Chat with us, powered by LiveChat

6 atrakcyjnych propozycji dywidendowych jeszcze przed decyzją ZWZ

Skomentuj artykuł
artrachen - fotolia.com

Sezon dywidendowy na GPW trwa. Wśród spółek z głównego parkietu znajdziemy podmioty, w przypadku których zarządy na razie wydały tylko rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy. W poniższej analizie zebraliśmy kilka takich propozycji w przypadku których aktualna stopa dywidendy wynosi co najmniej 7,5 procent.

 

Do obliczenia stopy dywidendy zastosowano kurs akcji z piątkowego zamknięcia tj. 31 maja 2019 roku.

Cognor Holding nadal liderem

Jak pisaliśmy w jednej z poprzednich analiz, Cognor Holding może się pochwalić prawie 19-procentową stopą dywidendy, co daje mu pozycję lidera pod tym względem na GPW. Stopa dywidendy jest to iloraz wartości dywidendy na akcję do ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki. Obrazuje poziom dochodu, jaki przynoszą inwestorowi środki zainwestowane w daną firmę, co jest szczególnie istotne dla graczy inwestujących w spółki ze względu na poziom wypłacanego zysku.

 

Spółka z branży hutniczej zamierza wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję, co przy kursie z piątkowego zamknięcia na poziomie 1,60 zł daje stopę dywidendy wynoszącą 18,75 procent. Dla porównania, rok wcześniej Cognor wypłacił dywidendę w przeliczeniu na jedną akcję w wysokości 0,1 zł. Była to jednocześnie pierwsza wypłata zysku dla akcjonariuszy w historii spółki. Decyzja w tej sprawie zapadnie podczas WZ zaplanowanego na 28 czerwca.

LC Corp i Archicom

Atrakcyjnymi propozycjami w kwestii dywidendy mogą się pochwalić spółki deweloperskie. Przykładem jest LC Corp, którego zarząd zaproponował wypłatę 0,27 zł dywidendy na akcję. Przy kursie z piątkowego zamknięcia daje to stopę dywidendy na poziomie 10,8 procent. Łącznie do akcjonariuszy ma trafić 120,8 mln zł, na co składa się ubiegłoroczny jednostkowy zysk netto w wysokości 118,7 mln zł i oraz kapitał zapasowy w kwocie 2,2 mln zł pochodzący z zysków wypracowanych w latach wcześniejszych. Propozycję zarządu pozytywnie zaopiniowała już rada nadzorcza, jednakże ostateczną decyzję podejmie WZ spółki w dniu 13 czerwca. Planowana data dnia dywidendy to 19 sierpnia, a dzień jej wypłaty to 30 sierpnia.

 

Również zarząd Archicomu proponuje wypłatę wysokiej dywidendy. Zarząd zaproponował wypłatę 1,15 zł dywidendy na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 7,77 procent. Łącznie spółka planuje wypłacić 29,6 mln zł, z czego 19,1 mln zł pochodzi z zysku za 2018 rok, a 10,5 mln zł z kapitału rezerwowego. Sugerowany termin dnia dywidendy przypada na 1 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca. Decyzje w tej sprawie podejmą akcjonariusze spółki 19 czerwca.

 

Wartość dywidendy na akcję oraz poziom stopy dywidendy w przypadku spółek notowanych na GPW*

Spółka Dywidenda na akcję (w zł) Stopa dywidendy (w proc.)
Cognor Holding 0,30 18,75
LC Corp 0,27 10,80
 Maxcom 2,00 9,01
Ferro 1,12 8,06
GPW 3,18 7,96 
Archicom 1,15 7,77

*dotyczy zysków spółek wypracowanych w 2018 roku
Źródło: SII na podstawie danych spółek giełdowych

GPW i Maxcom

Na decyzję walnego zgromadzenia akcjonariuszy czekamy również w przypadku firm GPW i Maxcom. W przypadku pierwszej spółki stopa dywidendy wynosi prawie 8 procent, a dywidenda na akcję 3,18 zł. W drugim przypadku jest to odpowiednio 9 procent i 2 zł. WZ dla tych dwóch podmiotów ustalono na 17 czerwca w przypadku GPW i 10 czerwca w przypadku Maxcom.

Ferro

Zarząd producenta armatury łazienkowej rekomenduje wypłatę łącznie 1,12 zł dywidendy na akcję. W przypadku aprobowania tego wniosku przez WZ, dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach. Pierwszą z nich przewidziano na 31 lipca 2019 roku (0,50 zł na akcję), a drugą na 30 października 2019 roku (0,62 zł). Na decyzję akcjonariuszy przyjdzie nam poczekać do 24 czerwca. Proponowany dzień dywidendy przypada na 16 lipca.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie