Chat with us, powered by LiveChat

SII gotowe wesprzeć akcjonariuszy Komputronik S.A.

Skomentuj artykuł
itchaznong - Fotolia.com

Na dzień 19 września 2019 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. W porządku obrad, poza sprawami typowymi dla zwyczajnego walnego zgromadzenia, znalazły się dwie kwestie, które wzbudziły duże zaniepokojenie akcjonariuszy mniejszościowych spółki, tj:

  • podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie § 8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego);
  • podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji. 

SII gotowe do udziału w ZWZ

Choć ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Komputronik S.A. opublikowane zostało zaledwie w piątek na pół godziny przed północą, do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zgłosili się już pierwsi członkowie z prośbą o wsparcie i reprezentowanie ich podczas najbliższego walnego zgromadzenia spółki. Mając powyższe na uwadze, niniejszym pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych weźmie udział w obradach zwołanego na 19 września 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A., jeżeli zgłosi się do nas co najmniej 25 członków zainteresowanych udzieleniem SII pełnomocnictwa do reprezentowania na walnym zgromadzeniu. 

Przystąp do SII!

Akcjonariusze mniejszościowi Komputronik S.A., którzy jeszcze nie są członkami SII, a chcieliby, aby Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych reprezentowało ich podczas najbliższego ZWZ Komputronik S.A., wystarczy jeśli teraz przystąpią do Stowarzyszenia. Następnie należy wysłać e-mail na adres: interwencje@sii.org.pl z informacją o posiadanym członkostwie i zamiarze udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji podczas ZWZ Komputronik S.A. Informację jak przystąpić do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz jakie korzyści daje członkostwo znajdą Państwo tutaj

Rejestracja do 3 września!

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. przypada na 3 września 2019 roku. Osoby zainteresowane udziałem w ww. walnym zgromadzeniu muszą pamiętać, by w tym terminie złożyć w swoim biurze maklerskim dyspozycję rejestracji uczestnictwa udziału w ww. walnym zgromadzeniu. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, składając ją osobiście, telefonicznie (jeżeli inwestor ma aktywowaną opcję zleceń telefonicznych), a w niektórych przypadkach także za pośrednictwem platform transakcyjnych domów maklerskich. Następnie to już dom maklerski wysyła informację do Krajowego Depozytu Paipierów Wartościowych o dokonanej rejestracji, a KDPW do spółki, która na tej podstawie sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz, który zarejestruje swój udział w walnym zgromadzeniu może w nim uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika. Członków zainteresowanych udzieleniem pełnomocnictwa na rzecz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych prosimy o kontakt na adres interwencje@sii.org.pl. W wiadomości zwrotnej udzielimy wszystkich niezbędnych informacji do jego udzielenia.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie