Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2019 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2019 r.

Data: 1 października 2019 r. (wtorek), godz. 15:00

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2019 r.

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due diligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

 

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 1 października (wtorek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry, zapraszamy do zadawania pytań.

 

włodek21: Z wyników którego segmentu jesteście najbardziej zadowoleni?

 

Marek Wadowski: Wyniki pierwszego półrocza oceniamy pozytywnie. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z wyników segmentu Sprzedaż. Ostateczny kształt regulacji dotyczący cen w roku 2019 okazał się neutralny dla wyników Grupy. Drugim segmentem, który w omawianym okresie wygenerował dobre wyniki jest segment Dystrybucja, w którym pomimo utrzymywania się wolumenu na tym samym poziomie r/r EBITDA wzrosła.

 

Stefan: Na jakim etapie jest sprzedaż kopalni Janina i spółki Tauron Ciepło? Czy są podmioty zainteresowane kupnem tych aktywów?

 

Marek Wadowski: W obydwu przypadkach prowadzony jest proces badania przez potencjalnych oferentów. Po złożeniu ofert przez zainteresowane podmioty, przeprowadzimy analizę opłacalności złożonych ofert oraz wybierzemy najbardziej atrakcyjne.

 

Bartosz M: Czy macie ofertę dla klientów do programu rządowego Mój prąd?

 

Marek Wadowski: W ofercie znajduje się produkt TAURON PV, który pozwala na zakup instalacji fotowoltaicznej przy dofinansowaniu z programu rządowego „Mój prąd”.

 

Pearl: Jaki wpływ na wyniki Grupy TAURON miały koszty związane z zakupem praw do emisji CO2?

 

Marek Wadowski: Decydujące znaczenie w tym przypadku ma cena energii elektrycznej. Generalnie, Grupa sprzedaje dwa razy więcej energii niż wytwarza. Każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o wytwarzaniu energii elektrycznej bierzemy pod uwagę cenę rynkową. Jeśli nie pokrywa ona naszych kosztów, to bardziej opłacalny jest dla nas zakup energii na rynku i jej sprzedaż klientowi. W związku z tym, decydujące znaczenie ma odzwierciedlenie wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 w cenie rynkowej energii. Spadek produkcji energii elektrycznej we własnych źródłach był związany między innymi z opisanym aspektem.

 

Muszka: Jak Pana zdaniem będzie się zmieniać cena praw do emisji CO2 w ciągu kolejnych miesięcy?

 

Marek Wadowski: W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie wzrostowego trendu cen uprawnień do emisji CO2. Głównym czynnikiem wzrostowym jest uruchomienie mechanizmu MSR wycofującego z rynku rocznie ok. 400 mln ton uprawnień. W czwartym kwartale możliwy jest również wzrost zmienności cenowej w związku z niepewną sytuacją dot. rozstrzygnięcia procesu BREXIT i kondycji europejskiej gospodarki.

 

Grzegorz: Z czego wynikał (jednorazowo) niższy wolumen różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucji w II kw. 2018 - efekt bazy, o którym wspomniane było na konferencji?

 

Marek Wadowski: Różnica bilansowa w Dystrybucji jest związana z szeregiem czynników. W drugim kwartale 2018 roku mieliśmy do czynienia z dużo niższą wartością różnicy bilansowej (w ujęciu wolumenowym) niż w pierwszym kwartale 2018 roku. Porównując półrocze 2019 do półrocza 2018, ta różnica jest niewielka.

 

R00t: W jakie projekty Tauron inwestuje w tym roku?

 

Marek Wadowski: Największe nakłady konsekwentnie ponosimy w segmentach: Dystrybucja i Wytwarzanie. Kluczowe projekty inwestycyjne Grupy TAURON prezentujemy na slajdzie 28 w załączonej prezentacji.

 

Matt: czy rozważacie kolejne transakcje nabycia farm wiatrowych? Jakiej mocy?

 

Marek Wadowski: Zgodnie ze strategią, do roku 2025 zwiększymy moce zainstalowane w farmach wiatrowych o 900 MW. Dzięki zakończonej niedawno akwizycji, zrealizowaliśmy pierwszy znaczący krok nabywając 180 MW w pięciu farmach wiatrowych. Na bieżąco analizujemy rynek, zarówno w zakresie aktywów istniejących, jak i możliwych do budowy.

 

Terek: Jakie czynniki w największym stopniu wpłynęły na wyniki drugiego kwartału 2019 roku?

 

Marek Wadowski: Segmenty, które w największym stopniu pozytywnie wpłynęły na wyniki drugiego kwartału to: Sprzedaż i Wytwarzanie. Negatywny wpływ miał natomiast segment Wydobycie. Szczegóły znajdą Państwo na slajdzie 13 prezentacji.

 

Bartosz M: Które elektrownie węglowe będą wyłączane jako pierwsze?

 

Marek Wadowski: Pierwszą grupą jednostek wytwórczych planowanych do wyłączenia w najbliższym czasie są jednostki klasy 120 MW, które pracują w ramach godzin derogacyjnych. Ostateczna decyzja będzie uzależniona od rentowności tych aktywów, która jest obecnie zapewniona dzięki pracy w godzinach szczytowego zapotrzebowania i świadczeniu na rzecz operatora systemu przesyłowego usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej. Pozostała część istniejących aktywów konwencjonalnych została zakontraktowana w ramach rynku mocy, co zapewnia ich finansowanie w okresie do końca 2025 roku. Kontynuacja pracy jednostek klasy 200 MW będzie uzależniona od ich rentowności po 2026 roku i ograniczeń emisyjnych wynikających z kolejnych konkluzji BAT, które wejdą w życie po 2028 roku.

 

Bartosz M: jakich cen energii spodziewacie się na rynku w 2020 r.? Czy będzie wzrost w stosunku do 2019 r.?

 

Marek Wadowski: Głównymi czynnikami decydującymi o hurtowych cenach energii elektrycznej w przyszłym roku będą koszty zakupu paliw i notowania uprawnień do emisji CO2. Znaczenie może mieć również zmiana struktury wytwarzania oraz istotny wzrost importu energii elektrycznej. Nasze prognozy przewidują utrzymanie wzrostowego trendu cen uprawnień do emisji CO2 i niewielki wzrost cen węgla kamiennego. Obydwa czynniki mogą być tłumione przez czynniki bilansowe. W konsekwencji ceny energii w 2020 roku powinny być nieco wyższe niż w roku bieżącym.

 

Grzegorz: "W drugim kwartale 2018 roku mieliśmy do czynienia z dużo niższą wartością różnicy bilansowej (w ujęciu wolumenowym) niż w pierwszym kwartale 2018 roku." - z czego wynika ten spadek akurat w drugim kwartale 2018? Jest to ważne gdyż właśnie to jest efekt bazy.

 

Marek Wadowski: W marcu 2018 roku mieliśmy do czynienia z dużo niższymi od średniej temperaturami zewnętrznymi, co przełożyło się na wyższy pobór energii elektrycznej. W przypadku wielu klientów (z dwumiesięcznym cyklem rozliczeniowym) pobór ten nie został odzwierciedlony w rozliczeniu. Nastąpiło to dopiero w kwietniu.

 

Bartosz M: Czy taryfa na 2020 r. zrekompensuje wzrost cen energii?

 

Marek Wadowski: Jesteśmy przed rozpoczęciem zatwierdzania taryf na następny rok. Ostateczny kształt taryfy będzie zależeć od regulacji prawnych i decyzji Prezesa URE.

 

Karol: Jaka jest sytuacja finansowa grupy?

 

Marek Wadowski: Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Wskaźnik dług netto/EBITDA jest na bezpiecznym poziomie 2,6x. Na koniec pierwszego półrocza Grupa TAURON posiadała dostępne finansowanie na poziomie 4,2 mld złotych. Szczegóły znajdują się na slajdzie 27 załączonej prezentacji.

 

Moderator: Bardzo dziękuję za udział w czacie i zapraszam na kolejny po publikacji wyników za trzeci kwartał 2019 r.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie