Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Dobre wyniki Brand24 w III kw. 2019 roku

© Urupong - stock.adobe.com

Brand24 osiągnął dodatni wynik finansowy w III kw. 2019 roku, który wyniósł blisko 50 tys. zł. W sprawozdaniu zwrócono jednak uwagę, że czynniki i okoliczności wpływające na spowolnienie tempa przyrostu nowych klientów netto w pewnym zakresie będą miały także wpływ na wyniki IV kw., w tym w szczególności pierwszej połowy tego okresu.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe i operacyjne za III kw. 2019 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) i operacyjne

III kw. 2019 roku

III kw. 2018 roku

Zmiana rdr

Przychody ze sprzedaży

4 269 3 192 33,7%

Wynik brutto ze sprzedaży

2 356 1 647 43,0%

Wynik operacyjny

31 -102 -

Wynik brutto

-17 -152 -

Wynik netto

49 -140 -

Liczba klientów na koniec okresu

3 631

2 829

28,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Brand24 osiągnęła w III kw. 2019 roku przychody na poziomie 4,3 mln zł, co było wynikiem o 33,7% wyższym rdr. Jednocześnie dynamika wzrostu przychodów okazała się wyższa od tempa przyrostu klientów, które wyniosło 28,3% rdr. Przyczynił się do tego systematycznie rosnący wskaźnik ARPU (średni przychód przypadający na klienta), którego średnia wartość w okresie I-III kw. 2019 roku wyniosła 370 zł, podczas gdy w całym 2018 roku było to 358 zł. Rosnące ARPU jest efektem coraz większego odsetka klientów zagranicznych, którzy charakteryzują się wyższym poziomem wskaźnika (na koniec września 55% klientów pochodziło spoza Polski), a także korzystnego kursu dolara. Natomiast wskaźnik MMR (miesięczne przychody z abonamentów opłacanych cyklicznie) we wrześniu wyniósł blisko 1,4 mln zł (+31% rdr). Warto także zwrócić uwagę, że w III kw. 2019 roku Emitent testował zmiany cen pakietu Max wersji zagranicznej narzędzia Brand24.

 

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł blisko 2,4 mln zł w III kw. 2019 roku i był o 43% wyższy rdr, natomiast marża zysku brutto na sprzedaży sięgnęła 55,2% (+3,6 p.p. rdr). Na poziomie wyniku operacyjnego Grupie udało się wykazać dodatni wynik 31 tys. zł wobec straty 102 tys. zł rok wcześniej. Jak podsumowano w raporcie powiększenie bazy aktywnych klientów przekłada się również na wyższe koszty bezpośrednie. Ponadto, Grupa zwiększa nakłady na rozwój produktu poprzez rozbudowywanie funkcjonalności rozwiązania Brand24. Emitentowi udało się także zakończyć III kw. 2019 roku z dodatnim wynikiem netto, który wyniósł 49 tys. zł, do czego przyczyniło się dodatnie rozliczenie odroczonego podatku dochodowego.

 

Spadek przyrostu klientów

W samym III kw. 2019 roku Grupa pozyskała netto 102 klientów, czego pokłosiem było m.in. wstrzymanie oferowania danych z serwisów Facebook oraz Instagram, które wpłynęły także tymczasowo na inne funkcje produktu Brand24. Spółka podała, że we wrześniu 72 klientów zrezygnowało z usługi Brand24, podając jako powód ograniczenia w dostępności danych. Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim komentarzu do komunikatów Spółki

 

Brand24 – kwartalny przyrost klientów netto (lewa skala), liczba aktywnych klientów (prawa skala)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W raporcie za III kw. 2019 roku Spółka poinformowała, że czynniki i okoliczności wpływające na spowolnienie tempa przyrostu nowych klientów netto w pewnym zakresie będą miały także wpływ na wyniki IV kw., w tym w szczególności pierwszej połowy tego okresu. Jednocześnie Emitent uznaje tę sytuację za przejściową i liczy, że podjęte działania pozwolą na zmianę tendencji i powrót do satysfakcjonującego miesięcznego tempa przyrostu nowych klientów (w ujęciu netto) w najbliższych tygodniach. Jak podsumowano, do dnia sporządzenia raportu okresowego, spółka wdrożyła nowy filtr antyspamowy, elementy przebudowy panelu niezbędne w kontekście tymczasowo niedostępnych danych z serwisów FB/Instagram oraz nową wersję sortowania wpisów pozwalających na szybsze zapoznanie się z najistotniejszymi wzmiankami na temat marki.

 

Wykres kursu akcji

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na opublikowany przez Spółkę raport. Do południa notowania zwyżkowały o ponad 10%, a momentami nawet o ponad 22%, choć przy relatywnie niskich obrotach (niecałe 25 tys. zł). Kurs akcji jednak wciąż znajduje się poniżej poziomów z początku września.

 

Brand24 – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.