Chat with us, powered by LiveChat

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje ABC DATA S.A. - co inwestor powinien wiedzieć, by sprzedać swoje akcje?

© Tomasz Zajda - Fotolia.com

Wezwanie zostało ogłoszone wspólnie przez Grupę ALSO Holding oraz Grupę MCI, które działają poprzez podmioty zależne: Roseville Investments i MCI Venture Project.


Grupa ALSO Holding oferuje usługi na wszystkich poziomach ICT, od dystrybucji po wyspecjalizowane serwisy. Na europejskim rynku B2B w oparciu o trzy modele biznesowe "Supply, Solutions and as-a-Service" ALSO oferuje połączone usługi dystrybucyjne, logistyczne, finansowe, cyfrowe, IT i rozwiązania, w indywidualnie dopasowanych pakietach. Grupa ALSO obecna jest na 17 europejskich rynkach a platforma Cloud Marketplace obsługuje partnerów w 65 krajach na całym świecie.


Rolę wyłącznego doradcy finansowego oraz pośredniczącego w wezwaniu pełni Santander Biuro Maklerskie. W skład konsorcjum przyjmującego zapisy od inwestorów detalicznych wchodzi również Dom Maklerski mBanku S.A. i Dom Maklerski BOŚ S.A.


Poniżej znajdują się przydatne informacje dla inwestorów, którzy chcą odpowiedzieć na wezwanie.

Kluczowe informacje o wezwaniu na akcje ABC DATA S.A.:

  • Cena oferowana w wezwaniu: 1,44 zł za akcję.
  • Wezwanie dotyczy wszystkich akcji ABC DATA S.A. notowanych na GPW.
  • Wzywający podali już informację o osiągnięciu zastrzeżonego w wezwaniu (pkt. 6 wezwania) progu akcji w zebranych zapisach, po osiągnięciu którego wzywający zobowiązują się do nabycia akcji.

Ważne daty w wezwaniu na akcje ABC DATA S.A.:

  • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 17 kwietnia 2019r.
  • Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 23 kwietnia 2019r. 
  • Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 26 kwietnia 2019r.

Często zadawane pytania (FAQ):

Jak odpowiedzieć na wezwanie?
Co muszę zrobić, aby odpowiedzieć na wezwanie, jeśli mam rachunek maklerski w Santander Biuro Maklerskie (dawniej: Dom Maklerski BZ WBK), Dom Maklerski mBank lub Dom Maklerski BOŚ?
Akcjonariusz składa w domu maklerskim dyspozycję blokady akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż akcji. W domach maklerskich jest możliwość złożenia zapisu osobiście w oddziale (wskazanym w treści Wezwania), a także:

  • w Santander Biuro Maklerskie telefonicznie lub przez Internet,
  • w DM BOŚ telefonicznie lub przez Internet,
  • w DM mBanku telefonicznie.

 

Co muszę zrobić, aby odpowiedzieć na wezwanie, jeśli mam rachunek maklerski u innego brokera niż Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski mBank lub Dom Maklerski BOŚ składający zapis osobiście:

Akcjonariusz składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady akcji oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; zgłasza się osobiście z dowodem osobistym w oddziale Santander Biuro Maklerskie, Domu Maklerskiego mBanku lub Domu Maklerskiego BOŚ (wskazanym w treści Wezwania) i składa zapis na sprzedaż akcji załączając oryginał świadectwa depozytowego.

 

Co muszę zrobić, aby odpowiedzieć na wezwanie, jeśli mam rachunek maklerski u innego brokera niż Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski mBank lub Dom Maklerski BOŚ składający zapis korespondencyjnie:
Akcjonariusz składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady akcji oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; wypełnia formularz zapisu na sprzedaż akcji (podpis akcjonariusza pod formularzem powinien być poświadczony przez pracownika domu maklerskiego wydającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza); wysyła (listem poleconym lub pocztą kurierską z dopiskiem „Wezwanie – ABC DATA SA”) formularz zapisu i oryginał świadectwa depozytowego na wskazany w wezwaniu adres Santander Biuro Maklerskie.

 

W jaki sposób mogę zadać pytania w sprawie wezwania?
Akcjonariusze mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat wezwania drogą mailową: wezwanie@also.com lub telefonicznie pod numerami: +48 61 856 46 50 lub +48 22 586 85 64

 

Dokumenty i informacje o wezwaniu

 


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi propozycji dokonania zapisów na sprzedaż, zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji ABC DATA S.A. („Spółka”) ani rekomendacji w tym zakresie. Jedynym wiążącym dokumentem, źródłem informacji na temat wezwania oraz jego warunków i terminów jest ogłoszone w dniu 21 grudnia 2018 r. przez przez MCI Venture spółka komandytowo-akcyjna („MCI”) oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Roseville”) (przy czym MCI i Roseville są łącznie zwani „Wzywającymi”) wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie