Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Votum za IVQ 2019

Temat czatu: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Votum za IVQ 2019

Data: wtorek, 3 marca, godz. 12:00

 

 

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Bartłomiej KrupaBartłomiej Krupa – Prezes Zarządu VOTUM S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Z Votum S.A. związany od kwietnia 2007 r. W trakcie swojej kariery przeszedł wszystkie jej stopnie w Departamencie Prawnym – począwszy od stanowiska Młodszego referenta ds. prawnych po Dyrektora Departamentu. W kwietniu 2017 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Votum S.A.

Ponadto od maja 2010 r. Bartłomiej Krupa piastuje również stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Jest także członkiem Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”.

Grupa Kapitałowa VOTUM

W skład Grupy Kapitałowej VOTUM wchodzą wyspecjalizowane podmioty, zatrudniające ekspertów o szerokim obszarze działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu VOTUM może zapewnić wszechstronność oferty oraz wysoki poziom świadczonych usług:

 

VOTUM S.A. jest podmiotem reprezentującym konsumentów w sprawach dotyczących rynku finansowego. Podstawowe segmenty głównego przedmiotu działalności Spółki dotyczą konsumentów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentów rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.

 

VOTUM S.A. i Votum Odszkodowania S.A. w organizacji

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała (roszczenia z art. 444 k.c. i 445 k.c.) bądź utraty osoby najbliższej (roszczenia z art. 446 k.c. i 448 k.c.). Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez wysoce wyspecjalizowaną własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka dociera również do potencjalnych klientów za pomocą kanałów komunikowania się na odległość (Internet, call center).

 

VOTUM S.A. i Dopłaty Powypadkowe S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej w pojeździe. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód w pojazdach polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta (lub w przypadku cesji wierzytelności w imieniu własnym) roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód w pojazdach Spółka przyjęła model nabywania wierzytelności w drodze cesji, w tym także powierniczych oraz działanie w imieniu i na rzecz konsumenta z modelu płatności od efektu (success fee). Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód w pojazdach, poprzez kontrahentów pośredniczących w transakcji z konsumentem, a także poprzez Internet.

 

VOTUM S.A i Robin Lawyers S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych

Segment dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych dotyczy dochodzenia na rzecz konsumentów roszczeń wynikających ze stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne) oraz innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Świadczenia dochodzone w ramach tego segmentu wypłacane są przez banki, z którymi konsumenci zawarli umowy kredytu waloryzowanego lub indeksowanego do waluty obcej. Usługa Spółki w obszarze umów kredytowych jest świadczona po weryfikacji możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconych rat i uzyskania innych świadczeń dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji bankowej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta roszczeń do właściwego banku oraz kontroluje prawidłowość przebiegu postępowania reklamacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie umów bankowych Spółka przyjęła mieszany model płatności oparty na wynagrodzeniu wstępnym i wynagrodzeniu od efektu (success fee). Druga część wynagrodzenia dla Spółki jest pobierana w przypadku uzyskania świadczeń dla konsumenta i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów z segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych, poprzez własną sieć przedstawicieli i sieci zewnętrzne działające w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka dociera również do potencjalnych klientów za pomocą kanałów komunikowania się na odległość (Internet, call center).

 

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej na rynku czeskim. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka posiada także oddziały na rynku słowackim oraz węgierskim.

 

VIDSHKODUVANNYA Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej na rynku ukraińskim. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej.

 

Law Stream sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała (roszczenia z art. 444 k.c. i 445 k.c.), a których wartość szkody nie przekracza 10 000 zł. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki polega na pomocy konsumentowi w weryfikacji możliwości uzyskania dla niego odszkodowania na podstawie zebranej przez niego dokumentacji szkodowej i dalej pomocy w sprecyzowaniu roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego. Usługa świadczona jest za pośrednictwem platformy internetowej. Spółka daje możliwości rozwijania nowoczesnych kanałów świadczenia usług odszkodowawczych, docierając z ofertą do tych konsumentów, których obsługa w modelu tradycyjnym okazała się nierentowna.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Głównym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach szkód osobowych. Istotnym obszarem działalności kancelarii jest również reprezentacja klientów w postępowaniach karnych, w tym na etapie przygotowawczym.

 

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne) oraz innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Podstawowym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok - Konopa i Wspólnicy sp.k.

Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Głównym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach szkód w pojazdach.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp.k. (PCRF VOTUM S.A. sp.k)
Placówka zajmuje się rehabilitacją osób najciężej poszkodowanych w wypadkach, w stanie wegetatywnym, po amputacjach i z poważnymi obrażeniami. Od roku 2018 placówka zajmuje się również wybudzaniem dorosłych osób będących w śpiączce. Rehabilitacja odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym (w tym z udziałem opiekuna osoby niepełnosprawnej).

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. (PCRF VOTUM S.A.)

Spółka zajmuje się zarządzaniem, administracją i utrzymaniem nieruchomości na potrzeby PCRF S.A. Sp.k.

 

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o. (BEP Sp. z o.o.)

Spółka zajmuje się weryfikacją kosztorysów wykonanych przez zakłady ubezpieczeń oraz opracowywaniem kosztorysów na potrzeby projektu dotyczącego szkód w pojazdach.

 

Redeem Sp. z.o.o

Spółka zajmuje się dochodzeniem wierzytelności.

 

Centrum Medycznej Oświaty Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów dla fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, psychologów na terenie Ukrainy.

 

DSA Investment S.A.

Spółka oferuje konsumentom rynku finansowego produkty o charakterze inwestycji długoterminowej, stanowiące zabezpieczenie finansowej przyszłości konsumentów i ich rodzin.

 

Partnerskie Kluby Biznesu sp. z o.o.

Spółka zajmuje się tworzeniem Klubów Biznesu przy klubach sportowych. Projekt ogólnopolski.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Kapitałową VOTUM, który odbędzie się 3 marca (wtorek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOTUM S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Miło mi Państwa powitać na kolejnym czasie inwestorskim, zapraszam do zadawania pytań.

 

Robert Szkopek: Czy koronawirus może wpłynąć na zyski w nastepnych kwartałach?

 

Bartłomiej Krupa: W mojej ocenie specyfika działalności GK Votum powoduje, że jesteśmy odporni na tego typu zdarzenia powodujące ogólną dekoniunkturę w stopniu wyższym niż podmioty oparte na łańcuchach dostaw, które w obecnej sytuacji mogą być przerwane, czy na preferencjach konsumentów, które mogą ulec istotnym zmianom w przypadku epidemii. Oczywiście wydaje się, że nikt w tej sytuacji nie może mówić o pełnej odporności na skutki koronawirusa, niemniej jednak warto podkreślić, że dysponujemy rekordowym portfelem 1, 4 mld zł roszczeń zgromadzonych w poprzednich okresach i w krótkiej perspektywie to właśnie będzie decydowało o bieżących wynikach. Wprowadzone już uprzednio innowacje w obsłudze spraw pozwalają na organizację pracy zdalnej, a tym samym zachowanie ciągłości zgłaszania i windykowania roszczeń naszych klientów. Oczywiście mam świadomość, że destabilizacja pracy ubezpieczycieli, banków czy sądów może się na nas odbić, przy czym nie tyle na potencjale przychodowym co raczej rotacji spraw. W przypadku mniejszej skłonności klientów do spotkań warto odnotować, że wdrożenie sprzedaży direct przygotowuje nas w pewnym stopniu do wzrostu tego kanału.

 

Kelian: Jak rozwiązać problem trudnej akceptacji przez klientów "frankowych" opłat dla Votum? Kiedyś opłata wstępna była zerowa...

 

Bartłomiej Krupa: Problem "trudnej akceptacji przez klientów frankowych opłat dla Votum" nie istnieje. Po wprowadzeniu opłat wstępnych zainteresowanie naszym produktem wzrosło i nasze projekcje na rok 2020 zakładają poziom zbliżony do roku 2019. Oczywiście trudno spodziewać się jednorazowych pików na miarę wyroku TSUE z października 2019 r., ale nie wykluczamy kolejnych skoków sprzedaży na skutek wzrostu świadomości "frankowiczów" nad czym konsekwentnie pracujemy czy premiery filmu "Banksterzy".

 

bebeto: Czy Votum będzie inwestować w fotowoltaikę?

 

Bartłomiej Krupa: Jak poinformowaliśmy w komunikatach bieżących, w ramach przeglądu opcji strategicznych rozważamy aktywności w kolejnym segmencie działalności operacyjnej. Prowadzone przez nas projekty, które dotyczyły zamkniętych grup klienckich, prowadzą nas do wniosku, że rozwój Grupy Kapitałowej musi opierać się nie tylko na rozwoju w obszarach, w których już występujemy, ale w stałym poszukiwaniu nowych. Oczywiście muszą to być obszary, w których posiadamy kompetencje; obok kompetencji prawniczych, rozbudowujemy kompetencje sieci sprzedaży i generowania leadów. Biorąc pod uwagę fakt, że nasi klienci frankowi, dzięki uwolnieniu od toksycznych kredytów uzyskają średnio 74 tys. zł, pojawi się w sposób naturalny możliwość zainwestowania tych środków w optymalizację kosztów pozyskiwania energii elektrycznej.

 

łukaszek: Jaki docelowy poziom zadłużenia grupy votum?

 

Bartłomiej Krupa: Struktura zadłużenia Grupy Kapitałowej jest na bardzo bezpiecznym poziomie. Udział zadłużenia w stosunku do sumy bilansowej spadł z 56% w 2018r. do 47%.w 2019r. Zatem grupa finansuje się bardziej w oparciu o własne środki niż ośrodki obce. Portfel przysługujących nam wierzytelności z tytułu cesji szkód w pojazdach zbliża się do poziomu 40mln zł podczas gdy zadłużenie na cel zakupów w tym obszarze wynosi 8 mln zł. Już teraz generujemy gotówkę pomimo znaczących inwestycji na rozwój projektu frankowego niemniej jednak w momencie uzyskania success fee z tego projektu spowoduje wygenerowanie gotówki na poziomie pozwalającym realizować inwestycje ze środków własnych.

 

Robert Szkopek: Czy w przypadku znaczącego spadku kursu akcji (aktualnie nie uzasadnione spadki) zamierzają państwo zrobić buy-back ? Aktualna wycena nijak ma się do rzeczywistości może kosztem mniejszej dywidendy warto zainwestować trochę w akcję wlasne w tej sytuacji?

 

Bartłomiej Krupa: Kurs akcji od roku sukcesywnie rośnie. W przeciągu 12 miesięcy wzrósł on o ponad 115%. Obecne zawirowania kursowe są związane głównie z pewną nerwową atmosferą na rynkach światowych. I tutaj kursy akcji GPW poddają się tej atmosferze nerwowości. Reagowanie buy-backiem musi mieć uzasadnienie, na chwilę obecną, nerwowość na rynku nie byłaby dobrym doradcą. Oczywiście nasza dywidendy przewiduje taką opcje, niemniej jednak uważny obserwator dotychczasowych decyzji WZA może wyciągnąć wniosek, że na jeszcze niższych pułapach kursu preferowana była opcja wypłaty dywidendy w okresie bieżącym lub na okresy przyszłe.

 

BK: Dlaczego sprawy związane z małym TSUE nie mają potencjału? Czy całkowicie z nich zrezygnuje Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Sprawy małego TSUE są w zainteresowaniu GK Votum, która już kilkukrotnie komunikowała o tym publicznie. Dostrzegamy w tym produkcie duży potencjał w związku z różną interpretacją czy wykładnią ustawy o kredycie konsumenckim, w której konsumenci mogą dochodzić roszczeń. Wartość roszczeń szacuje się na około 3-4 mld zł. Dodatkowo po wyroku TSUE z września 2019 r. oraz uchwale Sądu Najwyższego Kredytobiorcy znaleźli się w lepszej sytuacji, a argumenty prawne przemawiają na ich rzecz. W chwili obecnej nabyliśmy testowo ponad 100 spraw w drodze cesji, w celu wypracowania najlepszego schematu dochodzenia roszczeń. Oczywiście śledzimy doniesienia Prezesa UOKiK z tego obszaru i obserwujemy zmieniającą się postawę banków, ale wydaje się, że skłonność do proporcjonalnego zwrotu prowizji po wrześniowym wyroku TSUE nie uległa większej zmianie.

 

taco: W ostatnim kwartale marża operacyjna i netto była dość niska. Z czego to wynikało? Czy to trwała tendencja?

 

Bartłomiej Krupa: W skali całego roku odnotowujemy tendencję wzrostową na marży w szkodach osobowych z poziomu 27% do 34%, również pomimo znaczącego wzrostu zatrudnienia w projekcie "frankowym" i wzrostu stawek, jakie płacimy za cesje wierzytelności mamy zamiar wciąż optymalizować procesy biznesowe i dążyć do wzrostu rentowności. Polityka realizowana przez kluczowych menagerów pozwoliła na osiągnięcie celu założonego w projekcie menagerskim, a tym samym zobligowani byliśmy do założenia rezerwy na ten cel w wysokości 650 tys. zł. Ponadto, rekordy w sieci sprzedaży spowodowały, że ponieśliśmy ponadstandardowy wydatek na zagraniczny wyjazd motywacyjny. Może zatem mówić o zdarzeniach jednorazowych.

 

bartas: Kiedy będzie decyzja UOKiK? Jakiej kary spodziewa się Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Tak, jak wskazaliśmy w opublikowanym przez nas w styczniu br. komunikacie odnoszącym się do badania przez Prezesa UOKiK umów podmiotów oferujących usługi kredytobiorcom frankowym, naszym celem jest kompleksowa obsługa klientów, w tym zapewnienie reprezentacji na drodze sądowej. Jednocześnie, pomimo odmiennej od Prezesa UOKiK interpretacji zapisów stosowanych przez nas w umowach z konsumentami, wycofaliśmy z obrotu wzorce umów zawierające postanowienia budzące wątpliwości Urzędu. Niezmiennie naszym celem jest zapewnienie najwyższych standardów rynkowych, dlatego z zadowoleniem przyjmujemy działania podejmowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i deklarujemy współpracę w zakresie zapewnienia ochrony najsłabszym uczestnikom rynku.

 

mmmaslov: Przyznam się szczerze, że to połączenie prowadzenie spraw sądowych i nagle fotowoltaika jest dziwne. Czy macie Państwo kompetencje, żeby działać w tym zakresie?

 

Bartłomiej Krupa: Połączenie kompetencji prawniczych z fotowoltaiką może się wydawać nie mniej egzotyczne niż łączenie ich z wybudzaniem ze śpiączek w PCRF w Krakowie. Votum to już jednak nie kancelaria odszkodowawcza, a holding spółek z różnych obszarów, które przenikają się kompetencjami, grupami klienckimi lub zasobami dostępnymi w Grupie Kapitałowej.

 

bankowy: ile wynosi obecnie zatrudnienie w Grupie Votum i w jakim stopniu zwiększyło się ono w ostatnim czasie?

 

Bartłomiej Krupa: Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia w poszczególnych segmentach, znajdą Państwo w prezentacji, która znajduje się na stronie internetowej relacji inwestorskich, mogę jednak wskazać, że zatrudnienie w segmencie szkód osobowych dynamiczne spadało, a w projekcie frankowym gromadzimy zasoby adekwatne do jego rozwoju, w tym poprzez organizację biur regionalnych w Warszawie, Gdańsku i Łodzi. Do końca roku mamy zamiar powołać kolejne biura regionalne na terenie największych aglomeracji.

 

ukradli mi żółwia: Czy w segmencie bankowym całość przychodów to obecnie opłaty wstępne?

 

Bartłomiej Krupa: Na przychody Grupy Kapitałowej w ramach projektu frankowego składają się w dominującej części opłaty wstępne. Odnotowujemy już systematycznie wpływy z tytułu zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jednakże podobnie jak success fee, główne strumienie wpływów w tym obszarze będą wymagały jednak uprawomocnienia się wyroków. Dzięki nowelizacji KPC i zmianie właściwości sądów, obserwujemy przyspieszenie w wyznaczaniu terminów rozpraw, ale i tak to bardziej perspektywa lat 2021 i 2022, niż 2020.

 

Idę po moje: Jaka jest linia rozwoju sprzedaży odszkodowań, jedna ze spółek zwiększyła kapitał z 250k do 1,2 mln

 

Bartłomiej Krupa: W projekcie szkód osobowych konsekwentnie zwiększamy udział roszczeń o najwyższych wartościach, tak więc naszą strategią działania jest obecnie usługa elitarna a nie masowa. Zdobyte doświadczenia pozwalają nam walczyć o zadośćuczynienia sięgające kilkuset tysięcy a nawet, kilku milionów, co przy atrakcyjnych dla klientów cenach i tak pozwala nam generować atrakcyjną marżę. Skupiamy się na klientach, którym możemy również prefinansować rehabilitację, szczegółowe informacje na temat struktury naszego portfela prezentujemy w sprawozdaniu.

 

GGG: Plan na 2020 roku zakłada wniesienie 8 tys. powództw w imieniu klientów. Jak to będzie się rozkładać na poszczególne segmenty?

 

Bartłomiej Krupa: Wspomniany plan dotyczy wyłącznie roszczeń przeciwko bankom. W ostatnich miesiącach generowaliśmy miesięcznie również 500 do 700 pozwów dot. szkód w pojazdach i kolejną 100 w obszarze szkód osobowych. Komunikowaliśmy szerzej na temat projektu bankowego ze względu na znaczenie zdolności do wygenerowania odpowiedniej liczby pozwów dla potwierdzenia naszej wiarygodności względem klientów i rynku.

 

Paula: Z czego finansowane będą ewentualne akwizycje? Jaka kwota może zostać na nie przeznaczona?

 

Bartłomiej Krupa: Poziom akwizycji, które obecnie rozważamy pozwala na realizowanie ich ze środków własnych.

 

wirus z Wuhan: jaką mają Państwo skuteczność jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń

 

Bartłomiej Krupa: W sprawach frankowych obecnie możemy mówić o nieprawomocnych wyrokach, jednakże na 15 wyroków zasądzających na rzecz naszych klientów przypada jeden nieprawomocny oddalający, który zaskarżyliśmy. W segmencie cesji wierzytelności mamy skuteczność 98%, natomiast ze względu na ocenny charakter zadośćuczynień uzyskiwane kwoty odbiegają od zgłaszanych przez nas roszczeń z naturalnych względów, ale nadal mamy skuteczność przekraczającą 50% uzyskanych świadczeń do zgłoszonych roszczeń.

 

Tomek: Jaki przychód może zostać osiągnięty z tytułu succes fee w sprawach frankowych?

 

Bartłomiej Krupa: Średnia wartość przedmiotu sporu spraw znajdujących się na etapie sądowym wynosi aktualnie 74 153,07 zł, a średnie wynagrodzenie z tytułu success fee szacunkowo wynosi 15 160 zł. Przy założeniu, że powództwo zostanie uwzględnione w całości, koszty zastępstwa procesowego przypadające kancelarii będę wynosiły dla tak określonej wartości przedmiotu spory odpowiednio 5400 zł za I instancje oraz 2700 zł za drugą instancję. Aktualny potencjał przychodowy success fee determinują zatem ww. wskaźniki pomnożone przez liczbę spraw, których każdego dnia przybywa kilkadziesiąt.

 

Mariusz Sz: Dzień dobry, widzimy w raporcie aż cztery kancelarie w grupie. Jaka jest ich specyfikacja działań? Czy to są pojedyncze osoby - adwokaci i radcowie? Czy tylko prawnicy?

 

Bartłomiej Krupa: Zgodnie z realizowaną przez nas strategią dywersyfikacji i specjalizacji, istotą naszych działań jest zapewnienie profesjonalnej obsługi spraw naszych klientów tak na etapie przedprocesowym, jak i w procesie sądowym. Powołanie czterech kancelarii wynika właśnie z potrzeby zapewnienia poszczególnym segmentom wyspecjalizowanej obsługi procesowej, co przyczynia się do wzrostu jakości obsługi naszych klientów. I tak, obecna od początku w naszej GK KAIRP A. Łebek i wspólnicy obsługuje sprawy z zakresu szkód osobowych, Bochenek i Wspólnicy to kancelaria dedykowana klientom frankowym, natomiast Kancelaria Rok – Konopa i wspólnicy obsługuje sprawy z segmentu szkód w pojazdach. W spółkach zagranicznych przez lata korzystaliśmy na etapie sądowym z obsługi kancelarii zewnętrznych, co wpływało także na wysokość uzyskiwanych w tych sprawach przychodów. Dlatego ostatnia z kancelarii w naszej Grupie Kapitałowej tj. Mędrecki & Partners Law Office powstała na bazie dotychczasowych obserwacji naszych spółek zależnych działających na rynkach zagranicznych, a model współpracy tej kancelarii z podmiotami działającymi na rynkach zagranicznych jest analogiczny, jak w przypadku kancelarii rodzimych, co pozwoli także na włączenie uzyskiwanych przez nią przychodów do wyników całej Grupy.

 

Kelian: Czy wobec poprawiających się wyników grupy widzi Pan jakies większe zainteresowanie inwestycją w Votum ze strony funduszy inwestycyjnych?

 

Bartłomiej Krupa: Co kwartał spotykam się z przedstawicielami TFI i prezentuję bieżącą sytuację Spółki. Mam zatem nadzieję, że komunikacja z rynkiem i nasza obecna wycena w stosunku do perspektyw może wygenerować zainteresowanie po stronie instytucjonalnych uczestników rynku, choć mam świadomość, że obecna sytuacja na rynku jest mocno skomplikowana. Ostatnio nasza Spółka jest coraz częściej dostrzegana, co potwierdza wysoka nota w ocenie SII czy udział w rankingu bankier.pl i pb.pl Mistrz GPW 2019.

 

xyz: skąd wynikał wzrost przychodów w segmencie rehabilitacyjnym w 2019 roku?

 

Bartłomiej Krupa: Już od trzeciego kwartału 2019 PCRF VOTUM odnotował zwiększone przychody wynikające nie tylko z kontraktów z NFZ, ale również wprowadzenia działalności komercyjnych w ośrodkach poza centralą w Krakowie.

 

BK: Jak radzi sobie Grupa z Votum z presją wynagrodzeń?

 

Bartłomiej Krupa: Rok do roku pozycja wynagrodzenia pozostała na zbliżonym poziomie około 25 mln zł, niemniej jednak wzrastają koszty usług obcych. Można jednak stwierdzić, że atrakcyjność projektu frankowego przyciągnęła do nas wielu wybitnych prawników, których zatrudniamy bez problemu, tak we Wrocławiu jaki i w Warszawie i innych ośrodkach na stawkach nieodbiegających od zeszłorocznych.

 

PITER: Jakie największe zagrożenia widzą Państwo dla rozwoju Grupy Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Do tej pory jako realne, a nie potencjalne zagrożenie można było postrzegać ryzyko regulacyjne inspirowane przez ubezpieczycieli. Ryzyk tego rodzaju nie można wykluczyć również w przyszłości, ale mam nadzieję, że nasze podejście do tego zagadnienia utwierdza inwestorów w przekonaniu, że w sposób świadomy zmierzamy do marginalizacji tego rodzaju zagrożeń.

 

Polak: Ile trwać może przeciętna sprawa w segmencie bankowym?

 

Bartłomiej Krupa: Biorąc pod uwagę aktualną rzeczywistość prowadzenia sprawy na drodze sądowej szacujemy, że może wynieść około 24 miesięcy. Natomiast od 7 listopada 2019 r. miała miejsce nowelizacja procedury cywilnej, która dała możliwość pozwania banku według miejsca zamieszkania Kredytobiorcy, co z naszych obserwacji i doświadczeń wpłynie na skrócenie czasu trwania postępowania sądowego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wśród prowadzonych przez nas spraw, odnotowaliśmy taką, w której orzeczenie sądu I instancji zapadło po 107 dniach licząc od dnia wytoczenia powództwa.

 

Moderator: Dziękujemy za udział w czacie, zapraszam do komunikacji z naszym specjalistą ds. relacji inwestorskich Panią Anetą Zdziech.