Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Marek Wadowski: „Jeśli w przyszłym roku będzie taka możliwość, to Tauron wróci do wypłaty dywidendy”. Relacja z czatu inwestorskiego

W poprzednim tygodniu w czwartek na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odbył się czat inwestorski z Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu ds. finansów w Tauron PE. Pytania dotyczyły m.in. wpływu koronawirusa na działalność spółki, realizowanych inwestycji czy wypłaty dywidendy.

 

Wpływ koronawirusa na działalność spółki

Kilka pytań podczas czwartkowego czatu dotyczyło tego, jak obecna sytuacja w Polsce wpływa na działalność Grupy Tauron.

 

Rozwój wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa jest bezprecedensowy i trudny do przewidzenia na obecnym etapie, ponieważ dynamika rozwoju COVID-19 jest zróżnicowana w poszczególnych częściach świata. Niewątpliwie zjawisko to wpłynie na spowolnienie koniunktury gospodarczej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co może się negatywnie przełożyć na wyniki przedsiębiorstw energetycznych. Jednocześnie, duże znaczenie będą miały programy antykryzysowe, które w naszej ocenie powinny zminimalizować negatywny wpływ epidemii na przemysł i sektor energetyczny. W tym samym czasie obserwujemy istotne zawirowania na rynkach finansowych i przeceny produktów energetycznych – głównie ropy i uprawnień do emisji CO2. Te dwa elementy będą decydowały o spadku kosztów wytwarzania energii elektrycznej i w efekcie kosztów funkcjonowania Grupy TAURON – tłumaczył Marek Wadowski.

 

Internauci byli ciekawi również, czy skutki pandemii będą widoczne już w wynikach za pierwszy kwartał 2020 roku.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze zarażenia pojawiły się na początku marca, nie powinniśmy odczuć wpływu epidemii COVID-19 na wyniki Grupy TAURON za pierwszy kwartał 2020 roku. Wprawdzie odnotowaliśmy spadki zużycia energii w drugiej połowie marca, ale na tę chwilę trudno oddzielić je od trendu sezonowego i jednoznacznie określić ich wpływ na wyniki uzyskiwane w poszczególnych segmentach – wyjaśnił Marek Wadowski.

 

Ponadto jeden z internautów pytał, czy w ostatnim czasie jest zauważalny spadek energii elektrycznej w Polsce.

 

W ostatnich trzech tygodniach odnotowaliśmy spadki zużycia energii elektrycznej, które wpisują się w obserwowany trend rynkowy. Zarówno ubiegły rok, jak i pierwsze dwa miesiące br. były spadkowe. Podobnie sytuacja kształtowała się w marcu. Za taki stan rzeczy odpowiadają wysokie temperatury i konsekwencje związane z pandemią koronawirusa – głównie ograniczenia w przemieszczaniu i upowszechnienie pracy zdalnej – odpisał wiceprezes Tauronu.

 

Nowy blok w Jaworznie i inne inwestycje

Sporo pytań na czacie dotyczyło inwestycji realizowanych lub planowanych przez Grupę Tauron. Dwa z nich poruszały kwestię nowego bloku węglowego o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno. Oddanie bloku do eksploatacji miało nastąpić do 31 stycznia 2020 rok, jednak termin ten został przesunięty o kilka miesięcy.

 

Z przesunięciem terminu przekazania bloku do eksploatacji wiąże się konieczność zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej zakontraktowanej do sprzedaży przez blok w Jaworznie na ten rok. W tym celu realizujemy odkupy energii z rynku hurtowego, co powoduje, że możliwe jest odzyskanie marży utraconej na skutek postoju bloku. Szacujemy, że w I kwartale tego roku, dzięki tym działaniom, efekt postoju bloku był neutralny dla wyników Grupy. Trudno jednak w tej chwili oceniać jaki będzie ten efekt w kolejnych miesiącach, ponieważ sytuacja na rynku energii jest bardzo dynamiczna. Przy założeniu pracy bloku od sierpnia br. szacujemy, że ten projekt przyniesie 150-200 mln zł dodatkowej EBITDA. 

 

Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie bloku do przekazania do komercyjnej eksploatacji. Pozostałymi kluczowymi kamieniami milowymi do realizacji tego celu jest zakończenie naprawy kotła, synchronizacja z krajową siecią elektroenergetyczną oraz ponowne wykonanie ruchu próbnego bloku. W połowie lutego, podczas ostatniej fazy testów, nastąpiło zatrzymanie pracy bloku na skutek uszkodzenia jednego z elementów kotła. Od tego momentu trwają prace mające na celu dokonanie zmian, które pozwolą na uniknięcie podobnych problemów z elementami kotła w przyszłości. Równolegle, generalny wykonawca realizuje program naprawczy w zakresie palników pyłowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez generalnego wykonawcę bloku (konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa) - będącego projektantem kotła oraz podmiotem odpowiedzialnym m.in. za uruchomienie kotła - oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 31 lipca 2020 r.  – odpowiadał Marek Wadowski.

 

Jedno z pytań dotyczyło za to wydatków, jakie Grupa Tauron będzie musiała ponieść w związku z dostosowaniem aktywów do konkluzji BAT. Przypomnijmy, że przyjęte przez UE w 2017 roku konkluzje BAT (ang. Best Available Techniques) nakładają na duże obiekty energetycznego spalania restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące mniejszej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu chloru, rtęci i fluorowodoru od 2021 roku. Przetargi ogłoszone w ubiegłym roku w ramach programu dostosowania aktywów wytwórczych do konkluzji BAT dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza, obejmując różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki.

 

Łączne nakłady na dostosowywanie aktywów wytwórczych Grupy TAURON do konkluzji BAT wyniosą około 500 mln zł. Równolegle do trwających prac związanych z dostosowaniem instalacji do konkluzji BAT Grupa TAURON uzyskuje odstępstwa w pozwoleniach zintegrowanych, co umożliwiło nam zmniejszenie skali wydatków inwestycyjnych na ten cel – poinformował Marek Wadowski.

 

Zwrot ku OZE

Poza tym uczestnicy czatu pytali m.in. o inwestycje w OZE. Marek Wadowski tłumaczył, że Grupa Tauron planuje zwiększyć udział zero i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii do 66% w 2030 roku, realizując wiele inwestycji w tym obszarze:

 

Grupa TAURON podjęła działania w zakresie zmiany miksu energetycznego. W 2019 r. kupiliśmy pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Dzięki tej akwizycji niemal podwoiliśmy moce wiatrowe funkcjonujące w ramach Grupy TAURON. Szacujemy, że nabyte aktywa zwiększą łączną EBITDA Grupy TAURON o ponad 100 milionów złotych rocznie. Od września do końca grudnia 2019 roku aktywa te przyniosły nam 58 milionów złotych dodatkowej EBITDA. W grudniu ubiegłego roku kupiliśmy projekt farmy fotowoltaicznej o mocy sześciu megawatów. Rozwijamy również nasze własne projekty fotowoltaiczne, między innymi w Jaworznie, Mysłowicach i Stalowej Woli. Więcej szczegółów o Zielonym Zwrocie TAURONA zostało zaprezentowanych na slajdach 6 i 7 prezentacji wyników finansowych.

 

Jak dodatkowo informował wiceprezes zarządu Tauronu, część z tych inwestycji będzie realizowanych razem z PFR:

 

TAURON podpisał porozumienie z PFR w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Zasadniczym celem inwestycji będą projekty lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych ulokowanych w Polsce. Ważnym elementem porozumienia jest to, że PFR będzie inwestował nie mniej niż 50 mln zł w każdy projekt w OZE, natomiast TAURON zaangażuje odpowiednie środki, aby utrzymać swój udział na poziomie co najmniej 50 proc. + 1 udział/akcja. Strony przewidują także możliwość pozyskania dodatkowego partnera do realizacji projektów w OZE.

 

Czy będzie dywidenda?

Użytkownik o nicku Rev podczas czwartkowego czatu zadał natomiast pytanie dotyczące możliwości wypłaty dywidendy przez Tauron w tym roku.

 

Decyzja o wypłacie dywidendy należy do Walnego Zgromadzenia. Zarząd przygotowując rekomendację w tym zakresie, bierze pod uwagę obowiązującą politykę dywidendową, sytuację finansową oraz wydatki inwestycyjne. W roku 2019 skonsolidowana strata netto wyniosła 11 mln zł, w związku z czym Zarząd zarekomendował niewypłacanie dywidendy za ten okres, równocześnie podtrzymując politykę dywidendową. Oznacza to, że jeśli w przyszłym roku będzie taka możliwość, to TAURON wróci do wypłaty dywidendy – odpowiedział Marek Wadowski.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zapisem czatu z Tauron