Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski: Fabryka Konstrukcji Drewnianych – omówienie bieżącej sytuacji oraz przyszłości spółki

Temat czatu: Fabryka Konstrukcji Drewnianych – omówienie bieżącej sytuacji oraz przyszłości spółki

Data: czwartek, 21 marca, godz. 11:00

 

 

LW Bogdanka

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianej SA

Waldemar Zieliński
Prezes Zarządu

 

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. W przeszłości deweloper domów jedno i wielorodzinnych. Związany z Fabryką Konstrukcji Drewnianych od 2009 roku, od 2013 roku na stanowisku Prezesa.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Grupa FKD powstała w 2009 z inicjatywy obecnego prezesa i większościowego akcjonariusza – Waldemara Zielińskiego – w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe na nowoczesne konstrukcje drewniane.

 

Głównym segmentem działalności Spółki, z którego pochodzi zdecydowana większość jej przychodów, jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli drogowej, nieodzownie towarzyszących budowanym drogom, powstającym na zlecenie GDDKiA, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz jednostek samorządowych. FKD jest największym w Polsce podmiotem oferującym usługi projektowania i budowy magazynów soli – w 2017 r. Grupa zrealizowała ponad 95% zleceń tego typu na terenie kraju. Pozycja lidera na rynku umożliwia Spółce osiąganie wysokich marż oraz korzystnych terminów płatności. W ciągu swojej historii FKD zrealizowała ponad 200 magazynów soli, zaś inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2014-2023 pozwala pozytywnie patrzeć na perspektywy tego rynku – wg szacunków Spółki w ramach wspomnianego programu pozostało do wybudowania co najmniej 65 magazynów soli na zlecenie GDDKiA oraz około 200 magazynów dla Zarządów Dróg Wojewódzkich.

 

Oprócz budowy magazynów soli Spółka realizuje również projekty z zakresu budowy hal magazynowych i produkcyjnych z drewna klejonego. Segment ten jest najstarszym segmentem działalności Spółki, odpowiadającym w 2017 r. za 18% skonsolidowanych przychodów FKD. Hale magazynowe i produkcyjne budowane przez Spółkę charakteryzują się nowoczesnością, szybkim montażem, efektownym wyglądem, ogniotrwałością oraz praktycznie nieograniczonymi możliwościami gabarytowymi. 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie