Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

PZU kontra Allianz. Jak polski ubezpieczyciel wypada na tle niemieckiego giganta?

© takasu - Fotolia.com / PZU, Allianz

Prawie 40 mld zł, wobec ponad 90 mld euro to liczby, które opisują kapitalizację spółek PZU i Allianz. Różnica jest również dobrze widoczna w raportach finansowych obu firm. Wynika to z faktu, że niemieckiego ubezpieczyciela można zaliczyć do podmiotów działających globalnie, natomiast polska spółka znana jest jako jeden z głównych graczy branży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Wartość rynkowa akcji PZU to około 37 mld zł. Mimo że firma jest jedną z największych i najbardziej płynnych spółek na warszawskiej giełdzie to nadal pod względem kapitalizacji znacznie ustępuje niemieckiemu gigantowi z branży. Kapitalizacja Allianzu to według stanu na dzień 16 lipca około 92,5 mld euro. Przeliczając tę kwotę na polską walutę, daje to wynik 393 mld zł. Jest to wartość ponad 10-krotnie wyższa w stosunku do rezultatu osiągniętego przez PZU. 

 

Różnica pomiędzy obiema spółkami jest zatem nieco większa od tej, jaką obserwowaliśmy w przypadku LPP i Inditexu, o czym pisaliśmy kilka miesięcy temu. W tym przypadku wartość kapitalizacji obu spółek różniła się o 80 mld euro. Obecna wartość rynkowa akcji właściciela sieci sklepów Zara to około 86 mld euro, czyli prawie 370 mld zł, natomiast kapitalizacja LPP wynosi 14,5 mld zł.

 

Oprócz kwestii kapitalizacji, różnicę pomiędzy PZU, a spółką Allianz widać w wynikach finansowych. W pierwszym kwartale tego roku polski ubezpieczyciel osiągnął 747 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, tymczasem Allianz wypracował w tym samym czasie 1,969 mld euro zysku netto, czyli prawie 8,5 mld zł. Z kolei przychody wypracowane przez polską spółkę wyniosły 9,606 mld zł, wobec 27,921 mld euro niemieckiego ubezpieczyciela.

 

Biorąc pod uwagę dane bilansowe za pierwszy kwartał 2019 roku można zauważyć, że PZU miało na koniec marca tego roku niespełna 300 mld zł zobowiązań, natomiast wartość zobowiązań Allianz sięgnęły 880 mld euro, z czego większość stanowiły zobowiązania długoterminowe. Zgromadzona przez niemiecką spółkę gotówka miała wartość 17,671 mld euro, wobec 10,294 mld zł w przypadku PZU.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe PZU i Allianz za pierwszy kwartał 2019 roku oraz

dane bilansowe obu spółek na koniec marca 2019 roku

  PZU (w mld zł) Allianz (w mld euro) Allianz (w mld zł)***
Przychody 9,606   27,921 119,066
EBIT 1,489  3,069  13,087
Zysk netto* 0,747  1,969  8,397
Aktywa trwałe 16,833  904,903  3858,868
Wartości niematerialne i prawne 6,948  40,679  173,472
Aktywa obrotowe 320,792  45,594  194,431
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10,294  17,671  75,356
Kapitał własny 15,798  67,198  286,559
Zobowiązania ogółem 299,077  880,269  3753,82
Kapitalizacja** 37,011 92,386 393,16

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
**dla PZU obliczono na podstawie kursu akcji spółki z zamknięcia 15.07.2019, dla Allianz wartość z 16.07.2019

***wartości przeliczone według średniego kursu NBP EUR/PLN na poziomie 4,2644

Źródło: SII na podstawie danych Yahoo Finance oraz raportu finansowego PZU

 

Podobna relacja występuje w wynikach rocznych obu spółek. PZU zarobiła w 2018 roku 3,213 mld zł, natomiast Allianz wypracował zysk w wysokości 7,462 mld euro.  Szczegółowe dane dotyczące wyników rocznych za lata 2016-2018 obu spółek są widoczne w tabelach zamieszczonych w dalszej części analizy.

Stopy zwrotu i wskaźniki

Jak zatem wypadają obie spółki w kwestii zmiany cen ich akcji na przestrzeni tego roku oraz poprzednich lat? W okresie ostatnich 6 miesięcy PZU stracił na wartości ponad 3 procent, a w ciągu roku jego akcje dały zarobić około 20,5 procent. Z kolei na przestrzeni ostatnich 5 lat zyskały one na wartości ponad 30 procent.

