Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Stabilne wyniki Grupy ENEA po I kwartale 2019 r.

© kokotewan - Fotolia.com

EneaGrupa ENEA zakończyła I kwartał 2019 r. uzyskując stabilne wyniki finansowe. Od stycznia do marca wypracowała o ponad 1 mld zł (34,2%) większy przychód, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nastąpił również znaczący wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – o 39,2% r/r. Wyniki ENEA zostały wypracowane w wymagającym otoczeniu rynkowym, pod wspólną dla całej branży presją wynikającą z sytuacji na rynku emisji CO2 i przy stałym zaangażowaniu Grupy w projekty prośrodowiskowe.

 

Przychody wypracowane przez Grupę ENEA w I kwartale wyniosły 4 010 mln zł, co oznacza wzrost o 34,2% r/r. EBITDA Grupy kształtowała się na poziomie 799 mln zł i wzrosła o 13,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 280 mln zł, czyli wzrósł o 10,1 r/r. ENEA tylko w trzech pierwszych miesiącach 2019 r. przeznaczyła na inwestycje ponad 560 mln (wzrost o 28,8 % r/r), w tym 33 mln zł na inwestycje związane wyłącznie z ochroną środowiska.

 

Najwyższa EBITDA (399,8 mln zł) zrealizowana została w obszarze wytwarzania (wzrost o 75,9%). Na ten wynik pozytywnie wpłynął poziom rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodna z planem praca wszystkich źródeł wytwórczych, w tym Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec i bloku nr 11 (1 075 MW) w Elektrowni Kozienice. Sam B11 w I kwartale wyprodukował 1 555 GWh netto, czyli o 16% więcej r/r. Znaczący przyrost EBITDA odnotowano szczególnie w Segmencie Elektrowni Systemowych (+144,8 mln zł) i w Segmencie OZE (+50,4 mln zł). Dobry wynik EBITDA osiągnięty został także w obszarze wydobycia: 219 mln zł (wzrost o 78%). Został on wypracowany dzięki wyższej o 20,9% r/r produkcji węgla netto, poprawie efektywności operacyjnej LW Bogdanka, a także wyższej cenie sprzedaży węgla.

 

W I kwartale Grupa ENEA wyprodukowała 6 108 GWh energii elektrycznej. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to nieznaczny spadek (o 227 GWh, czyli o 3,6% r/r). Wynikał on z planowanych odstawień jednostek, które podlegają modernizacji w ramach programu dostosowania źródeł wytwórczych Grupy do konkluzji BAT. Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym była również na poziomie porównywalnym z pierwszym kwartałem 2018 r. – ENEA sprzedała 5 417 GWh (mniej o 3,2% r/r). Z kolei sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego: 5 143 GWh (-0,8%). W I kwartale wolumen produkcji energii elektrycznej w oparciu o OZE wzrósł o 39,2%, a sam Zielony Blok Elektrowni Połaniec wyprodukował w tym okresie przeszło 350 GWh.

 

Skonsolidowane przychody LW Bogdanka wyniosły w I kwartale 2019 r. 540,8 mln zł (wzrost o 35,6%), EBITDA: 222,9 mln zł (+74,8%), zysk operacyjny: 128 mln zł (+348,9%), a zysk netto: 110 mln zł (+374,6%). LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 80 mln zł. Największą część tej kwoty, tj. 62,4 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. 

 

Okres od stycznia do marca to także kontynuacja prośrodowiskowych działań w spółkach Grupy. W marcu rozpoczęto współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska i spółką inwestycyjną BOŚ Eko Profit w zakresie rozwoju OZE. Inicjatywa ma na celu dywersyfikację miksu paliwowego, a także rozwój rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenie udziału Segmentu OZE w produkcji energii elektrycznej w Grupie ENEA. Trwają również inwestycje związane z dostosowaniem bloków energetycznych do konkluzji BAT, dzięki czemu po raz kolejny elektrownie systemowe Grupy ENEA znacząco zmniejszą emisyjność produkcji energii elektrycznej. Koncern na bieżąco monitoruje otoczenie i pojawiające się w globalnej energetyce megatrendy. Stąd zainteresowanie Grupy technologią magazynowania energii, które zaowocowało podpisaniem przez ENEA i EPRI (Electric Power Research Institute) umowy o współpracy przy projektach badawczych dotyczących magazynowania energii oraz generacji rozproszonej.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie