Chat with us, powered by LiveChat

Mabion planuje emisję akcji bez prawa poboru

Skomentuj artykuł
© BillionPhotos.com – stock.adobe.com

Wczoraj po zakończeniu giełdowej sesji spółka Mabion poinformowała o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Choć w reakcji na ten komunikat wtorkowe notowania otworzyły się na sporym minusie, to szybko powróciły nad kreskę.

 

Jak podano w opublikowanym raporcie bieżącym, zarząd Mabion podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji do 1.907.281 akcji zwykłych na okaziciela serii U. Powyższą decyzję pozytywnie zaopiniowała również rada nadzorcza spółki. Decyzja o emisji ma zostać podjęta podczas najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta (póki co nie zostało jeszcze zwołane).

 

Zgodnie z przedstawionym wyjaśnieniem celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do złożenia w możliwie najkrótszym terminie wniosku o dopuszczenie do obrotu MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków. Ponadto, firma będzie kontynuowała wymagane prace rozwojowe w celu uzyskania rejestracji w USA.

 

Pozyskany kapitał pozwoli Spółce Mabion, w pełni zintegrowanej firmie certyfikowanej w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), na dalszy rozwój w oparciu o jej wcześniejsze doświadczenie, wypracowany solidny proces jakości, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, a także możliwości technologiczne – dodatkowo wskazano w opublikowanym raporcie bieżącym.

 

Zamiarem zarządu Mabion jest, aby emisja nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących akcje nowej emisji, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

 

Emisja akcji serii U w ocenie Zarządu Spółki powinna zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, co leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu jej kapitału – wyjaśniono.

 

Jednocześnie cena emisyjna nowo emitowanych akcji ma zostać określona przez zarząd spółki w granicach ustalonych przez walne zgromadzenie.

 

Spokojna reakcja rynku

W reakcji na wspomniany wyżej raport bieżący we wtorek notowania spółki Mabion otworzyły się na poziomie 23 zł, tj. niżej o 2,5% w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia. Chwilowo spadki sięgały nawet 7,4%, jednak w trakcie sesji straty stopniowo były odrabiane, a po południu notowania zaczęły świecić na zielono.

 

Mabion – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

 

 

© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie