. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu ostatnich dwóch dekad, sektora przedsiębiorstw i rynku pracy – zakup mieszkania pod wynajem, dla pracowników migrujących za pracą, stanowi dodatkową zachętę dla osób posiadających oszczędności i poszukujących stabilnych inwestycji.
  4. Towarzysząca nam w ostatnim czasie niepewność związana z reakcjami i zachowaniem się rynków finansowych oraz ich wpływu na nasze oszczędności sprawia, że nieruchomości można postrzegać jako „bezpieczną przystań” na czas turbulencji związanych z pandemią Covid-19.

 

I jeszcze jeden walor, być może jeszcze nie tak wyraźnie dostrzegalny, o którym warto pomyśleć – zakup mieszkania w ciekawych miastach może stanowić atrakcyjną ofertę wakacyjną, a po sezonie pod wynajem. Z oferty Murapol, wyróżniają się inwestycje w Trójmieście takie jak „Murapol Nadmorskie Tarasy” zlokalizowane w Gdyni na Kępie Oksywskiej z pięknym widokiem na port i bliskością nadmorskiej promenady, urokliwej Osady Rybackiej, czy plaży Babie Doły. Całorocznie atrakcyjny Kraków i Wrocław kuszą zarówno jako miejsca o walorach turystycznych, historycznych, kulturalnych, jak i miejsca wypadowe w spokojne okolice. Warto w tym kontekście pomyśleć o inwestycji mieszkaniowej - zwłaszcza jeśli warunki epidemiologiczne utrudnią turystykę międzynarodową i korzystanie z miejsc hotelowych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie