Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I kwartał 2019 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I kwartał 2019 r.

Data: 29 maja 2019 r. (środa), godz. 15:00

 

Tauron Polska Energia

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due dilligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

 

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 29 maja (środa) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witam na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym wynikom Grupy TAURON za I kwartał 2019 r. oraz aktualizacji kierunków strategicznych. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Marek: Z wyników którego segmentu jesteście najbardziej zadowoleni?

 

Marek Wadowski: Podstawowym segmentem działalności, który przynosi największe i stabilne zyski jest segment Dystrybucja. Ma on też największy udział w łącznej EBITDA Grupy TAURON, który po I kwartale osiągnął poziom 56%.

 

Łukasz M.: Jaki CAPEX przewidujecie w 2019 r.?

 

Marek Wadowski: Jak spółka informowała przy okazji publikacji wyników za 2018 r., w 2019 r. przewidujemy nakłady inwestycyjne na poziomie 4-5 mld zł.

 

Krzysztof: Czy w dalszym ciągu podtrzymywana jest chęć wypłaty dywidendy?

 

Marek Wadowski: Na dzisiaj podtrzymujemy naszą politykę dywidendową zawartą w Strategii opublikowanej we wrześniu 2016 r. Zakłada ona wypłatę dywidendy w 2020 r. z zysku osiągniętego w 2019 r. Należy jednak podkreślić, że wypłata dywidendy uzależniona będzie od sytuacji finansowej Grupy TAURON.

 

Serek: W pierwszym kwartale 2019 roku Tauron wydał na inwestycje o 20 procent więcej w porównaniu do tego samego okresu 2018 rok. Na jakie projekty te środki zostały przeznaczone?

 

Marek Wadowski: Nakłady w okresie I kwartale 2019 r. sięgnęły 727 mln zł i korespondowały z harmonogramami poszczególnych projektów i przebiegiem ich prac. Podział nakładów na segmenty i projekty można znaleźć na slajdzie nr 20 załączonej prezentacji. Wspomniany wzrost odnotowany został głównie w segmencie Dystrybucja.

 

Andrzej80: Kiedy skończycie nowy blok w Jaworznie, czy będzie on normalnie pracował już w 2019 r.?

 

Marek Wadowski: Blok o mocy 910 MW w Jaworznie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Zaawansowanie prac przekroczyło już 90 proc. Przeprowadzamy kolejne testy i przygotowujemy się do oddania bloku do eksploatacji w IV kwartale tego roku. Zakładamy, że komercyjną pracę blok rozpocznie po 20 listopada.

 

Paweł K.: Jakie są przesłanki nowej strategii?

 

Marek Wadowski: Główne przesłanki zaktualizowanych kierunków strategicznych przedstawiliśmy na slajdzie 2 prezentacji "Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025. Aktualizacja kierunków strategicznych". Obejmują one zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym wynikające z zaostrzającej się polityki klimatycznej, ograniczania możliwości finansowania inwestycji węglowych, zmianę zachowań klientów i ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej (opartej na węglu) po 2025 r.

 

Anna Małecka: Kiedy będą wyłączane bloki węglowe?

 

Marek Wadowski: Bloki klasy 120 MW planujemy wycofywać w latach 2019-2020, natomiast bloki klasy 200 MW, w przypadku braku wsparcia, po roku 2025. Ostateczny harmonogram wycofywania będzie uzależniony od analizy rentowności poszczególnych aktywów.

 

thommat: Czy po ewentualnym zbyciu ZG Janina pozostałe kopalnie będą funkcjonować nadal w strukturach TWD? Czy nie zagrożone są inwestycje na tych kopalniach, a zwłaszcza Szyb Grzegorz w ZG Sobieski? Czy planowane jest połączenie ZG Sobieski do NJGT ?

 

Marek Wadowski: Zakładamy kontynuację działalności obszaru Wydobycie dostosowaną do potrzeb Grupy Kapitałowej TAURON i kontynuację strategicznych inwestycji w zakładach górniczych, w tym projektu budowy szybu Grzegorz w ZG Sobieski. Nie planujemy połączenia ZG Sobieski ze spółką celową Nowe Jaworzno Grupa TAURON.

 

Grażyna Stępień: Jak sobie radzicie z zadłużeniem? Czy obligacje będą rolowane?

 

Marek Wadowski: Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec pierwszego kwartału 2019 r. osiągnął 2,74x. Sytuacja finansowa Grupy TAURON jest stabilna, co w ostatnim czasie potwierdziła agencja Fitch Ratings podtrzymując długoterminowy rating na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Nie zakładamy rolowania obligacji o wartości 1,75 mld zł, których termin wykupu przypada na listopad 2019 r.

 

Barysza51: W pierwszym kwartale Tauron przyłączył do sieci dystrybucyjnej OZE o łącznej mocy blisko 35 MW. Z jakich projektów pochodzą te odnawialne źródła energii?

 

Marek Wadowski: Były to mikroinstalacje wykonane w technologii fotowoltaicznej, elektrownie wiatrowe, elektrownia wodna, a także elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy.

 

Rami: Z jakich źródeł Tauron nabywa węgiel, włączając w tego własne kopalnie?

 

Marek Wadowski: Około 50 procent zapotrzebowania Grupy na węgiel pokrywa TAURON Wydobycie, pozostałe 50 procent pochodzi z rynku, w tym największym dostawcą jest PGG.

 

Olabella: Jak będą sfinansowane nowe farmy wiatrowe i fotowoltaika?

 

Marek Wadowski: Rozważamy zaangażowanie w rozwój energetyki odnawialnej w różnych modelach biznesowych. Optymalnym scenariuszem byłoby utworzenie funduszu infrastrukturalnego wraz z partnerami finansowymi. Umożliwiłoby to nam realizację inwestycji z mniejszościowym udziałem kapitałowym TAURON.

 

Daniek: Około 11 procent produkowanej przez spółkę energii elektrycznej pochodzi z OZE. Czy Tauron przewiduje wzrostu tego udziału?

 

Marek Wadowski: Zmiana miksu energetycznego pozwoli na wzrost udziału mocy zainstalowanej w nisko- i zeroemisyjnych źródłach do poziomu 28 procent w roku 2025 i 66 procent w roku 2030. Wzrost mocy zainstalowanej będzie się wiązał z sukcesywnym wzrostem produkcji ze źródeł odnawialnych.

 

Sonia: Na jakim etapie są negocjacje w sprawie nabycia farm wiatrowych? Kiedy finalizacja?

 

Marek Wadowski: Negocjacje są na zaawansowanym etapie. Spółka poinformuje o rezultatach negocjacji raportem bieżącym.

 

Husar: Czy wartość zadłużenia netto do EBITDA przekroczy na koniec tego roku wartość 3,5?

 

Marek Wadowski: Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Nie widzimy ryzyka przekroczenia poziomu 3,5x wskaźnika długu netto/ EBITDA. Dodatkowo zakładamy, że przyjęte kierunki strategiczne wpłyną pozytywnie na sytuację finansową i płynnościową Grupy.

 

Mtusz: Czy koszty emisji CO2 w drugiej połowie 2019 i w 2020 roku nadal będą rosnąć?

 

Marek Wadowski: Nasze prognozy zakładają dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2, głównie ze względu na wdrożony mechanizm rezerwy stabilizacyjnej i modyfikację zasad funkcjonowania IV fazy EU ETS. Sądzimy jednak, że dynamika wzrostu nie będzie tak wysoka, jak w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za liczny udział i interesujące pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za I półrocze 2019 r.