Chat with us, powered by LiveChat

Pekabex wstrzymuje produkcję w jednym zakładzie po wykryciu przypadku koronawirusa

Skomentuj artykuł
@Phoompiphat - stock.adobe.com

Pekabex poinformował, że wstrzymał produkcję w zakładzie produkcyjnym Kokoszki II w Gdańsku po tym, jak u jednego z pracowników wykryto koronawirusa.

 

Zakład podlega obecnie dezynfekcji, a zatrzymanie produkcji może potrwać do dwóch tygodni. Wznowienie produkcji zależeć będzie od decyzji Sanepidu. Wszyscy pracownicy, mający kontakt z zakażonym zostali objęci kwarantanną. W raporcie dodano, że pozostałe cztery zakłady produkcyjne pracują normalnie, a w Grupie prowadzone są wcześniej wdrożone środki zapobiegawcze. Produkcja z zamkniętego zakładu została przeniesiona do pozostałych zakładów produkcyjnych Grupy Pekabex, co w opinii zarządu spółki powinno pozwolić na minimalizację negatywnych skutków przedmiotowego zdarzenia. 

 

W połowie marca Emitent informował, że można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w krótkim i średnim terminie sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa negatywnie odbije się na wynikach Grupy, w szczególności w II kw. 2020 roku. Grupa nie odnotowała znaczących zakłóceń w obszarach związanych z produkcją i łańcuchem dostaw. Natomiast w długim i średnim terminie jako zasadniczy czynnik ryzyka zidentyfikowano potencjalny spadek popytu na usługi budowlane. Wśród innych obszarów ryzyka wskazano:

  • potencjalna utrata pracowników lub poddostawców oraz wstrzymanie produkcji lub opóźnienie świadczonych przez podwykonawców usług, co może wpłynąć na przesunięcie terminów realizowanych przez emitenta kontraktów. Jednakże w opinii zarządu opóźnienia takie mogą być kwalifikowane jako siła wyższa i nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla wyników finansowych,
  • potencjalne straty wynikające z ewentualnej utraty płynności finansowej przez kontrahentów emitenta,
  • wstrzymanie budów realizowanych przez emitenta.

 

Od lutego bieżącego roku notowania Pekabeksu spadły z okolic 12 zł do nawet 6,5 zł, wyznaczając nowe historyczne minimum. Po publikacji raportu bieżącego o wstrzymaniu produkcji w jednym z zakładów kurs akcji spółki zniżkował o 4,9% do godziny około 13:40, oscylując wokół wspomnianego dołka.

 

Pekabex – wykres kursu akcji 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

Zapoznaj się z pełną ofertą analityczną Działu Analiz.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie