×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Relacja z czatu inwestorskiego PKO BP. Wyniki, podatek bankowy i stopy procentowe

Funtap - fotolia.com / PKO BP

Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości w Grupie PKO Bank Polski, odpowiadał na pytania inwestorów zadawane podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Głównym tematem wydarzenia były wyniki PKO BP za 2018 rok, jednakże wśród poruszanych zagadnień można było odnaleźć także kwestie dotyczące podatku bankowego, PPK, stóp procentowych, dywidendy oraz ekspansji zagranicznej spółki.

 

Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku ostatniego czatu inwestorskiego Orange Polska, więcej pytań dotyczyło przyszłych wyników spółki. Jednakże w pytaniach poruszających temat raportu za 2018 roku, znalazła się kwestia zdarzeń jednorazowych, którymi jak powiedział przedstawiciel PKO BP, wyniki banku w 2018 roku nie były obciążone.

 

Na pytania o wahania sezonowe i zróżnicowanie wyników w poszczególnych kwartałach, CFO spółki odpowiedział: Pomimo, jak się wydaje, niekorzystnych czynników, jak dodatkowy podatek bankowy, czy utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, bankowi udało się poprawić zysk netto o ponad 20 procent.

 

W 2018 roku bank odnotował rekordowo niski na przestrzeni ostatnich lat wynik z tytułu odpisów i utraty wartości. Powody takiego stanu rzeczy były dwa. - Po pierwsze korzystne otoczenie makroekonomiczne. Po drugie ekspertyza banku w zarządzaniu ryzykiem - tłumaczył Rafał Kozłowski. Dodał, że 2019 rok może prezentować się podobnie pod tym względem.

 

Zobacz, jak relacjonowaliśmy czat inwestorski ze spółką PKO BP na twitterze

 

Jedno z pytań dotyczyło również powodów wzrostu wyniku odsetkowego oraz z tytułu opłat i prowizji. - Wzrost wyniku z tytułu odsetek jest pochodną wzrostu skali biznesu, w tym w szczególności wzrostu kredytów w sektorze detalicznym. Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji jest pod silną presją konkurencyjną oraz technologiczną. Ta ostatnia wpływa również na większą transparentność oferty i możliwość jej porównywania przez klientów - stwierdził wiceprezes zarządu.

 

Na pytanie dotyczące ewentualnej dalszej optymalizacji kosztów działalności PKO BP, przedstawiciel zarządu spółki stwierdził, że koszty działalności są pod kontrolą, a ich wzrost koreluje się z poziomem inflacji oraz poziomem wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

Przyszłe wyniki, liczba oddziałów, strategia

Inwestorzy zwrócili również uwagę na sposoby dalszej poprawy wyników PKO BP, które obecnie są bardzo dobre.

 

- Bank będzie kontynuował wzrost bilansu, co umożliwi dalszy wzrost wyniku odsetkowego przy zachowaniu kontroli kosztów oraz solidnego poziomu zarządzania ryzykiem - odpowiedział Kozłowski. Dodał, że przewagą konkurencyjną banku jest największa sieć dystrybucji licząca ponad 1100 oddziałów i ponad 500 agencji oraz technologie i innowacje, które umożliwiły uzyskanie 25-procentowego udziału w rynku bankowości mobilnej.

 

Na pytanie dotyczące ewentualnego zmniejszenia liczby oddziałów PKO BP, przedstawiciel zarządu nie odpowiedział precyzyjnie zaznaczając, że bank będzie podążał za zachowaniami klientów. Kwestia ta została poruszona trzykrotnie, jednakże dopiero na pytanie dotyczące przyszłości bankowości stwierdził, że proces zmniejszania się liczby placówek stacjonarnych na rzecz postępującej cyfryzacji jest nieunikniony.

 

W kwestii zagrożeń dotyczących PKO BP, CFO wymienił czynniki zewnętrzne takie jak niekorzystne zmiany w otoczeniu Polski i makroekonomicznym oraz zmiany regulacyjne. Z kolei na pytanie dotyczące strategii i realizacją jej celów, Rafał Kozłowski dodał, że spółka dokona aktualizacji celów efektywnościowych przy zachowaniu koncentracji banku na transformacji cyfrowej.

 

W kontekście innowacji technologicznych Rafał Kozłowski podkreślił również, że w ubiegłym roku bank zastosował blockchain na potrzeby wysyłki regulaminów do klientów, a rok 2019 przyniesie kolejne zastosowania komercyjne innowacji technologicznych.

 

Jedno z pytań inwestorów dotyczyło również obecnych w Polsce mieszkańców Ukrainy oraz sposobu przyciągnięcia ich do PKO BP.

 

- Bank oferuje aplikacje w kilku wersjach językowych, w tym po ukraińsku, jak również ma ofertę dla klientów ukraińskich - odpowiedział krótko Rafał Kozłowski.

Składki na BFG i podatek bankowy

Odnośnie tego tematu CFO PKO BP wypowiadał się następująco: BFG przewiduje wzrost funduszy, którymi zarządza o około 60 mld zł w horyzoncie 2030 roku. Istotna część wzrostu funduszy BFG będzie pochodzić ze składek sektora.

 

W kwestii podatku bankowego, przedstawiciel spółki stwierdził, że jest on istotnym obciążeniem marż kredytowych. Z tego względu kredyty z marżą poniżej 0,55 procent są nierentowne. Dodał również, że na razie nie zakłada zmian w podatku bankowym.

Opłaty i kredyty we frankach

Na pytania dotyczące wysokości opłat oraz oprocentowania depozytów przedstawiciel zarządu poinformował jedynie, że ich wysokość jest zależna od otoczenia konkurencyjnego i kosztów działania.

 

Jeden z inwestorów zapytał również o ewentualne wprowadzenie ułatwień dla kredytobiorców we frankach szwajcarskich oraz ich wpływ na działalność banku.

 

- Obecny projekt ustawy procedowany w Sejmie zakłada składkę na fundusz konwersji w maksymalnej wysokości 0,5 procent wartości kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych. W przypadku PKO Banku Polskiego oznaczałoby to składkę kwartalną w wysokości do 130 mln zł - tłumaczył Rafał Kozłowski, CFO PKO BP.

 

Stwierdził również, że bank obserwuje inicjatywy legislacyjne, gdyż rok wyborczy może sprzyjać istotnym zmianom w prawie.

Stopy procentowe

Ważnym element działalności banku są stopy procentowe. Jak dowiedzieliśmy się podczas czatu inwestorskiego, bank przewiduje, że stopy procentowe się nie zmienią.

 

- W ocenie banku stopy procentowe mogą podlegać rewizji RPP w 2020 roku, przy czym będzie to uzależnione od rozwoju polskiej gospodarki. Po drugie wyniki banku są silnie skorelowane ze wzrostem polskiego PKB. Co dobre dla Polski, to dobre dla PKO Banku Polskiego - stwierdził Rafał Kozłowski.

 

PKO BP - wykres kursu akcji
PKO BP - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Na pytanie o wpływ potencjalnej obniżki stóp procentowych na wyniki banku, przedstawiciel PKO BP odpowiedział: Obniżka stóp procentowych o 100 pb. obniżyłaby marżę odsetkową o 40-50 pb.

Dywidenda

Na pytanie dotyczące dywidendy CFO banku odpowiedział, że strategia zakłada systematyczne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. - Decyzję o wypłacie dywidendy podejmie WZA, a zarząd związany zaleceniem KNF, przedstawi rekomendację na przełomie pierwszego i drugiego kwartału - stwierdził podczas czatu.

 

Jeden z inwestorów zapytał o możliwość powrotu do czasów, kiedy banki wypłacały 100 procent dywidendy. - To pytanie zależy od regulatora. Polskie banki posiadają odpowiednie współczynniki kapitałowe by móc dzielić się zyskiem z inwestorami - odpowiedział Kozłowski.

Akwizycje i ekspansja zagraniczna

Pierwsze pytanie dotyczące tej kwestii obejmowało całą branżę. - W ocenie banku procesy konsolidacyjne będą postępować. Banki są pod presją regulacji oraz zmian technologicznych, co wymaga skali działania - odpowiedział wiceprezes.

 

Konkretnych informacji w odniesieniu do PKO BP nie otrzymaliśmy. Inwestorzy dowiedzieli się jedynie, że PKO BP obserwuje proces konsolidacji sektora.

 

Pozostała również kwestia ekspansji zagranicznej. Tutaj jednak Rafał Kozłowski nadmienił, że PKO BP posiada 2 oddziały we Frankfurcie i Pradze, a nad otwarciem oddziału w Bratysławie obecnie trwają prace.

KNF i Idea Bank

Pojawiło się również pytanie o ewentualny wpływ sprawy obligacji Getbacku i wciągnięcia Idea Banku na listę ostrzeżeń publicznych KNF, na wielkość zgromadzonych w PKO depozytów. Rafał Kozłowski, wiceprezes spółki stwierdził jednak, że wzrost wielkości zgromadzonych depozytów w czwartym kwartale 2018 roku związany był z ofertą lokaty niepodległościowej na nowe środki z oprocentowaniem 1,918 procent. Tylko ona odpowiada za wzrost depozytów o ponad 5 mld zł.

PPK i OFE

W temacie wpływu PPK na działalność PKO BP przedstawiciel zarządu odpowiedział następująco: Wprowadzenie PPK umożliwi wzrost aktywów w zarządzaniu PKO TFI. Nie będzie ono związane z istotnymi kosztami.

 

Z kolei ewentualnego wpływu rozwiązania OFE na swoją działalność bank nie analizował.

Rozwój i przyszłość banku

- Śledząc rozwój PKO BP w 2019 roku na co Pana zdaniem inwestorzy powinni szczególnie zwracać uwagę? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Inwestorzy powinni zwracać uwagę na fundamenty, skalę biznesu, marżę odsetkową netto oraz na postęp technologiczny i otoczenie regulacyjne  - odpowiedział wiceprezes. Dodał, że PKO Bank Polski to champion polskiego sektora bankowego o wysokiej dynamice wzrostu również w wyniku transformacji cyfrowej, który dzieli się zyskami z akcjonariuszami.

 

W 2019 roku bank oczekuje nieco mniej korzystnej sytuacji makroekonomicznej, co może wpłynąć nieznacznie na dynamiki biznesu w banku.