Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek, które pozytywnie zaskoczyły wynikami za pierwszy kwartał 2019 r.

Skomentuj artykuł
adam121 - fotolia.com

PlayWay, Erbud, Ronson Development, LC Corp i KGHM. Te spółki zaskoczyły rynek dobrymi wynikami za pierwszy kwartał 2019 roku. Wypracowane przez nie zyski zostały porównane z konsensusem PAP, będącym wypadkową prognoz wykonanych przez analityków biur maklerskich i zebranych przez agencję. Spośród wymienionych spółek, różnica pomiędzy prognozami, a faktycznie osiągniętymi wynikami wynosi od kilkudziesięciu do ponad 100 procent.

PlayWay

Spółka wypracowała w okresie od stycznia do marca 2019 roku 11,594 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Tymczasem analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 5,4 mln zł, co jak podaje PAP daje różnicę na poziomie 116,3 procent. Mimo sporej pozytywnej różnicy, PlayWay w tym samym okresie rok wcześniej zarobił więcej, bo 14,807 mln zł. Rosły za to przychody spółki, które wyniosły 22,455 mln zł w stosunku do 11,942 mln zł rok wcześniej. Na tym poziomie twórca i wydawca gier również zaskoczył. Konsensus PAP prognozował bowiem przychody na poziomie 15,1 mln zł.

 

Wysokie przychody to efekt prowadzonych przez spółkę działań marketingowych, o czym można przeczytać w jej komunikacie.

 

- W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa prowadziła intensywne działania marketingowe na rzecz gier PC: Car Mechanic Simulator 2018 oraz Thief Simulator, czego efektem był utrzymanie, przez ten okres, wysokiej sprzedaży obu tytułów. Udane premiery odnotowały: Car Mechanic Simulator 2018 - Maserati REMASTERED DLC, oraz Plane Mechanic Simulator. Trwały także przygotowania do ważnych premier II kwartału, przede wszystkim gry UBOAT oraz płatnego dodatku Garden Flipper (do gry House Flipper). Pierwszy kwartał to również kontynuacja badań potencjału nowych produkcji, oraz wspieranie budowania Steam Wishlist wielu nadchodzących gier z grupy PlayWay - przekazała spółka.

 

PlayWay - wykres kursu akcji
PlayWay - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jak spółka poinformowała na początku czerwca, do klientów w sklepach online, oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 100 tys. szt. gry UBOAT, ponad 875 tys. szt gry Car Mechanic Simulator 2018, ponad 900 tys. szt. gry House Flipper, ponad 270 tys. gry Thief Simulator, ponad 86 tys. dodatku do gry House Flipper tj. Garden DLC - a suma sprzedaży ilości dodatków DLC do serii Car Mechanic Simulator przekroczyła 1,6 mln szt.

 

PlayWay podał również, że a dzień publikacji komunikatu (09 czerwca 2019 roku), wśród nadchodzących premier największe liczby zapisów posiadają takie gry jak: Bum Simulator (103 tys.), Junkyard Simulator (87 tys.) i Mr. Prepper (76 tys.).

Erbud

Podobnie, jak w przypadku poprzedniej spółki, również Erbud w pierwszym kwartale tego roku zarobił mniej niż przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1,819 mln zł, wobec 4,463 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mimo tego spółce udało się pokonać oczekiwania rynkowe, które według PAP uplasowały się na poziomie 1,4 mln zł, a zatem różnica wynosi 33,1 procent. Przychody Erbudu sięgnęły 600,967 mln zł, wobec 432,355 mln zł rok wcześniej. Były one o 30 procent wyższe w stosunku do prognoz.

 

W komunikacie poświęconym wynikom, spółka objaśniła, z czego wynika różnica w osiągniętym poziomie zysku netto. - Różnica jest przede wszystkim efektem jednorazowego zwrotu pożyczki (wraz z odsetkami) w kwocie 4,4 mln zł, który miał miejsce w piewszym kwartale ubiegłego roku. Koszty finansowe utrzymały się w porównywanych okresach na zbliżonym poziomie - podał Erbud.

 

Erbud - wykres kursu akcji
Erbud - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Patrząc na dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Erbudu widać, że przychody finansowe w okresie od stycznia do marca 2018 roku wyniosły 4,493 mln zł, a w pierwszym kwartale tego roku miały wartość 104 tys. zł.

 

Na koniec marca portfel zamówień spółki sięgał 2,174 mld zł, z czego 1,377 mld zł dotyczyło kontraktów przypadających na ten rok, a 796 mln zł na lata 2020-2021. Według tych danych, udział zamówień publicznych stanowi 42 procent całego portfela zleceń Erbudu.

Ronson Development i LC Corp

Również deweloperzy zaskoczyli wynikami za pierwszy kwartał. Ronson Development wypracował w tym okresie 3,484 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 3,864 mln zł rok wcześniej. Tymczasem zgodnie z konsensusem PAP, rynek spodziewał się wyniku na poziomie 2,7 mln zł. Jak podaje PAP różnica wynosi 27,9 procent. Z kolei w przypadku LC Corp, różnica ta wyniosła 23,9 procent. Spółka zarobiła w pierwszym kwartale tego roku 108,932 mln zł, wobec 78,333 mln zł rok wcześniej i przewidywanych 87,9 mln zł (konsensus PAP).

 

Ronson Development - wykres kursu akcji
Ronson Development - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Przychody Ronson Development wyniosły 66,023 mln zł. Spółka w tym okresie przekazała klientom 132 lokale oraz uzyskała 6,5 mln zł w tytułu sprzedaży działki we Wrocławiu. W tym samym okresie rok wcześniej firma przekazała w sumie 234 lokale, jednak jak poinformowała, choć liczba przekazanych lokali w pierwszym kwartale br. była mniejsza niż pierwszym kwartale 2018 roku, marża brutto z projektów mieszkaniowych znacząco wzrosła do poziomu 19,6 procent wobec 13,2 procent przed rokiem. Z kolei w przypadku LC Corp przychody znacząco wzrosły z poziomu 258,051 mln zł w pierwszym kwartale 2018 roku do 420,705 mln zł w pierwszych trzech miesiącach tego roku. 

 

LC Corp - wykres kursu akcji
LC Corp - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

KGHM

 

Pozytywnie wynikami zaskoczył również KGHM. Miedziowa spółka w pierwszym kwartale osiągnęła 552 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym samym okresie rok wcześniej może się poszczycić zyskiem na poziomie 439 mln zł. Tymczasem analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wyniku na poziomie 451 mln zł (różnica 22,4 procent)

 

KGHM - wykres kursu akcji
KGHM - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Przychody spółki wyniosły 5,488 mld zł, a zatem były o 28,6 procent wyższe rok do roku. Jak podaje KGHM, zwiększenie przychodów to przede wszystkim skutek wyższego wolumenu sprzedaży miedzi i srebra oraz korzystniejszego kursu walutowego. Z kolei zwiększenie wyniku netto grupy jest to przede wszystkim efekt poprawy wyniku operacyjnego, a także różnic kursowych. Nieznacznie wzrosły koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, które poszły w górę z 289 do 308 mln zł. Według prognoz przedstawionych przez PAP, przychody KGHM powinny wynieść w pierwszym kwartale 5286,1 mln zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie