Chat with us, powered by LiveChat

5 pytań do… Adama Sikorskiego – Prezesa Unimot S.A.: Jesteśmy otwarci na wejście w nowe biznesy

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do kolejnego wywiadu SII z cyklu „5 pytań do...” Dziś pytania kierujemy do Pana Adama Sikorskiego – Prezesa Zarządu Grupy Unimot S.A., która jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych i ma w swojej multienergetycznej ofercie olej napędowy, benzyny, biopaliwa, gaz płynny, gaz ziemny, produkty asfaltowe, a także energię elektryczną.

 

Michał Masłowski: Co z punktu widzenia Spółki, jej biznesu i rozwoju, w tym biznesu związanego ze stacjami benzynowymi oznaczałoby nabycie przez Unimot w konsorcjum z pozostałymi członkami stowarzyszenia AVIA części stacji benzynowych należących do PKN Orlen, jaką konkretnie rolę w takiej operacji mógłby odegrać Unimot i „polska” AVIA, czy Spółka gotowa jest operacyjnie i kapitałowo na takie przedsięwzięcie?

 

Adam Sikorski: Może się tak zdarzyć że Komisja Europejska wyrazi zgodę na akwizycję przez PKN ORLEN Grupy Lotos pod warunkiem zbycia części stacji przez PKN. Nie wiadomo jeszcze ile i jakie stacje wchodziłyby w grę, ale stowarzyszenie AVIA INTERNATIONAL deklaruje chęć wzięcia udziału w potencjalnej transakcji. Ciężko mówić na tym etapie o jakichkolwiek szczegółach, ale bazując na doświadczeniach stowarzyszenia AVIA, UNIMOT mógłby być kluczowym członkiem ewentualnego konsorcjum – posiadamy niezbędne koncesje, znamy dobrze rynek i mamy w planach dalszy rozwój sieci AVIA w Polsce.

 

Oczywiście nie wiadomo jak finalnie będzie wyglądał rynek stacji paliw w Polsce, ale wiemy, że chcemy być na nim istotnym graczem. Wzmacniamy mocno zespół specjalistów, rozwijamy ofertę pozapaliwową, zwiększamy świadomość marki i intensywnie budujemy relacje z partnerami biznesowymi.  Jesteśmy operacyjnie gotowi na różne warianty, także ten zakładający skokowy wzrost liczby stacji paliw w naszej sieci.

 

Jak Pan ocenia warunki rynkowe jakie mieliśmy w październiku bieżącego roku, czy były one wciąż sprzyjające dla działalności Grupy Unimot?

 

Październik to zwyczajowo najlepszy miesiąc w branży oleju napędowego ze względu na sezonowość popytu. Tak było i tym razem – obserwowaliśmy wciąż duże zapotrzebowanie na produkt, a także wysokie poziomy premii lądowej. Dodatkowo, rynek był względnie spokojny, a niska zmienność zawsze nam sprzyja. Co prawda, po atakach na saudyjskie rafinerie widzieliśmy gwałtowny wzrost cen, ale trwał on krótko i ceny szybko wróciły do poziomu sprzed zdarzenia.

 

Jak Spółka obecnie ocenia rozwój nowych projektów, w które się zaangażowała w ostatnich miesiącach tj. segmentu asfaltów, a także platformy Blinkee.city, czy oba projekty rozwijają się zgodnie z przyjętymi założeniami?

 

Obydwa projekty rozwijają się zgodnie z planem. Segment produktów asfaltowych pojawił się w grupie pod koniec sierpnia 2019, a już we wrześniu bieżącego roku osiągnął gotowość operacyjną i rozpoczął aktywną sprzedaż. Zespół zrealizował ponad 100% planu na pierwszy miesiąc działalności sprzedając ponad 10 tys. ton produktów asfaltowych.

 

Natomiast platforma blinkee.city, która oferuje usługi wynajmu elektrycznych skuterów i hulajnóg, otwiera się na kolejne rynki i ma już 500 tys. użytkowników. Od czerwca do końca października bieżącego rynku elektryczne pojazdy blinkee.city pojawiły się w 2 nowych krajach: w Hiszpani i na Malcie. Natomiast na terenie Polski oferta odjęła dodatkowe miasta takie jak: Myślenice, Wieliczka, Tarnów, Elbląg, Toruń, Gliwice, Piaseczno i Lublin.

 

Grupa Unimot bardzo istotnie w ostatnim okresie zwiększa przychody, m.in. dzięki przejęciu części klientów Onico, ale także dzięki sprzyjającemu otoczeniu rynkowemu. Czy Spółka nie odczuwa jednak trudności związanych z finansowaniem tak istotnego wzrostu sprzedaży, czy obecne linie kredytowe i środki własne pozwolą Spółce na ewentualne dalsze realizowanie wyraźnie większych wolumenów sprzedaży w kolejnych okresach?

 

Finansowanie biznesu przy dynamicznie rosnącej skali działalności zawsze jest pewnym wyzwaniem, to naturalne. Z pewnością bardzo istotny wpływ na możliwości finansowe ma odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym. W przypadku UNIMOT mówimy o wysokiej sprawności działania – jej mierniki, w postaci wskaźników rotacji, utrzymywane są na optymalnych poziomach i pokazują skrócenie rozliczeń w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W zakresie finansowania obcego należy zwrócić uwagę, że linie kredytowe w czterech głównych bankach finansujących zostały odnowione. Co więcej, w związku rozwojem sprzedaży nowej grupy produktowej AVIA BITUMENY jesteśmy w trakcie aktywacji dodatkowej linii faktoringowej.

 

Podkreślam też, że na koniec czerwca tego roku wszystkie kowenanty są spełnione. Rozmawiamy oczywiście z bankami o zwiększeniu limitów – pokazaliśmy solidne wyniki finansowe za I półrocze br. oraz szacunki za miniony kwartał, więc wydaje się, że mamy mocne argumenty w tych rozmowach.

 

Co w Pańskiej ocenie będzie największym wyzwaniem dla rozwoju Grupy w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy oraz kilku lat, czego najbardziej Pan się obawia, a w czym upatruje największych szans dla dalszego rozwoju Grupy Unimot?

 

Największym wyzwaniem dla działalności takiej jak nasza są ewentualne nowe, niesprzyjające regulacje, ale na chwilę obecną na wszystko co jest zapowiedziane w tym obszarze jesteśmy przygotowani.

 

Niesprzyjającym czynnikiem może być dla nas także wzrost cen oleju napędowego. Oczywiście, zabezpieczamy się przed tym zawierając odpowiednie transakcje finansowe typu futures. Natomiast wzrosty cen przekładają się na zwiększenie kapitałochłonności biznesu, co  może się przełożyć na niższe stopy zwrotu. Dodatkowo, szybki wzrost cen paliw powoduje spowolnienie gospodarcze, które w długim okresie zmniejsza popyt na surówce ropopochodne.

Wszystkie zmiany rynkowe dokładnie obserwujemy, mamy zespół świetnych specjalistów, który zapewnia nam sprawną reakcję. W sytuacji długofalowych zmian rynkowych jesteśmy na tyle elastyczni, że będziemy w stanie dostosować do nowych oczekiwań rynkowych szybciej niż większe organizacje dominujące na rynku.

 

Nie mamy wątpliwości, że zmiany te będą iść w kierunku wykorzystywania zielonej energii i elektromobilności, dlatego już teraz stawiamy pierwsze kroki w tym kierunku. Jednocześnie, cały czas poszukujemy nowych możliwości i szans rynkowych, jesteśmy otwarci na wejście w nowe biznesy, szczególnie te komplementarne do obecnie prowadzonych. Jesteśmy sprawną, elastyczną i lekką kosztową organizacją, za którą stoją najlepsi eksperci rynkowi. To dzięki temu odnosimy długoterminowy sukces.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie