Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

XTPL w drodze do komercjalizacji swojej technologii

Skomentuj artykuł

XTPL konsekwentnie realizuje kolejne etapy na drodze do komercjalizacji technologii. Przy okazji raportu półrocznego Spółka podsumowała dokonania minionego okresu.

 

XTPL to przełomowa, najbardziej precyzyjna technologia druku na świecie, mająca zastosowanie w szybko rosnącym rynku elektroniki. Obecnie firma koncentruje się na komercjalizacji technologii w dwóch polach aplikacyjnych:

  • wyświetlacze – w pierwszej kolejności Spółka zamierza zaoferować technologię naprawy defektów (ang. open defect repair) struktur przewodzących odpowiedzialnych między innymi za występowanie tzw. martwych pikseli, powstających w matrycach wysokorozdzielczych wyświetlaczy jeszcze na etapie produkcji;
  • rynek inteligentnego szkła (ang. smart glass) – jest to szkło zmieniające swoją przejrzystość w zależności od warunków panujących na zewnątrz.

 

Pomimo że obecnie Spółka koncentruje się na wymienionych powyżej obszarach, zidentyfikowała liczne inne pola aplikacyjne, w których w przyszłości zamierza się dalej rozwijać. Są to m.in.: szersze zastosowanie na rynku wyświetlaczy, rynek półprzewodników, rynek zaawansowanych płytek PCB (ang. printed circut boards), rynek zabezpieczeń antypodróbkowych, rynek biosensorów, czy rynek ogniw fotowoltaicznych.

 

Na XTPL warto patrzeć długoterminowo. Przełomowość technologii spółki została już zweryfikowana i potwierdzona przez kilku potencjalnych partnerów. Sukces rynkowy jest funkcją czasu i zaangażowanego kapitału. Wierzę, że nasze konsekwentne działania, m.in w obszarze rozwoju biznesu, zostaną dostrzeżone przez inwestorów, których zaufanie i wsparcie jest kluczowe w procesie długoterminowego budowania wartości naszej spółki – podsumował dr Filip Granek, prezes zarządu XTPL, w liście do akcjonariuszy.

 

Wszystkie prace badawczo-rozwojowe Spółki prowadzone są na terytorium Polski. Komercjalizacja realizowana będzie przede wszystkim na rynkach Ameryki Północnej (głównie USA) oraz Azji (Chiny, Korea, Tajwan, Japonia), a także Izraela. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 31 stycznia 2019 roku XTPL powołało spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych – XTPL Inc. Amerykańska kadra spółki wesprze procesy zabezpieczania kluczowego IP i realizację wdrożeń we współpracy z przemysłowymi potentatami. Operujący bezpośrednio w Dolinie Krzemowej podmiot zwiększy ponadto możliwość pozyskania do zespołu lokalnych talentów w zakresie nanotechnologii oraz rozwoju biznesu.

 

Dokonania w minionym okresie

W pierwszym półroczu 2019 roku XTPL koncentrowało się przede wszystkim na komercjalizacji swojej technologii w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych. W obszarze wyświetlaczy Spółka podjęła decyzję o przyjęciu licencjonowania jako modelu biznesowego dla wdrożeń technologii nanodruku do zastosowania w naprawie defektów. Jak poinformowano, model licencyjny jest dla XTPL atrakcyjny i preferuje go większość potencjalnych klientów, którzy wyrazili zainteresowanie zakupem rozwiązania oferowanego przez Spółkę. Podmioty te odbyły już wizyty referencyjne w laboratoriach XTPL lub zgłosiły do nich gotowość w najbliższym czasie.

 

W obszarze smart glass Spółka zakończyła II fazę i obecnie realizuje III fazę zaawansowanego projektu typu „proof of concept” dla wiodącego amerykańskiego producenta. Wdrożenie rozwiązania XTPL ma docelowo pozwolić na znaczącą poprawę cech użytkowych produktów partnera i otworzyć dla niego nowe segmenty rynkowe. Potwierdzenie przez obecnie prowadzone testy skuteczności technologii XTPL może zaowocować wspólnym opracowaniem rozwiązań produkcyjnych w oparciu o know-how Spółki i własność intelektualną na bazie np. umowy Joint Development Agreement - JDA.

 

XTPL przykłada dużą wagę do ochrony własności intelektualnej, przez co mocno stawia na poszerzanie chmury patentowej. W pierwszym półroczu Spółka złożyła 4 nowe, międzynarodowe wnioski patentowe i obecnie ma ich w sumie 9. Do końca 2020 roku liczba ta ma być 3 razy większa, a to dopiero początek budowania portfolio patentów w każdym z pól aplikacyjnych.

 

Ponadto, Spółka pochwaliła się m.in. dołączeniem do zespołu Hiroshiego Menjo, który od ponad 30 lat rozwija spółki technologiczne w Japonii i Dolinie Krzemowej. Wspierał m.in. największych japońskich graczy z rynku elektroniki użytkowej, IT oraz mediów. Pomagał także startupom technologicznym w Ameryce Północnej w opracowywaniu i wdrażaniu japońskich strategii wejścia, a także w realizowaniu strategicznych sojuszy z japońskimi firmami. W XTPL ma za zadanie m.in. przyspieszyć komercjalizację rozwiązań spółki w Azji Wschodniej. Wreszcie w lipcu Spółka z sukcesem zamknęła emisję akcji w trybie oferty prywatnej, z której pozyskała 10,14 mln zł.

 

Wyniki finansowe

XTPL jest na etapie komercjalizacji technologii i nie osiąga jeszcze przychodów z prowadzonej działalności, co jest zupełnie naturalne dla tego typu spółek. Wykazywane w sprawozdaniu przychody pochodzą z otrzymywanych dotacji i w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 1,6 mln zł wobec 1,3 zł rok temu. Strata netto wyniosła 15,9 mln zł, była jednak obciążona kosztami programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki. Bez wpływu tego zdarzenia jednorazowego strata netto wyniosłaby 4,3 mln zł wobec straty na poziomie 2,5 mln zł rok temu.

 

Koszt programu motywacyjnego został oszacowany na 11,6 mln zł i w całości obciążył wynik pierwszego półrocza 2019 roku. Spółka zaznaczyła, że nie spowodował on rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy ponieważ przyznane akcje zostały wyemitowane w pierwszej połowie 2017 roku z przeznaczeniem na program motywacyjny. Jest to operacja o charakterze bezgotówkowym, bez wpływu na wartość aktywów i kapitały własne. Jednocześnie w kwietniu bieżącego roku walne zgromadzenie uchwaliło program motywacyjny na lata 2019-2021. Na podstawie uchwały w sprawie programu, zostało dokonane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję nie więcej niż 182.622 akcji zwykłych na okaziciela serii R. Akcje serii R będą mogły być obejmowane przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych w liczbie nie wyższej niż 182.622 po cenie 165,84 zł. Niezależnie w ramach opisanego programu motywacyjnego mogą zostać przydzielone uczestnikom akcje XTPL serii L i P, które objęte będą umowami zbycia akcji („lock-up”).

 

Spółka zwróciła uwagę, że koszty operacyjne, z wyłączeniem wpływu zdarzenia o charakterze jednorazowym, wyniosły 6,7 mln zł w pierwszym półroczu 2019 roku. Ich wzrost rdr wynikał głównie z liczby składanych międzynarodowych wniosków patentowych, rozbudowy struktur rozwoju biznesu w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz wzmocnienia zespołu technologicznego, koniecznego dla uzyskania znaczących postępów prac w zakresie przygotowania technologii Spółki do przemysłowego wdrożenia.

 

Analiza techniczna

Od lutego bieżącego roku kurs akcji XTPL porusza się w korekcie, która przybrała dość spory zakres. Od szczytu powyżej 230 zł notowania spadły nawet poniżej 100 zł, co oznacza przecenę o blisko 60%. Jednocześnie notowania znajdują się na poziomie istotnej strefy wsparcia 90 zł – 100 zł. Wyłamanie poniżej tej strefy będzie sygnałem kontynuacji trendu spadkowego.

 

XTPL – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie