Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Dino kontra Biedronka, czyli porównanie dwóch gigantów sprzedaży detalicznej

© Davizro Photography - Fotolia.com

Po tym jak porównaliśmy właściciela sieci sklepów Zara z polską firmą LPP oraz notowane na polskiej giełdzie spółki gamingowe ze światowymi gigantami w dziedzinie produkcji gier, przyszedł czas na gigantów sprzedaży detalicznej. Jak pokazuje poniższa analiza, kapitalizacja Jeronimo Martins, do którego należy m.in. sieć sklepów Biedronka jest tylko niespełna trzykrotnie wyższa od kapitalizacji Dino Polska, właściciela sieci sklepów Dino. Jeżeli porównamy zysk netto za 2018 rok okaże się jednak, że polska spółka zarobiła ponad 5-krotnie mniej niż jej portugalski konkurent.

 

Według kursu akcji obu spółek wyznaczonych na koniec środowej sesji, kapitalizacja Dino Polska wynosi 12,941 mld zł, a Jeronimo Martins 8,565 mld euro, czyli około 36,828 mld zł (przy kursie EUR/PLN na poziomie 4,30). Zatem kapitalizacja portugalskiej spółki jest 2,8-razy wyższa. W przypadku przychodów, firma z Portugalii osiągnęła w 2018 roku 17,337 mld euro, co w przeliczeniu daje wartość niespełna 13-krotnie większą od przychodów polskiej spółki. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Dino Polska wyniósł w ubiegłym roku 307,554 mln zł, wobec 401,044 mln euro zysku właściciela sieci sklepów Biedronka. Różnice w tych parametrach są zatem mniejsze niż miało to miejsce przy porównaniy danych Inditexu i LPP, o czym pisaliśmy w analizie: Zara i Reserved, czyli Inditex kontra LPP. Porównujemy dwie duże firmy odzieżowe. Tam na korzyść zagranicznej spółki przychody były wyższe 14-krotnie, a zysk netto ponad 50-krotnie.

 

Podobną relację w stosunku do tego, jak wygląda to w przypadku przychodów i zysku netto, przedstawiają dane bilansowe Jeronimo Martins i Dino Polska. Wartość aktywów trwałych portugalskiej spółki jest nieco ponad 8-krotnie wyższa od wartości aktywów trwałych spółki z GPW. W przypadku kapitału własnego, wartość jest wyższa 6-krotnie na korzyść właściciela Biedronki. Nieco inaczej jest w przypadku zobowiązań, gdzie różnica krótkoterminowych zobowiązań jest większa, natomiast długoterminowych mniejsza.

 

Wartość wskaźników P/E i P/BV oraz kapitalizacja Dino Polska i Jeronimo Martins* 

  Dino Polska Jeronimo Martins
P/E 42,08  21,36 
P/BV 10,68  4,82 
Kapitalizacja 12,941 mld zł 36,828 mld zł** 

*dane obliczone na podstawie kursu akcji spółek z zamknięcia sesji 03.04.2019 oraz raportów finansowych spółek za 2018 rok
**przeliczone po kursie EUR/PLN równym 4,30
Źródło: SII na podstawie notowań akcji oraz danych finansowych Dino Polska i Jeronimo Martins

 

Porównując obie spółki za pomocą podstawowych wskaźników, korzystniej wypada Jeronimo Martins. P/E, czyli relacja ceny rynkowej akcji spółki do wartości jej zysku netto za ostatnie cztery kwartały przypadającego na jedną akcję wynosi 21,36, natomiast analogiczny wskaźnik dla Dino Polska jest prawie dwa razy wyższy i wynosi 42,08. Nie zmienia to faktu, że obie firmy posiadają wartość P/E powyżej poziomu uznawanego za atrakcyjny. Powszechnie przyjmuje się, że poziom ceny do zysku mogący wskazywać na atrakcyjność inwestycyjną spółki, stanowi wartość niższą niż 10. W przypadku wskaźnika P/BV, czyli relacji ceny akcji do wartości księgowej spółki na jedną akcję, Jeronimo Martins może się pochwalić poziomem 4,82, natomiast Dino Polska na poziom 10,68.

 

Stopa zwrotu z akcji Dino Polska i Jeronimo Martins w okresie ostatniego miesiąca, 6 m-cy i roku (dane w proc.)*

Spółka 1M 6M 1Y
Dino Polska 20,33 38,08 52,87
Jeronimo Martins 1,57 15,83 -5,62

*dane obliczone na podstawie kursu akcji z zamknięcia sesji 03.04.2019
Źródło: SII na podstawie notowań akcji Dino Polska i Jeronimo Martins

 

Akcje polskiej spółki wypadły natomiast lepiej w porównaniu stóp zwrotu. W ciągu ostatniego miesiąca walory Dino Polska zyskały aż 20 procent, tymczasem Jeronimo Martins może się pochwalić wzrostem o symboliczne 1,57 procent. Z kolei na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy akcje polskiej spółki poszły w górę o prawie 40 procent, a właściciel sieci sklepów Biedronka zyskał niecałe 16 procent. W przypadku danych rocznych, firma notowana na GPW zyskała na wartości ponad 50 procent, a kurs akcji portugalskiej spółki zmalał o 5,6 procent.

Dino Polska, czyli 1009 marketów

Spółka notowana jest na warszawskim parkiecie od 19 kwietnia 2017 roku. Jej akcje sprzedawano w transzy dla inwestorów instytucjonalnych po cienie 34,5 zł, natomiast dla inwestorów indywidualnych po cenie 33,5 zł. W sumie w 2018 roku Dino Polska wypracowała 307,554 mln zł zysku netto, czyli o 44 procent więcej niż roku wcześniejszym. W tym samym czasie przychody spółki urosły o 29,3 procent do poziomu ponad 5,8 mld zł.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Dino Polska w latach 2015-2018 (w mln zł)

  2015 2016 2017 2018
Przychody  2  589,576

3 369,517

4 515,933 5 838,529
EBIT 160,054 215,589 303,242 429,002
EBITDA 210,231 280,791 303,242 429,002 
Zysk netto 122,172 151,210 213,604 307,554

Źródło: SII na podstawie sprawozdań finansowych Dino Polska

 

Spółka specjalizuje się w prowadzeniu średniej wielkości supermarketów zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania klientów. Według danych zamieszczonych w prezentacji wynikowej za 2018 rok, oferta produktowa spółki składa się w 50 procentach z żywności suchej, napojów, alkoholu oraz tytoniu, 38 procent to produkty świeże, a 12 procent stanowią artykuły niespożywcze.

 

Na koniec marca 2019 roku Dino Polska miała 1009 sklepów, z czego 33 zostały otwarte w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Łączna powierzchnia sprzedaży wynosi 389 tys. metrów kwadratowych w porównaniu do 305,4 tys. metrów kwadratowych rok wcześniej. W całym 2018 roku Dino Polska otworzyła 202 sklepy, co daje średnio około 50 nowych lokalizacji kwartalnie. Na koniec 2016 roku liczba sklepów Dino wynosiła 628, a dwa lata wcześniej było ich 410.

 

Dane bilansowe Dino Polska na koniec poszczególnych okresów (w mln zł) 

  2015 2016 2017 2018
Aktywa trwałe  1 150,763 1 457,146 1 807,964 2 458,378
Wartości niematerialne i prawne 92,253 93,072 92,774 95,024
Rzeczowe aktywa trwałe 1 024,199 1 337,207 1 697,600 2 347,025
Aktywa obrotowe 288,600 399,694 643,365 829,312
Zapasy 212,146 276,541 368,262 445,357
Środki pieniężne i ich ekwiwalnety 33,920 66,427 202,626 285,361
Kapitał własny 532,235 683,476 904,493 1 211,873
Zobowiązania długoterminowe 363,193 459,378 575,883 693,176
Zobowiązania krótkoterminowe 543,935 713,986 970,953 1 382,641

Źródło: SII na podstawie sprawozdań finansowych Dino Polska

 

Dino Polska rozbudowuje nie tylko sieć sklepów, ale także swoje zaplecze. W ubiegłym roku spółka uruchomiła czwarte centrum dystrybucyjne zlokalizowane w Rzeszotarach na Dolnym Śląsku. Pozostałe trzy znajdują się w Krotoszynie (woj. wielkopolskie), Jastrowiu (woj. wielkopolskie) i Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie). Nie ma się zatem co dziwić, że sieć sklepów Dino pokrywa przede wszystkim województwa dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i lubuskie. Spółka jest również obecna w takich województwach jak zachodnio-pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, pomorskie, mazowieckie, małopolskie i warmińsko-mazurskie. Według danych na dzień 31 grudnia 2018 roku, największe zagęszczenie sklepów spółka miała w województwie wielkopolskim. Liczba marketów przypadająca na 100 tys. mieszkańców wyniosła tam 7,7. Dla porównania średnia dla całej polski wynosi 2,5. Jak pokazuje poniższa tabela, aktualnie  spółka nie jest tylko obecna w trzech polskich województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim.

 

Zagęszczenie sklepów Dino w Polsce w podziale na województwa (na 100 tys. mieszkańców)

Województwo Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców*
wielkopolskie 7,7
lubuskie 7,2
dolnośląskie 5,7
opolskie 5,1
łódzkie 4,0
kujawsko-pomorskie 3,7
zachodnio-pomorskie 2,8
świętokrzyskie 2,6
mazowieckie 0,9
małopolskie 0,2
warmińsko-mazurskie 0,1
podlaskie 0
lubelskie 0
podkarpackie 0

*dane na dzień 31.12.2018
Źródło: SII na podstawie danych Dino Polska

 

Tempo rozwoju docenili inwestorzy. Porównując kurs akcji Dino Polska z debiutu do ceny rynkowej akcji spółki ze środowego zamknięcia (132 zł za akcję), okazuje się, że w ciągu niespełna 2 lat, wycena firmy urosła o ponad 280 procent.

 

Dino Polska - wykres kursu akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy
Dino Polska - wykres kursu akcji w okresie ostatniego roku
Źródło: Google Finance


Firmie udało się również awansować do indeksu WIG20. W wyniku rocznej korekty indeksów Dino Polska dołączyła do grona blue chipów po sesji mającej miejsce 15 marca 2019 roku.

Jeronimo Martins to nie tylko sieć Biedronka

Firma jest notowana na giełdzie w Lizbonie od 1989 roku. Może się pochwalić zyskiem netto za 2018 rok na poziomie 401,044 mln euro, co daje w przeliczeniu 1,724 mld zł. Przychody spółki wyniosły ponad 17 mld euro, czyli o 6,52 procent więcej niż rok wcześniej. Oprócz tego, na koniec 2018 roku Jeronimo Martins miało w formie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów prawie 546 mln zł.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Jeronimo Martins w latach 2015-2018 (w mln euro)

  2015 2016 2017 2018
Przychody  13 737,96

14 621,7

16 276,2 17 336,708
EBIT 505,160 550,457 588,472 598,212
EBITDA 794,840 839,997 914,613 956,653
Zysk netto 333,342 593,218 385,356 401,044

Źródło: Yahoo Finance oraz sprawozdanie finansowe Jeronimo Martins za 2018 rok

 

Główną działalność Jeronimo Martins prowadzi w Polsce i w Portugalii, jednakże spółka obecna jest również w Kolumbii. W naszym kraju firmę kojarzy się przede wszystkim z siecią sklepów Biedronka, która odpowiada za ponad 67 procent przychodów grupy. Oprócz tego spółka prowadzi sieć drogerii pod marką Hebe, sieć sklepów spożywczych Pingo Doce, sieć hurtowni Recheio oraz w Kolumbii sieć sklepów Ara.

 

Dane bilansowe Jeronimo Martins na koniec poszczególnych okresów (w mln euro) 

  2015 2016 2017 2018
Aktywa trwałe  3 973,503 4 007,890 16 276,200 17 336,708
Wartości niematerialne i prawne 166,925 153,950 159,691 147,463
Rzeczowe aktywa trwałe 2 890,113 3 023,360 3 474,840 3687,053 
Aktywa obrotowe 1 359,212 1 677,760 1 921,620 1 961,167
Zapasy 638,748 719,799 845,303 970,653
Środki pieniężne i ich ekwiwalnety 441,688 643,512 681,333 545,988
Kapitał własny 1 341,693 1 738,01 1 787,900 1 777,898
Zobowiązania długoterminowe 716,617 259,062 405,910 456,487
Zobowiązania krótkoterminowe 3 022,879 3 436,070 4 022,71 4 187,186

Źródło: Yahoo Finance oraz sprawozdanie finansowe Jeronimo Martins za 2018 rok

 

Działające pod marką Biedronka sklepy wypracowały w sumie 11,691 mld euro przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 5,56 procent lepszym niż rok wcześniej. Tempo wzrost przychodów sprzedaży w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2018 roku zostało pomniejszone ze względu na wprowadzony zakaz handlu w niektóre niedziele. Firma wylicza, że z tego powodu dni handlowych w ubiegłym roku było o 21 mniej. Mimo tego dzięki dyscyplinie i efektywności kosztowej, udało się utrzymać wzrost. Łącznie sieć sklepów Biedronka liczyła na koniec 2018 roku około 2900 sklepów, z czego 122 stanowią nowe salony.

 

W przypadku drogerii Hebe, sprzedaż w 2018 roku sięgnęła 207 mln euro, a Pingo Doce osiągnął 3,835 mld euro. Recheio miał przychód na poziomie 980 mln euro, a Ara 599 mln euro. W przypadku drogerii spółka poinformowała, że w ubiegłym roku otworzyła 48 nowych salonów. Z kolei pod marką Pingo Doce powstało 10 nowych sklepów. Największą ekspansję zaliczyła jednak sieć Ara, pod której marką otwarto w ubiegłym roku aż 143 sklepy. Oprócz tego w Bogocie w sierpniu 2018 roku zainaugurowało działalność nowe centrum dystrybucyjne.

 

Jeronimo Martins - wykres kursu akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy
Jeronimo Martins - wykres kursu akcji w okresie ostatniego roku
Źródło: Google Finance

 

Jako źródło potencjalnych niepewności na 2019 rok, Jeronimo Martins wskazuje przede wszystkim wybory, które odbędą się na dwóch najważniejszych dla niej rynkach - w Polsce i Portugalii. Oprócz tego firma wymienia również wybory do Parlamentu Europejskiego oraz międzynarodowe napięcia handlowe. Negatywnie na wyniki spółki może działać też mniejsza o 13 liczba dni handlowych ze względu na zwiększenie ilości niedzieli bez handlu.

 

Spółka zapowiada, że w 2019 roku zamierza otworzyć około 100 sklepów Biedronka, a 230-250 już istniejących ma zostać wyremontowanych. W planach jest także otwarcie około 50 drogerii Hebe oraz 10 sklepów Pingo Doce. W przypadku sieci Ara, tempo wzrostu ma zostać utrzymane na poziomie 150 nowych placówek.

 

 

© 2012-2019 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Zobacz również:

15 listopada na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane Turbo oparte o notowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz pary walutowej GBP/PLN. Ich emitentem jest ING N.V.

Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy w III kw. 2019 roku, który wyniósł blisko 50 tys. zł. W sprawozdaniu zwrócono jednak uwagę, że czynniki i okoliczności wpływające na spowolnienie tempa przyrostu nowych klientów netto w pewnym zakresie będą miały także wpływ na wyniki IV kw., w tym w szczególności pierwszej połowy tego okresu.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie