Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa oferta publiczna akcji Games Operators, zapisy na akcje do 11 marca

MATERIAŁ EMITENTA

Od 5 marca do 11 marca inwestorzy mogą składać zapisy na akcje Games Operators, producenta i wydawcy gier komputerowych. Spółka chce zadebiutować na rynku równoległym GPW. Spółka osiąga zysk netto i od dwóch lat notuje rosnące wyniki. W 2020 roku zapowiada ok. 10 premier nowych gier, w tym 112 Operator, następcę gry 911 Operator, na której zbudowana została pozycja wydawcy na światowym rynku.

Podstawowe informacje o spółce

  • Games Operators S.A. to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator.
  • Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry 911 Operator.
  • Do końca stycznia 2020 r. gracze łącznie kupili 1,3 mln kopii gry. Bezpłatną wersję mobilną pobrano ok. 1,6 mln razy.
  • W 2018 r. gra wygenerowała sprzedaż na poziomie niemal 4,3 mln zł, zaś w 2019 r. już ponad 5 mln zł.
  • Obecnie Games Operators pracuje nad kontynuacją gry 911 Operator, tym razem zatytułowanej 112 Operator. Premiery można się spodziewać w pierwszej połowie 2020 r.

 

Jesteśmy producentem i wydawcą gier, którego model biznesowy zakłada wysoką efektywność. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy wiemy, jakie projekty są warte naszej inwestycji i dalszego rozwoju. Obecnie nadszedł właściwy moment by zacząć rozwijać większe gry niż dotychczas. Chcemy inwestować w projekty o wartości ok. 2 mln zł, tworzyć produkty wyższej jakości, które pozwolą skokowo zwiększyć skalę naszej działalności. Środki pozyskane z oferty publicznej mają nam w tym pomóc – mówi Bartek Gajewski, prezes i założyciel Games Operators.

 

Prezentacja spółki Games Operators
i warunków publicznej oferty akcji

Bogaty plan wydawniczy na 2020 r.

Spółka stawia obecnie na rozwój produkcji gier wysokiej jakości, na których tworzenie przeznaczane będą większe niż dotychczas budżety. Zespoły deweloperskie, własne oraz kierowane przez Games Operators, rozwijają obecnie równolegle kilkanaście projektów, w tym takie tytuły jak wspomniany wcześniej 112 Operator, Rustler, Counter Terrorist Agency. Do końca 2020 r. planowane jest stworzenie i wydanie ok. 10 gier. Równoległa produkcja wielu tytułów minimalizuje ryzyko i zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia rynkowego sukcesu. Sprzedaż gier realizowana jest za pośrednictwem globalnych internetowych platform sprzedaży takich jak Steam, Google Play, App Store, Nintendo eShop.


Każdy prowadzony przez nas obecnie projekt ma zabezpieczone finansowanie. Nadal chcemy rozwijać co najmniej kilka projektów równolegle, bo to pozwala na dywersyfikowanie ryzyka i równomierne zapełnianie kalendarza wydawniczego. Korzystamy też ze współpracy z Grupą PlayWay, wzajemnie promujemy naszej produkcje oraz wymieniamy się doświadczeniami – informuje Bartek Gajewski, prezes i założyciel Games Operators.

 

Games Operator starannie dobiera zespoły deweloperskie, które za sprawą wykorzystania innowacyjnych technik i kreatywności są zdolne do produkcji wysokiej jakości gier, które sprostają oczekiwaniom wymagających graczy. Aktualnie Spółka współpracuje z 15 zespołami, w tym 10 w Polsce, dwoma w Rosji, jednym na Słowacji oraz po jednym w Chile i Wielkiej Brytanii. Łącznie na rzecz Games Operators pracuje ok. 50 deweloperów.

Główne rynki Games Operators

Games Operators prowadzi dystrybucję i sprzedaż gier na większości rynków świata. Głównie są to rynki USA, UE (w szczególności Anglia, Francja, Niemcy) oraz Chiny. Sprzedaż prowadzona jest w modelu dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam w przypadku gier na PC i MAC oraz Google Play i App Store w przypadku gier mobilnych.

Wyniki finansowe Games Operators

W 2018 r. przychody Games Operators wyniosły 5,4 mln zł i wzrosły o 420% w porównaniu do 2017 r. Po trzech kwartałach 2019 r. przychody przekroczyły 6 mln zł i były wyższe o 42% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto w 2018 r. wyniósł 3,5 mln zł, zaś po trzech kwartałach tego roku zbliżył się do 3,6 mln zł i był wyższy o blisko 25% niż rok wcześniej, w tym samym okresie. Rentowność netto za trzy kwartały 2019 r. wyniosła 86,6% podczas gdy w całym 2018 r. była na poziomie niemal 83%.

Strategia rozwoju

Podstawowym założeniem strategii Spółki jest budowa zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych. Spółka skupia się na grach o potencjalnie długim cyklu życia, które mają potencjał do rozbudowy o dodatkowe płatne elementy rozgrywki (DLC) oraz o kolejne odsłony gry (sequele).


Games Operators zamierza rozwijać działalność wydawniczą gier o budżetach od 250 tys. zł do 2 mln zł. Spółka posiada zasoby i kompetencje do jednoczesnego nadzorowania produkcji 10 – 20 gier co przekłada się na 4 do 8 premier rocznie, w zależności od wielkości i stopnia złożoności gier. Games Operators stawia na współpracę z małymi (od 2 do 20 osób) zespołami deweloperskimi, które posiadają już doświadczenie w produkcji gier. Dzięki ciągłemu i szerokiemu wsparciu ze strony Spółki możliwe jest dostarczanie wysokiej jakości gier przez takie zespoły deweloperskie. Strategia oparta o współprace z małymi, młodymi zespołami, które są wspierane doświadczeniem i zasobami Games Operators umożliwia produkcję wysokiej jakości gier przy zachowaniu dużej efektywności kosztowej.

Cele emisyjne w szczegółach

Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 7 mln zł. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby nowych akcji przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych.


Spółka chce przeznaczyć środki z emisji nowych akcji na realizację od 7 do 14 kolejnych projektów gier przez zewnętrzne zespoły deweloperskie, o budżetach całkowitych w zakresie od 250 tys. PLN do 2 mln PLN. Pozyskane środki z emisji zostaną wykorzystane w latach 2020 – 2022.


Procentowe szacowany podział przeznaczenia środków z emisji akcji:

  • 80% – development, tworzenie assetów (grafik, kodu, tekstów, dźwięków) zwykle w całości fakturowane przez zespół twórców w podziale na 6 – 8 milestonów (etapów)
  • 5% – tłumaczenia na inne języki (6 podstawowych: angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski)
  • 5% – zewnętrzne testy gry
  • 10% – marketing

Akcjonariat Games Operators

Założyciel i prezes Spółki, Bartek Gajewski, posiada 50,96% udziału w kapitale zakładowym, będąc jej największym akcjonariuszem. Pozostały udział przypada spółce PlayWay S.A. (49,04%). W ramach oferty zarówno Prezes Bartek Gajewski jak i PlayWay S.A. zamierzają sprzedać po 500.000 akcji. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 5.100.000 akcji.


Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 23,36 % udziału kapitale zakładowym Spółki i dysponować łącznie 23,36% głosów na walnym zgromadzeniu.


Intencją Spółki i Oferujących. tj obecnych akcjonariuszy sprzedających akcje jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym ok. 20% akcji istniejących.

Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji Games Operators S.A.

do 4 marca 2020 r.

publikacja prospektu emisyjnego

od 5 marca 2020 r. do 11 marca

2020 roku

przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

4 marca 2020 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

12 marca 2020 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

nie później niż 13 marca 2020 roku (do godz. 9.00)

ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych

Opublikowanie informacji o:

1)    cenie Akcji Oferowanych,

2)    ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty

3)    )ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

od 13 marca 2020 roku, ale nie wcześniej niż opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, do 9 marca 2020 roku

 

przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

do 18 marca 2020 roku

przydział Akcji Oferowanych

do 17 kwietnia 2020 roku

zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW

 


Zastrzeżenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) wraz z suplementami, przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia w Polsce, informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 28 lutego 2020 roku; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: www.gameops.pl. Prospekt jest udostępniony również, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (www.santander.pl/inwestor).
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie