Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za III kwartał 2019 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za III kwartał 2019 r.

Data: 15 listopada 2019 r. (piątek), godz. 15:30

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I-III kwartał 2019 r.

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due diligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

 

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 15 listopada (piątek) o godz. 15:30. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry, zapraszam do zadawania pytań.

 

Miau: Jakie czynniki miały największy wpływ na wyniki Tauron za trzy pierwsze kwartały tego roku?

 

Marek Wadowski: Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wynik po trzech kwartałach 2019 roku jest wynik segmentu Wydobycie. W przypadku tego segmentu duże znaczenie miał wolumen. Pozytywny wpływ w analizowanym okresie miał wynik segmentu Dystrybucja. W tym przypadku największe znaczenie miała taryfa dystrybucyjna w powiązaniu z korzystniejszą strukturą dystrybuowanej energii.

 

Ewa M.: Czy są chętni na aktywa ciepłownicze? Czy rozmawiacie z podmiotami polskimi czy są też potencjalni kupujący spoza kraju?

 

Marek Wadowski: Widzimy zainteresowanie aktywami ciepłowniczymi. Otrzymaliśmy kilka wstępnych, niewiążących ofert od potencjalnych inwestorów. W chwili obecnej poddajemy je analizie i na tej podstawie podejmiemy decyzje dotyczące tego procesu.

 

Wojtek: Czy w trzecim kwartale wystąpiły czynniki o charakterze nietypowym, które znacząco wpłynęły na wyniki spółki za ten okres?

 

Marek Wadowski: W tym okresie nie wystąpiły istotne zjawiska o charakterze jednorazowym. Warto jednak zwrócić uwagę na segment Sprzedaż, w którym duże znaczenie miało odzwierciedlenie w wyniku wpływu ustawy prądowej. W roku 2019 wpływ tej ustawy będzie neutralny, niemniej jednak w wynikach poszczególnych kwartałów można zauważyć wpływ tworzenia i rozwiązywania rezerw związanych z regulacjami w zakresie cen energii.

 

inwestor: Jakich cen energii spodziewacie się na rynku w 2020 r.? Czy będzie wzrost w stosunku do 2019 r.?

 

Marek Wadowski: Ceny na rynku hurtowym będą uzależnione głównie od kosztów zakupu paliw i uprawnień do emisji CO2. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku węgla kamiennego i uprawnień do emisji CO2, moim zdaniem można spodziewać się niewielkich wzrostów cen energii elektrycznej w przyszłym roku.

 

Stefan Zdrojewski: Czy oprócz istniejących bloków jakieś nowe projekty zostaną zgłoszone do aukcji rynku mocy na 2024 r.?

 

Marek Wadowski: Wzorem poprzedniego roku, podjęliśmy działania mające na celu przygotowanie Grupy TAURON do uczestnictwa w rynku mocy. Jednym z elementów tego procesu jest przegląd istniejących aktywów, jak również badanie możliwości wystawienia do aukcji projektów uwzględnionych w strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę przyjęte kierunki rozwoju Grupy TAURON, na dzisiaj do aukcji na rok 2024 zgłoszone zostały wyłącznie istniejące jednostki wytwórcze, które spełniają wymagania formalne.

 

Stefan Zdrojewski: Jaki jest dokładnie wpływ ustawy zamrażającej ceny z dokładnością do miliona? Samo stwierdzenie „neutralny" nie jest precyzyjne. Porównywalna EBITDA segmentu Sprzedaż jest o 100 mln mniejsza niż rok temu. Przy marginalnym wpływie praw majątkowych negatywny wpływ ustawy musi być znaczny.

 

Marek Wadowski: W roku 2019 mamy do czynienia z istotnym wzrostem cen energii elektrycznej w stosunku do roku 2018. Z uwagi na przyczyny wzrostu cen (wzrost kosztu uprawnień do emisji CO2) rośnie presja na marże uzyskiwane w segmencie Sprzedaż. W naszej ocenie czynnik ten powoduje obniżenie wyniku EBITDA w segmencie Sprzedaż w skali całego roku w przybliżeniu o 200 mln zł. Innymi słowy, wynik w tym segmencie byłby o taką kwotę niższy przy założeniu braku wpływu innych czynników. Ustawa prądowa obliguje nas do utrzymania cen w roku 2019 na poziomie roku 2018 (z tego tytułu otrzymujemy rekompensaty), nie rekompensuje jednak spadku zyskowności spowodowanego wspomnianą powyżej presją na marże.

 

OZE: Jakie Tauron ma plany w kontekście inwestycji w OZE?

 

Marek Wadowski: W ramach ogłoszonego „Zielonego Zwrotu TAURONA” jesteśmy skoncentrowani na poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju w ramach OZE. W roku 2020 zobaczymy wpływ na EBITDĘ zakupionych farm wiatrowych o mocy 180 MW w wysokości ponad 100 mln złotych. Bierzemy pod uwagę akwizycję istniejących źródeł, jak również budowę nowych instalacji - zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerem zewnętrznym. Jednym z rozpatrywanych projektów jest budowa instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych będących własnością TAURON Wytwarzanie. Pierwsza pilotażowa farma słoneczna o mocy 4,1 MW została już przygotowana do uczestnictwa w nadchodzącej aukcji OZE. Pozostałe projekty znajdują się obecnie w fazie przygotowań, natomiast ostateczne decyzje będą podejmowane w zależności od rentowności poszczególnych inwestycji i dostępnych źródeł finansowania.

 

Ewa M.: Kiedy może dojść do kolejnego zakupu farm wiatrowych? Czy są na rynku projekty na sprzedaż?

 

Marek Wadowski: Aktualnie dokonujemy analizy wielu potencjalnych projektów, których na rynku jest sporo. Projekty te są na różnych etapach przygotowania. Podstawą o decyzji o zakupie projektu jest wynik analizy opłacalności i potencjalnego wpływu na wyniki Grupy TAURON. O podjętych decyzjach będziemy informować rynek.

 

Kapitan: Jak zmiany wartości kursu euro wpłynęły na koszty finansowe spółki?

 

Marek Wadowski: W III kwartale 2019 r. wystąpiły ujemne różnice kursowe w wysokości 81 mln zł od zadłużenia denominowanego w euro. W analogicznym okresie ubiegłego roku różnice kursowe były dodatnie i osiągnęły poziom 85 mln zł.

 

leonio: Czy uda się sprzedać kopalnię Janina w tym roku ?

 

Marek Wadowski: W chwili obecnej potencjalni oferenci prowadzą proces badania tych aktywów. Oczekujemy, że rezultatem będzie złożenie ofert przez inwestorów. Na tym etapie trudno jest ocenić termin potencjalnej transakcji.

 

Stefan Zdrojewski: Jakie są przewidywania względem CAPEX na ten rok?

 

Marek Wadowski: Spodziewamy się, że łączny CAPEX Grupy w tym roku będzie znacznie wyższy w porównaniu z 2018 r. i osiągnie poziom 4-5 mld zł (z uwzględnieniem 600 mln zł z tytułu zakupu farm wiatrowych). Wyższe planowane nakłady dotyczą segmentów: Wytwarzanie (efekt końcowego etapu budowy bloku 910 MW w Jaworznie) i Wydobycie.

 

Koerh: Od szczytowego poziomu osiągniętego w lipcu, notowania praw do emisji mają tendencję spadkową. Czy Tauron spodziewa się dalszych spadków na tym polu?

 

Marek Wadowski: Biorąc pod uwagę sposób działania mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej MSR, który w latach 2019-2023 będzie wycofywał corocznie 24% uprawnień będących w obrocie, w mojej ocenie należy spodziewać się utrzymania długoterminowego trendu wzrostowego. Obserwowane spadki cen uprawnień do emisji CO2 mają raczej charakter krótkoterminowej korekty cenowej, która jest stymulowana czynnikami o charakterze politycznym. Obecnie głównego znaczenia nabiera przedłużający się proces BREXIT, ponieważ ostateczny sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć wpływ na zmianę sytuacji podażowo-popytowej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Należy to jednak traktować wyłącznie jako czynnik o charakterze przejściowym i oczekiwać dalszego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

 

Stefan Zdrojewski: Zaawansowanie procentowe budowy ECSW nie zmienia się od wielu miesięcy. Jakie są postępy na budowie i czy termin skończenia projektu w lutym 2020 roku jest realny?

 

Marek Wadowski: W końcowej fazie realizacji jest montaż rurociągów parowych, instalacji pomocniczych oraz pozostałych układów pozablokowych. Zakończono z powodzeniem próbę ciśnieniową nowego kanału wody chłodzącej. W IV kwartale 2019 r. planowane jest przeprowadzenie procesów trawienia oraz dmuchania kotła. Sukcesywnie przekazywane są układy do rozruchu. Po weryfikacji harmonogramu projektu, określono nowy termin oddania bloku do eksploatacji w pierwszym półroczu 2020 r.

 

Marek: Czy przewidują Państwo wypłatę dywidendy za 2019 rok ?

 

Marek Wadowski: Polityka dywidendowa TAURON Polska Energia S.A. ogłoszona w 2016 r. jest nadal aktualna. W przypadku jej zmiany poinformujemy rynek raportem bieżącym.

 

leonio: Jaki wpływ na wynik końcowy Tauron ma różnica w certyfikatach na CO2 o 5 euro ?

 

Marek Wadowski: Wpływ uzależniony jest od wolumenu produkcji energii elektrycznej. W trzecim kwartale 2019 roku wzrost cen uprawnień do emisji CO2 o 5 euro za tonę, spowodowałby spadek wyniku EBITDA o 60 mln złotych. Trzeba pamiętać, że GK TAURON zabezpiecza ceny uprawnień do emisji CO2. W związku z tym, zmiana cen uprawnień do emisji CO2 jest odzwierciedlana w wynikach z opóźnieniem.

 

Barysza51: Czy spółka pozyskuje środki na inwestycje w ramach programów dofinansowanych przez Unię Europejską?

 

Marek Wadowski: Grupa TAURON stale pozyskuje środki na finansowanie inwestycji ze środków pomocowych. Głównym beneficjentem bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego jest TAURON Dystrybucja, ale trwają intensywne prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania przedsięwzięć w obszarze OZE. W celu usprawnienia procesu zostało wdrożone scentralizowane podejście do zarządzania pomocą publiczną w Grupie TAURON. Ma ono na celu ciągłe badanie dostępnych źródeł finansowania i oceny możliwości ich wykorzystania w ramach rozpatrywanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Marek Wadowski: Bardzo dziękuję za udział w czacie. Zapraszamy na kolejny czat po publikacji wyników za 2019 rok.