 

W przypadku Allianzu wzrosty są znacznie bardziej spektakularne. W ciągu trzech miesięcy akcje spółki zyskały 26 procent, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost był podobny, a w ciągu 5 lat firma zyskała na wartości ponad 100 procent.

 

Stopa zwrotu z akcji PZU i Allianz na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy, roku oraz 5 lat* (w proc.)

  6M 1Y 5Y
PZU -3,29 20,49 34,02
Allianz 26,02 26,24 107,39

*dane obliczone na podstawie notowań akcji spółek z zamknięcia sesji 15.07.2019

Źródło: SII na podstawie danych zwartych w serwisie stooq.pl

 

Porównując wskaźniki P/E oraz P/BV, obie spółki wypadają podobnie. Polski ubezpieczyciel może się pochwalić nieco niższą wartością ceny do zysku, natomiast Allianz ma nieco niższy poziom ceny do wartości księgowej. Szczegółowe dane dotyczące obu wskaźników pokazano w poniższej tabeli.

 

Wartość wskaźników P/E oraz P/BV dla PZU i Allianz

  P/E P/BV
PZU* 11,16 2,38
Allianz** 12,41 1,37

*dane obliczone na podstawie notowań akcji spółek z zamknięcia sesji 15.07.2019

** dane Yahoo Finance

Źródło: SII na podstawie danych zwartych w serwisie stooq.pl

PZU

Spółka jest jedną z największych instytucji finansowych działających Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 roku jej akcje są notowane na warszawskiej giełdzie. PZU działa nie tylko w segmencie ubezpieczeniowym, ale także oferuje produkty inwestycyjne i emerytalne. Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku składka przypisana PZU sięgnęła 5,910 mld zł, wobec 5,831 mld zł rok wcześniej, co jest najlepszym wynikiem w historii firmy.

 

PZU - wykres kursu akcji na przestrzeni ostatnich 5 lat

 

PZU - wykres kursu akcji na przestrzeni ostatnich 5 lat

Źródło: Google Finance 

 

Spółka mocno rozwija swoją działalność sygnowaną logiem PZU Zdrowie. W ten sposób świadczy usługi na rynku prywatnej opieki medycznej. Jak mówił Tomasz Kulik,  członek zarządu PZU i PZU Życie podczas ostatniego czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, za pierwszy kwartał rentowność tej linii biznesowej to 10,6 procent, przy rosnącej skali. W analogicznym okresie ubiegłego roku rentowność wyniosła 6,2 procent. Systematycznie wzrasta liczba umów produktów zdrowotnych, na koniec pierwszego kwartału było ich 2,4 mln. Firma może się poszczycić 46-procentowym wzrostem liczby klientów na przestrzeni roku. Jest właścicielem szeregu spółek z branży ochrony zdrowia jak Centrum Medyczne PZU Zdrowie Medica czy Centrum Medyczne PZU Zdrowie Polmedic. Oprócz tego współpracuje z placówkami partnerskimi znajdującymi się ponad 570 polskich miastach.

 

Skonsolidowane wyniki finasowe PZU w latach 2016-2018 (w mld zł)

  2018 2017 2016
Przychody 38,523 32,746 23,598
EBIT 9,133 6,875 3,807
EBITDA 10,236 7,759 4,219 
Zysk netto* 3,213 2,910 1,947 

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie raportów finansowych PZU 

 

PZU posiada również udziały w bankach działających w Polsce. Jest największym akcjonariuszem Pekao z 20-procentowym udziałem w kapitale spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Oprócz tego ma ponad 30 procent udziału w kapitale i na WZA Alior Banku.

 

W ramach działalności inwestycyjnej w strukturach grupy PZU funkcjonuje m.in. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, fundusze inwestycyjne zamknięte, otwarty fundusz emerytalny PZU oraz TFI PZU. Ostatni z wymienionych podmiotów stworzył platformę inPZU w ramach której klienci mogą kupować lub sprzedawać jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych.

 

Dane bilansowe PZU na koniec lat 2016-2018 (w mld zł)

  2018 2017 2016
Aktywa trwałe  15,007 16,322 6,288
Wartości niematerialne i prawne 7,051 7,273 3,046 
Rzeczowe aktywa trwałe 3,184 3,239 1,467 
Aktywa obrotowe 313,547 301,083 119,057 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17,055 8,239 2,973 
Kapitał własny 14,925 14,622 13,010
Zobowiązania ogółem 291,147 279,804 108,218 

Źródło: SII na podstawie raportów finansowych PZU 

 

W całym 2018 roku zysk netto PZU wyniósł 3,213 mld zł, wobec 2,910 mld zł w 2017 roku i 1,947 mld zł w 2016 roku. Rosły również przychody spółki, z nieco ponad 23,5 mld zł w 2016 roku do 38,5 mld zł w ubiegłym roku. 

Allianz

Historia grupy Allianz sięga 1890 roku. Jest to podmiot świadczący usługi finansowe w 70 krajach w tym również w Polsce. Łącznie obsługuje 92 mln klientów indywidualnych i korporacyjnych. Główną działalnością spółki są ubezpieczenia życiowe i majątkowe. Firma jest jednym z największych ubezpieczycieli majątkowych na świecie i jednym z pięciu największych na świecie podmiotów oferujących ubezpieczenia na życie.

 

Allianz - wykres kursu akcji na przestrzeni ostatnich 5 lat

 

Allianz - wykres kursu akcji na przestrzeni ostatnich 5 lat

Źródło: Google Finance  

 

Firma ma za sobą dobry pierwszy kwartał 2019 roku. Wynik operacyjny poprawił się głównie dzięki segmentowi ubezpieczeń majątkowych, natomiast segment ubezpieczeń życiowych rósł nieznacznie. Jak podaje spółka, wzrost ten wynikał ze wzrostu składki przy jednoczesnym spadku wartości wniosków o odszkodowania z tytułu katastrof naturalnych. Z kolei w przypadku ubezpieczeń życiowych odnotowano wzrost liczby nowych klientów. 

 

Skonsolidowane wyniki finasowe Allianz w latach 2016-2018 (w mld euro)

  2018 2017 2016
Przychody  101,745 110,983 106,131
EBIT 10,619 15,595 10,534 
EBITDA 11,620 16,574 11,359
Zysk netto* 7,462 6,803 6,962

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie danych Yahoo Finance

 

Allianz prowadzi również działalność w zakresie zarządzania aktywami. Na koniec pierwszego kwartału tego roku ich wartość osiągnęła najwyższy poziom w historii. W tym czasie wzrosły one o 112 mln euro do poziomu 1,548 mld euro. Wpływ na to miały zarówno czynniki rynkowe, jak i ilość nowych aktywów. Zmiana wartości dotyczasowych aktywów pozwoliła poprawić ich wynik o 60,9 mln euro, natomiast nowi klienci wpłacili w sumie 17,8 mln euro. Negatywnie na wynik tego segmentu wpłynęły koszty inwestycji związane z rozwojem tej części biznesu spółki.

 

W połowie lutego Allianz ogłosił skup akcji własnych o wartości 1,5 mld euro. Do końca marca skupiono łącznie 2,8 mln akcji.

 

Dane bilansowe Allianz na koniec lat 2016-2018 (w mld euro)

  2018 2017 2016
Aktywa trwałe 824,955 816,916 801,946
Wartości niematerialne i prawne 29,145 24,598 26,267 
Rzeczowe aktywa trwałe 7,167 7,161 7,142 
Aktywa obrotowe 72,612 84,384 81,863 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14,244 15,146 13,190 
Kapitał własny 61,232 65,553 67,083 
Zobowiązania długoterminowe 776,258 765,099 746,226 
Zobowiązania krótkoterminowe 57,630 67,599 67,448

Źródło: SII na podstawie danych Yahoo Finance

 

W 2018 roku spółka zarobiła 7,462 mld euro przy przychodach wynoszących 101,745 mld euro. W ubiegłym roku 54 procent przychodów pochodziło z segmentu ubezpieczeń życiowych, natomiast 41 procent z majątkowych. Pozostałe 5 procent to segment Asset Management. Patrząc na strukturę regionalną widać, że najwięcej (37 procent) przychodów było wypracowanych rejonie Europy Zachodnio-Południowej, z kolei 27 procent przychodów pochodziło z Niemiec. Grupa rynków rozwijających się, w której sklasyfikowano również Polskę, stanowiła 9 procent przychodów.

 

Zapoznaj się również z analizą porównawczą spółek, będących właścicielami sieci sklepów Dino i Biedronka.

 

© 2012-2019 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.