Chat with us, powered by LiveChat

Mercator Medical – słaby 2019 rok, ale koronawirus rzuca spółce koło ratunkowe

Skomentuj artykuł
@Georgiy - stock.adobe.com

W 2019 roku Grupa Mercator Medical istotnie poprawiła przychody, jednak rok zakończył się ze stratą netto. Mimo to, nie ma to obecnie większego znaczenia ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe za 2019 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2019 rok

2018 rok

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

540 333 420 410 28,5%

Wynik operacyjny

7 193 16 631 -56,7%

Wynik brutto

2 069 8 348 -75,2%

Wynik netto

-2 328 7 643 -130,5%

EBITDA

24 633 30 564 -19,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W 2019 roku Grupa Mercator Medical osiągnęła 540,3 mln zł przychodów, tj. o 28,5% więcej niż przed rokiem. Warto zwrócić uwagę, że w minionym roku Grupa odnotowała największe przychody w Stanach Zjednoczonych (159 mln zł, +72% rdr). Drugim rynkiem był rynek polski, gdzie przychody sięgnęły 150 mln zł (+13% rdr). Zysk operacyjny Grupy wyniósł 7,2 mln zł i był o 56,7% niższy rdr. Pogorszenie wyniku wynikało głównie z niższych marż ze sprzedaży, na co złożyły się m.in. niekorzystne kursy walutowe,  produktów, zwiększona podaż rękawic nitrylowych z Chin, czy wyprzedaż towarów na początku 2019 roku po niekorzystnych cenach. Rok zakończył się natomiast ze stratą netto na poziomie 2,3 mln zł, co było efektem mniej korzystnego wyniku na działalności finansowej, ujęciu w podatku dochodowym zaległości  w wysokości 1 mln zł za lata 2015 i 2016, a także rozwiązaniu aktywa na podatek odroczony z tytułu straty podatkowej w Mercator Medical (Thailand) Ltd.

 

Obecnie wyniki te nie mają jednak większego znaczenia, ponieważ perspektywy przed Grupą diametralnie zmieniły się ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Emitent jest bowiem producentem rękawic ochronnych i medycznych, które mają strategiczny charakter w czasie pandemii.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie