Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za 2019 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za 2019 r.

Data: 2 kwietnia 2020 r. (czwartek), godz. 15:00

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2019 r.

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due diligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

 

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 2 kwietnia (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry, witam na czacie przy okazji publikacji wyników finansowych Grupy TAURON za 2019 r. Zapraszam do zadawania pytań.

 

covid19: Jaki będzie wpływ Jaworzna a tegoroczne wyniki?

 

Marek Wadowski: Z przesunięciem terminu przekazania bloku do eksploatacji wiąże się konieczność zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej zakontraktowanej do sprzedaży przez blok w Jaworznie na ten rok. W tym celu realizujemy odkupy energii z rynku hurtowego, co powoduje, że możliwe jest odzyskanie marży utraconej na skutek postoju bloku. Szacujemy, że w I kwartale tego roku, dzięki tym działaniom, efekt postoju bloku był neutralny dla wyników Grupy. Trudno jednak w tej chwili oceniać jaki będzie ten efekt w kolejnych miesiącach, ponieważ sytuacja na rynku energii jest bardzo dynamiczna. Przy założeniu pracy bloku od sierpnia br. szacujemy, że ten projekt przyniesie 150-200 mln zł dodatkowej EBITDA.

 

Stefan: Jak duża w skali roku będzie produkcja ciepła z bloku B10 w Łagiszy?

 

Marek Wadowski: Szacujemy, że w tym roku blok ten wyprodukuje ok. 1 300 000 GJ ciepła. Oczywiście produkcja ciepła jest uzależniona od zapotrzebowania, na które podstawowy wpływ mają warunki pogodowe.

 

Stefan: Czy odpisy w segmencie Wydobycia dotyczyły trzech największych inwestycji obecnie prowadzonych w Wydobyciu?

 

Marek Wadowski: Przeprowadzając testy na utratę wartości majątku bierzemy pod uwagę CGU (cash generating unit), czyli jednostki generujące gotówkę. segment Wydobycie jest taką jednostką, w związku z tym badamy wartość całego majątku tego segmentu i jego zdolność do generowania gotówki. Główną przyczyną odpisów w segmencie Wydobycie w 2019 r. było zwiększenie średnioważonego kosztu kapitału (WACC).

 

termlong: Który segment w skali całego roku wypadł najlepiej?

 

Marek Wadowski: Grupa TAURON w 2019 r. wypracowała solidne wyniki finansowe. Nasze trzy segmenty osiągnęły EBITDA na poziomie ponad 4 mld zł. Ponad 70 proc. EBITDA pochodzi z regulowanego biznesu. Najlepsze wyniki generuje Dystrybucja tj. ponad 2,6 mld zł EBITDA, Wywarzanie - prawie 1 mld zł, a Sprzedaż 400 mln zł. Jedynie segment Wydobycie zakończył rok 2019 z ujemną EBITDA na poziomie 0,5 mld zł.

 

roger: Czy od zera będziecie realizować farmy wiatrowe, czy w grę wchodzi tylko zakup istniejących?

 

Marek Wadowski: Strategia Zielonego Zwrotu TAURONA zakłada zarówno zakup istniejących farm wiatrowych, jak i budowę nowych.

 

Stefan: Jakie wydatki spółka będzie ponosić w związku z dostosowaniem bloków energetycznych i ciepłowniczych do BAT?

 

Marek Wadowski: Łączne nakłady na dostosowywanie aktywów wytwórczych Grupy TAURON do konkluzji BAT wyniosą około 500 mln zł. Równolegle do trwających prac związanych z dostosowaniem instalacji do konkluzji BAT Grupa TAURON uzyskuje odstępstwa w pozwoleniach zintegrowanych, co umożliwiło nam zmniejszenie skali wydatków inwestycyjnych na ten cel.

 

Marek76: Jak wygląda sytuacja z uruchomieniem bloku w Jaworznie?

 

Marek Wadowski: Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie bloku do przekazania do komercyjnej eksploatacji. Pozostałymi kluczowymi kamieniami milowymi do realizacji tego celu jest zakończenie naprawy kotła, synchronizacja z krajową siecią elektroenergetyczną oraz ponowne wykonanie ruchu próbnego bloku. W połowie lutego, podczas ostatniej fazy testów, nastąpiło zatrzymanie pracy bloku na skutek uszkodzenia jednego z elementów kotła. Od tego momentu trwają prace mające na celu dokonanie zmian, które pozwolą na uniknięcie podobnych problemów z elementami kotła w przyszłości. Równolegle, generalny wykonawca realizuje program naprawczy w zakresie palników pyłowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez generalnego wykonawcę bloku (konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa) - będącego projektantem kotła oraz podmiotem odpowiedzialnym m.in. za uruchomienie kotła - oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 31 lipca 2020 r.

 

Misio Jogi: Czy TAURON planuje wspieranie pomysłów np. ratowanie szpitali, zakupy medyczne, niezwiązane z jego podstawową działalnością?

 

Marek Wadowski: Grupa TAURON koncentruje się na działalności biznesowej, a działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) realizujemy w ramach Fundacji TAURON. Fundacja przeznaczyła w ostatnim czasie 1,5 mln zł na walkę z pandemią koronawirusa.

 

Inka: Jak oceniacie realizację zielonego zwrotu?

 

Marek Wadowski: Grupa TAURON podjęła działania w zakresie zmiany miksu energetycznego. W 2019 r. kupiliśmy pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Dzięki tej akwizycji niemal podwoiliśmy moce wiatrowe funkcjonujące w ramach Grupy TAURON. Szacujemy, że nabyte aktywa zwiększą łączną EBITDA Grupy TAURON o ponad 100 milionów złotych rocznie. Od września do końca grudnia 2019 roku aktywa te przyniosły nam 58 milionów złotych dodatkowej EBITDA. W grudniu ubiegłego roku kupiliśmy projekt farmy fotowoltaicznej o mocy sześciu megawatów. Rozwijamy również nasze własne projekty fotowoltaiczne, między innymi w Jaworznie, Mysłowicach i Stalowej Woli. Więcej szczegółów o Zielonym Zwrocie TAURONA zostało zaprezentowanych na slajdach 6 i 7 prezentacji wyników finansowych.

 

Szpajdi: Czy Tauron planuje dalszy rozwój OZE?

 

Marek Wadowski: Proszę zwrócić uwagę na odpowiedź na poprzednie pytanie. Uzupełniając, planujemy zwiększyć udział zero i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii do 66% w 2030 r.

 

Kondziu: Z czego wynika strata dotycząca segmentu Wydobycie?

 

Marek Wadowski: Strata w tym segmencie jest pochodną niskiego wolumenu produkcji w 2019 r., który wyniósł 3,8 mln ton. Osiągnięty poziom produkcji wynikał z trudnych warunków górniczo-geologicznych oraz licznych przezbrojeń ścian. Należy podkreślić, że spółki wydobywcze charakteryzują się wysokim udziałem kosztów stałych w kosztach ogółem, co w konsekwencji skutkuje wysoką wrażliwością wyników finansowych na wolumen produkcji/sprzedaży węgla. Od początku tego roku poziom wydobycia dobowego istotnie wzrósł. Niemniej jednak, z uwagi na ograniczenia w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł opartych na węglu kamiennym, dużym wyzwaniem tego segmentu w 2020 r. będzie spadek zapotrzebowania na to paliwo.

 

Analityk: Jaką część kosztów grupy stanowiły w 2019 roku koszty emisji CO2?

 

Marek Wadowski: Wydatki związane z zakupem uprawnień do emisji CO2 stanowiły ok. 4 proc. łącznych kosztów działalności Grupy TAURON w 2019 roku, przy czym udział w kosztach zmiennych wytwarzania energii elektrycznej nie przekroczył 30 proc.

 

panda: Jak mocno na waszą działalność wpływa to co się dzieje teraz w kraju?

 

Marek Wadowski: Rozwój wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa jest bezprecedensowy i trudny do przewidzenia na obecnym etapie, ponieważ dynamika rozwoju COVID-19 jest zróżnicowana w poszczególnych częściach świata. Niewątpliwie zjawisko to wpłynie na spowolnienie koniunktury gospodarczej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co może się negatywnie przełożyć na wyniki przedsiębiorstw energetycznych. Jednocześnie, duże znaczenie będą miały programy antykryzysowe, które w naszej ocenie powinny zminimalizować negatywny wpływ epidemii na przemysł i sektor energetyczny. W tym samym czasie obserwujemy istotne zawirowania na rynkach finansowych i przeceny produktów energetycznych – głównie ropy i uprawnień do emisji CO2. Te dwa elementy będą decydowały o spadku kosztów wytwarzania energii elektrycznej i w efekcie kosztów funkcjonowania Grupy TAURON.

 

Czarek: Notowania praw do emisji CO2 od początku roku spadły o około ⅓. Czy przełoży się to w sposób znaczący na wynik spółki za pierwszy kwartał tego roku?

 

Marek Wadowski: W naszej ocenie spadki cen uprawnień do emisji CO2 nie będą miały wpływu na wyniki uzyskane w pierwszym kwartale tego roku. Zgodnie ze strategią zarządzania ryzykiem niezbędne uprawnienia zostały zakupione w zeszłym roku wraz z zabezpieczaniem sprzedaży energii elektrycznej w ramach kontraktów terminowych. Niskie notowania CO2 i spadające ceny energii elektrycznej na rynku spot będą mogły nieznacznie przyczynić się do poprawy wyniku w segmencie Wytwarzania konwencjonalnego i pogorszenia wyniku w segmencie OZE.

 

Mr: Jak sytuacja związana z koronawirusem wpłynie na wyniki TAURONA za pierwszy kwartał 2020 roku?

 

Marek Wadowski: Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze zarażenia pojawiły się na początku marca, nie powinniśmy odczuć wpływu epidemii COVID-19 na wyniki Grupy TAURON za pierwszy kwartał 2020 roku. Wprawdzie odnotowaliśmy spadki zużycia energii w drugiej połowie marca, ale na tę chwilę trudno oddzielić je od trendu sezonowego i jednoznacznie określić ich wpływ na wyniki uzyskiwane w poszczególnych segmentach.

 

Pola: Jakie jest zadłużenie spółki?

 

Marek Wadowski: Zadłużeniu i finansowaniu poświęcony jest slajd nr 28 prezentacji wynikowej.

 

Kondziu: Ile spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w OZE w ramach współpracy z PFR?

 

Marek Wadowski: TAURON podpisał porozumienie z PFR w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Zasadniczym celem inwestycji będą projekty lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych ulokowanych w Polsce. Ważnym elementem porozumienia jest to, że PFR będzie inwestował nie mniej niż 50 mln zł w każdy projekt w OZE, natomiast TAURON zaangażuje odpowiednie środki, aby utrzymać swój udział na poziomie co najmniej 50 proc. + 1 udział/akcja. Strony przewidują także możliwość pozyskania dodatkowego partnera do realizacji projektów w OZE.

 

Arnold: Czy planowane są zmiany cen energii elektrycznej w najbliższym czasie?

 

Marek Wadowski: Głównymi czynnikami decydującymi o wysokości cen energii elektrycznej są koszty zakupu paliw i uprawnień do emisji CO2. W jednym i drugim przypadku rynki gwałtownie zareagowały w związku z wpływem epidemii koronawirusa na sytuację makroekonomiczną. Biorąc pod uwagę zmienne otoczenie rynkowe, w kolejnych miesiącach należy się spodziewać dużych wahań cen uprawnień energii i produktów powiązanych.

 

Rev: Ministerstwo Aktywów Państwowych nie jest zwolennikiem wypłaty zysku przez spółki Skarbu Państwa. Czy w związku z tym nie wypłacicie w tym roku dywidendy?

 

Marek Wadowski: Decyzja o wypłacie dywidendy należy do Walnego Zgromadzenia. Zarząd przygotowując rekomendację w tym zakresie, bierze pod uwagę obowiązującą politykę dywidendową, sytuację finansową oraz wydatki inwestycyjne. W roku 2019 skonsolidowana strata netto wyniosła 11 mln zł, w związku z czym Zarząd zarekomendował niewypłacanie dywidendy za ten okres, równocześnie podtrzymując politykę dywidendową. Oznacza to, że jeśli w przyszłym roku będzie taka możliwość, to TAURON wróci do wypłaty dywidendy.

 

legia pany: Czy widać spadek zużycia prądu w ostatnich tygodniach?

 

Marek Wadowski: W ostatnich trzech tygodniach odnotowaliśmy spadki zużycia energii elektrycznej, które wpisują się w obserwowany trend rynkowy. Zarówno ubiegły rok, jak i pierwsze dwa miesiące br. były spadkowe. Podobnie sytuacja kształtowała się w marcu. Za taki stan rzeczy odpowiadają wysokie temperatury i konsekwencje związane z pandemią koronawirusa – głównie ograniczenia w przemieszczaniu i upowszechnienie pracy zdalnej.

 

Moderator: Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym czacie i ciekawe pytania. Już dziś zapraszam na czat po publikacji wyników za I kwartał 2020 r.