Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego w 2018 roku

© THANANIT - Fotolia.com

Temat czatu: Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego w 2018 roku

Data: środa, 13 marca, godz. 12:00

 

Agora

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Rafał Kozłowski

Rafał Kozłowski

Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości

Od 2012 roku związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiadał m.in. za uruchomienie banku hipotecznego. Od powstania PKO Banku Hipotecznego, jako prezes zarządu, odpowiadał za rozwój tej instytucji i szybko wyprowadził ją na szczyt listy największych banków hipotecznych w Polsce. Pod jego kierownictwem bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą.


Rafał Kozłowski pochodzi z Łomży. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukończył studia Executive MBA. Z branżą bankową związany od 1995 roku. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPHPBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim. Pełnił także funkcje dyrektora finansowego i członka Zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.


W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów. Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie controllingu, rachunkowości i sprawozdawczości, ryzyka finansowego oraz bankowości hipotecznej.


Rafał Kozłowski jest członkiem rad nadzorczych PKO Banku Hipotecznego, Banku Pocztowego oraz Operatora Chmury Krajowej.

Grupa PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Na koniec 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,74 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 324 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,9 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2018 r. miała 3,12 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą PKO Banku Polskiego, który odbędzie się 13 marca (środa) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów odpowie Rafał Kozłowski, CFO Grupy PKO Banku Polskiego. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: PKO Bank Polski Dzień dobry Państwu. Zapraszam do zadawania pytań. Rafał Kozłowski – CFO.

 

Ester: Czy wyniki banku w 2018 roku były obciążone istotnymi zdarzeniami jednorazowymi, zarówno in plus jak in minus?

 

Rafał Kozłowski: Nie, wyniki Banku nie były obciążone zdarzeniami jednorazowymi.

 

Der Dywidender: Czy Pana zdaniem w kolejnych latach bank będzie miał przestrzeń do wypłaty dywidendy? Czy bank będzie chciał dzielić się zyskiem w kolejnych latach?

 

Rafał Kozłowski: Zgodnie ze Strategią Banku, Bank zamierza systematycznie dzielić się zyskiem z Akcjonariuszami.

 

Anold Sz: Jakie są oczekiwania banku co do kształtowania się stóp procentowych w 2019 roku?

 

Rafał Kozłowski: Bank przewiduje, że stopy procentowe się nie zmienią.

 

Anold Sz: Jakie wymieniłby Pan największe zagrożenia przed PKO BP w 2019 roku?

 

Rafał Kozłowski: Są to głównie kwestie zewnętrzne w stosunku do Banku, niekorzystne zmiany w otoczeniu Polski i makroekonomicznym oraz zmiany regulacyjne.

 

Awar: Czy potencjalna obniżka stóp procentowych istotnie wpłynęłaby na działalność i wyniki banku?

 

Rafał Kozłowski: Tak. Bank jest eksponowany na ryzyko stóp procentowych. Obniżka stóp proc. o 100 pb. obniżyłaby marżę odsetkową o 40-50pb.

 

Iron: Pod względem wyników finansowych PKO BP ma za sobą bardzo dobry rok. W jaki sposób spółka zamierza nadal poprawiać wyniki?

 

Rafał Kozłowski: Bank będzie kontynuować wzrost bilansu, co umożliwi dalszy wzrost wyniku odsetkowego przy zachowaniu kontroli kosztów oraz solidnego poziomu zarządzania ryzykiem.

 

Ondrej: Spółka sporo zainwestowała w rozwój i popularyzację swojej aplikacji mobilnej. Czy w związku z tym PKO BP w ciągu tego i następnego roku zamierza zamknąć kolejne swoje oddziały ze względu na popularyzację bankowości elektronicznej i bankowości mobilnej?

 

Rafał Kozłowski: Bank będzie podążał za zachowaniami Klientów.

 

Karol79: Kiedy zdaniem PKO BP stopy procentowe zostaną podniesione przez RPP? Czy wyniki banku uzależnione są od wzrostu polskiego PKB? Jeżeli tak, to w jaki stopniu?

 

Rafał Kozłowski: W ocenie Banku stopy procentowe mogą podlegać rewizji RPP w 2020 roku, przy czym będzie to uzależnione od rozwoju polskiej gospodarki. Po drugie wyniki Banku są silnie skorelowane ze wzrostem polskiego PKB. Co dobre dla Polski, to dobre dla PKO Banku Polskiego.

 

Vendor: Jak ocenia Pan szanse na wykazanie w każdym kwartale 2019 roku zysku netto przekraczającego 1 mld zł?

 

Rafał Kozłowski: Zysk netto Banku wykazuje wahania sezonowe. Zwykle jest niższy w kwartale pierwszym, a wyższy w kwartałach kolejnych.

 

IRI: Pomimo, jak się wydaje, niekorzystnych czynników, jak dodatkowy podatek bankowy, czy utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, bankowi udało się poprawić zysk netto o ponad 20%. Jakie główne determinanty wpłynęły na odnotowaną wzrost?

 

Rafał Kozłowski: Zysk netto wzrósł o ponad 20% przy wzroście wyniku odsetkowego o około 9% oraz przy utrzymaniu kontroli kosztów działania i kosztów ryzyka. Wzrost wyniku odsetkowego wynikał z silnego wzrostu biznesu oraz z poszerzenia marży odsetkowej.

 

mmmaslov: Ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Czy zamierzacie Państwo zamykać oddziały, czy nie?

 

Rafał Kozłowski: To zależy od zachowań naszych klientów.

 

Rysiek: Czy w związku z realizacją celi strategicznych ze strategii na lata 2016-2020 można oczekiwać aktualizacji strategii w najbliższych kwartałach?

 

Rafał Kozłowski: Dokonamy aktualizacji celów efektywnościowych przy zachowaniu koncentracji Banku na transformacji cyfrowej.

 

Adriano: Czy Pana zdaniem ruchy konsolidacyjne będą dalej obecne w kolejnych latach w polskim sektorze bankowym? Czy PKO BP ma zamiar uczestniczyć w tym procesie?

 

Rafał Kozłowski: W ocenie Banku procesy konsolidacyjne będą postępować. Banki są pod presją regulacji oraz zmian technologicznych, co wymaga skali działania. Bank może być aktywnym uczestnikiem tego procesu.

 

Quark: Czy ewentualne wprowadzenie ułatwień dla kredytobiorców we frankach szwajcarskich może mieć istotny wpływ na działalność banku?

 

Rafał Kozłowski: Tak. Obecny projekt ustawy procedowany w Sejmie zakłada składkę na fundusz konwersji w maksymalnej wysokości 0,5% wartości kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych. W przypadku PKO Banku Polskiego oznaczałoby to składkę kwartalną w wysokości do 130 mln zł.

 

Bankster6666: Czy bank zarabia na kredytach dla duzych firm i samorzadow (po podatku bankowym)?

 

Rafał Kozłowski: Podatek bankowy jest istotnym obciążeniem marż kredytowych. Kredyty z marzą poniżej 0,55% są, co do zasady, nierentowne.

 

Giant: Jakie są plany i najważniejsze cele banku na 2019 rok?

 

Rafał Kozłowski: Bank będzie konsekwentnie realizował strategię transformacji cyfrowej.

 

anonimowy: Dzień dobry. Opłaty w bankach stale rosną. Czy taki trend się utrzyma? Czy powoli trzeba się przyzwyczajać, że za wszystkie usługi bankowe trzeba będzie słono płacić?

 

Rafał Kozłowski: Banki dokonują okresowej weryfikacji stawek opłat i prowizji. Ich wysokość zależy od otoczenia konkurencyjnego oraz kosztów działania.

 

zalogowany: Bank poinformował, że zastosuje się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących dywidendy. Czy w związku z tym PKO BP zamierza w tym roku wypłacić dywidendę w wysokości 50 procent ubiegłorocznego zysku?

 

Rafał Kozłowski: Decyzję o wypłacie dywidendy podejmie WZA. Zarząd, związany zaleceniem KNF przedstawi rekomendację na przełomie 1. i 2. kwartału. Strategia Banku zakłada systematyczne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.

 

Stan: Jak wyglądają plany banku dotyczące ekspansji zagranicznej?

 

Rafał Kozłowski: Bank posiada 2 oddziały we Frankfurcie i Pradze. Pracuje nad otwarciem oddziału w Bratysławie.

 

Nowy: Czy PKO BP rozważa ekspansję poprzez przejęcia innych banków?

 

Rafał Kozłowski: PKO Bank Polski aktywnie obserwuje proces konsolidacji sektora.

 

Czarek: Czy planowana jest w najbliższych latach "optymalizacja" zatrudnienia w placówkach bankowych? Czy liczba placówek będzie maleć?

 

Rafał Kozłowski: Kanały dystrybucji, w tym kształt sieci dystrybucji zależą od zachowań Klientów. Bank będzie dostosowywać zatrudnienie oraz liczbę placówek do Ich potrzeb.

 

Artur Rosiek: Jakich składek na BFG oczekuje Pan w kolejnych latach? Czy będą one stale rosnąć?

 

Rafał Kozłowski: BFG przewiduje wzrost funduszy, którymi zarządza o około 60 mld zł w horyzoncie 2030 roku. Istotna część wzrostu funduszy BFG będzie pochodzić ze składek sektora.

 

Tymek: Wydawało się, że ze względu na różne dodatkowe obciążenia oraz utrzymujące się niskie stopy procentowe banki będą szukały dodatkowych zysków w opłatach, jednak wynik z tytułu opłat i odsetek zwiększył się zaledwie o 1,5% rdr, a wynik z tytułu odsetek aż o 8,7% rdr. Z czego wynikają takie wyniki?

 

Rafał Kozłowski: Wzrost wyniku z tytułu odsetek jest pochodną wzrostu skali biznesu, w tym w szczególności wzrostu kredytów w sektorze detalicznym. Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji jest pod silną presją konkurencyjną oraz technologiczną. Ta ostatnia wpływa również na większą transparentność oferty i możliwość jej porównywania przez Klientów.

 

Staszman: Czy Pana zdaniem sektor bankowy będzie dalej rósł w 2019 roku i w kolejnych latach, mierząc wzrost poziomem generowanego zysku netto?

 

Rafał Kozłowski: Wydaje się, że zysk netto sektora będzie rósł w korzystnych warunkach, przy czym może być pod presją regulacyjną bądź pod presją zdarzeń jednorazowych.

 

Cepik: Jak ocenia Pan nowy MSSF 9? Czy będzie on miał istotne przełożenie na raportowane wyniki finansowe, podstawowe wskaźniki finansowe? Czy zwiększy skłonność do szybszej sprzedaży pakietów wierzytelności?

 

Rafał Kozłowski: Bank ujawnił wpływ MSSF 9 na wyniki finansowe w sprawozdaniach za 2018 rok. Nie zakładamy istotnych różnic w kolejnych okresach.

 

bankier: czy PKO BP planuje mocniejszą ekspansję poza Polską?

 

Rafał Kozłowski: PKO Bank Polski aktywnie obserwuje rynki bankowe w sąsiednich krajach.

 

Fundamentalista: W 2018 roku bank odnotował rekordowo niski na przestrzeni ostatnich lat wynik z tytułu odpisów i utraty wartości. Co było powodem niższych niż wcześniej odpisów? Czy 2019 rok może prezentować się podobnie pod tym względem?

 

Rafał Kozłowski: Powody były dwa. Po pierwsze korzystne otoczenie makroekonomiczne. Po drugie ekspertyza Banku w zarządzaniu ryzykiem. Tak, 2019 rok może prezentować się podobnie pod tym względem.

 

GPW: Jak wygląda rentowność polskich banków na tle banków zagranicznych? Z czego wynikają te różnice?

 

Rafał Kozłowski: Polskie banki osiągają relatywnie wysoki zwrot na aktywach, ale w efekcie wyższych wymogów kapitałowych niższy zwrot na kapitale.

 

Fundamentalista: Czy powrócą jeszcze czasy, kiedy banki będą mogły wypłacać do 100% dywidendy? Czy raczej należy oczekiwać, że ze względu na postępujące obostrzenia i regulacje wymogi będą na tyle wysokie, że banki nie będą w stanie osiągnąć wskaźników na odpowiednich poziomach do wypłaty całego zysku?

 

Rafał Kozłowski: To pytanie zależy od regulatora. Polskie banki posiadają odpowiednie współczynniki kapitałowe by móc dzielić się zyskiem z inwestorami.

 

Absolutny: Czy widzi Pan przestrzeń do dalszej optymalizacji kosztów działalności PKO BP?

 

Rafał Kozłowski: Koszty działania PKO Banku Polskiego są pod kontrolą. Ich wzrost koreluje z poziomem inflacji oraz z poziomem wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

 

Mec: Czy należy spodziewać się istotnych zmian w prawie w najbliższych okresach, które mogą istotnie wpłynąć na działalność banku?

 

Rafał Kozłowski: Bank obserwuje inicjatywy legislacyjne. Rok wyborczy może sprzyjać istotnym zmianom w prawie w najbliższych okresach.

 

bbb: czy jest szansa na likwidację podatku bankowego? czy on będzie w przyszłości istniał w takiej formie jak teraz?

 

Rafał Kozłowski: Bank nie zakłada zmian w podatku bankowym.

 

Owczarz: Czy bank zamierza podnieść oprocentowanie depozytów w najbliższych kwartałach?

 

Rafał Kozłowski: Bank dostosowuje swoją ofertę do otoczenia konkurencyjnego. Aktualnie oferujemy lokatę jubileuszową na nowe środki z oprocentowaniem 1,919%.

 

ŁukaszW: Czy Brexit w jakiś sposób może wpłynąć na działalność i wyniki PKO BP?

 

Rafał Kozłowski: Brexit nie powinien mieć istotnego wpływu na działalność i wyniki PKO Banku Polskiego.

 

Bankster6666: Dlaczego w zarzadzie nie ma zadnej kobiety a Bank płaci kobietom o ok. 15 proc. mines na porównhwalnych stanowiskach niz mezczyznom?

 

Rafał Kozłowski: Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Bank nie uzależnia wynagrodzenia od płci.

 

12345: Jak widzi Pan przyszłość SKOK-ów? Czy może dochodzić do kolejnych przejęć tych instytucji?

 

Rafał Kozłowski: Sektor SKOK'ów podlega procesowi konsolidacji i przejęć przez banki. Otoczenie regulacyjne oraz rosnąca skala inwestycji w technologie będzie sprzyjać dalszemu postępowi tego procesu.

 

Inwestor2019: czy spółka rozważa wprowadzenie dla akcjonariuszy np. jakichś specjalnych programów lojalnościowych na wzór tego co zrobił Orlen?

 

Rafał Kozłowski: Bank obecnie nie rozważa takich programów.

 

W3r: Śledząc rozwój PKO BP w 2019 roku na co Pana zdaniem inwestorzy powinni szczególnie zwracać uwagę?

 

Rafał Kozłowski: Inwestorzy powinni zwracać uwagę na fundamenty, skalę biznesu, marżę odsetkową netto oraz na postęp technologiczny i otoczenie regulacyjne.

 

Giant: Jak widzi Pan przyszłość bankowości? Coraz mniej placówek stacjonarnych na rzecz postępującej cyfryzacji?

 

Rafał Kozłowski: Wydaje się, że jest to proces nieunikniony.

 

mmmaslov: A to bardzo szkoda. Pomysł Orlenu jest znakomity. Może jednak warto rozważyć taki program. Jesteście Państwo ogromnym bankiem z rzeszą inwestorów indywidualnych.

 

Rafał Kozłowski: Dziękujemy za dobrą podpowiedź.

 

inwestor: Konkurencyjność banków w dużym mierze zależy od innowacji technologicznych. Czy Wy na tym polu zamierzacie mocniej inwestować? Jakiego typu innowacje zamierzacie wprowadzać?

 

Rafał Kozłowski: Bank konsekwentnie inwestuje w innowacje technologiczne. W ubiegłym roku zastosowaliśmy blockchain na potrzeby wysyłki regulaminów do naszych Klientów. Rok 2019 przyniesie kolejne zastosowania komercyjne innowacji technologicznych.

 

Ester: Czy banki również odczuwają w istotny sposób presję na wzrost wynagrodzeń i trudności ze znalezieniem pracowników?

 

Rafał Kozłowski: Banki poszukują stale nowych pracowników przede wszystkim w obszarze technologicznym. Dobra sytuacja na rynku pracy wzmacnia pozycję pracowników, a osłabia pozycję pracodawców.

 

Ester: Jakich trendów oczekuje Pan w 2019 roku? Czy dynamika z 2018 roku jest do utrzymania?

 

Rafał Kozłowski: Oczekujemy nieco mniej korzystnej sytuacji makroekonomicznej, co może wpłynąć nieznacznie na dynamiki biznesu w Banku.

 

Vendor: Co może być motorem napędowym wyników w 2019 roku?

 

Rafał Kozłowski: Motorem napędowym wyników w 2019 roku może być dalszy, istotny wzrost wyniku odsetkowego przy zachowaniu kontroli kosztów działania i kosztów ryzyka.

 

Cepik: Jaki wpływ będzie miało wejście w życie PPK? Czy wprowadzenie do oferty banku tego rozwiązania wiąże się z jakimiś istotnymi kosztami, które zostaną wykazane w pierwszej połowie roku?

 

Rafał Kozłowski: Wprowadzenie PPK umożliwi wzrost aktywów w zarządzaniu PKO TFI. Nie będzie ono związane z istotnymi kosztami.

 

Quark: Jak rozwiązanie OFE może wpłynąć na działalność banku?

 

Rafał Kozłowski: Bank nie analizował wpływu rozwiązania OFE w najbliższym czasie.

 

Homar: Jakie są główne przewagi konkurencyjne PKO BP?

 

Rafał Kozłowski: Wymienię dwie. Pierwsza to jest największa sieć dystrybucji licząca ponad 1100 oddziałów i ponad 500 agencji. Druga przewaga to technologie i innowacje, które umożliwiły uzyskanie 25% udziału w rynku bankowości mobilnej.

 

D. Marszałek: Czy w związku z informacjami na temat Idea Banku (sprawa obligacji Getbacku i wciągnięcie spółki na listę ostrzeżeń publicznych KNF) odnotowaliście wzrost wielkości zgromadzonych depozytów?

 

Rafał Kozłowski: Wzrost wielkości zgromadzonych depozytów w IV kw. 2018 roku związany był o ofertą lokaty niepodległościowej na nowe środki z oprocentowaniem 1,918%. Tylko ona odpowiada za wzrost depozytów o ponad 5 mld zł.

 

Inwestor2019: jakie działania podejmuje Bank celem pozyskania jako potencjalnych klientów sporej grupy Ukrainców obecnych w Polsce?

 

Rafał Kozłowski: Bank oferuje aplikacje w kilku wersjach językowych, w tym po ukraińsku, jak również ma ofertę dla klientów ukraińskich.

 

Moderator: Wydaje się, że mamy miejsce na kolejne pytania. Zachęcam do ich zadawania.

 

akcjonariusz: Dlaczego warto inwestować w akcje PKO BP? :)

 

Rafał Kozłowski: PKO Bank Polski to champion polskiego sektora bankowego o wysokiej dynamice wzrostu również w wyniku transformacji cyfrowej, który dzieli się zyskami z akcjonariuszami.

 

analityk1111: Które grupy produktowe są najbardziej perspektywiczne i które zamierza rozwijać najmocniej PKO BP?

 

Rafał Kozłowski: PKO Bank Polski stawia na technologię oraz oferowanie usług (również ubezpieczeniowych) za pośrednictwem wielokanałowej sieci dystrybucji.

 

Bankster6666: Czym mozna tlumaczyc duza stabilnosc zarzadu na tle innych SSP?

 

Rafał Kozłowski: To jest pytanie do Rady Nadzorczej Banku, na które nie potrafię udzielić odpowiedzi, tym bardziej, że dołączyłem do Zarządu nieco ponad rok temu.

 

Bankster6666: Ile pytan zostalo odrzuconych? ;)

 

Rafał Kozłowski: Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Mam jeszcze czas do 13.00. Czekam na kolejne pytania.

 

Fan: Czy będą następne czaty?

 

Rafał Kozłowski: Będziemy to rozważać.

 

Fan: Czy będzie szansa zobaczyć przedstawicieli spółki na Konferencji WallStreet?

 

Rafał Kozłowski: W tym roku koncentrujemy się na budowaniu relacji z inwestorami kwalifikowanymi, którzy wyrażają zainteresowanie inwestycjami w akcje PKO Banku Polskiego w następstwie zakwalifikowania Polski do "developed markets". Jesteśmy otwarci na czaty z inwestorami indywidualnymi.

 

Fan: Może nie tyle co zobaczyć, tyle co porozmawiać :)

 

Rafał Kozłowski: Rozważymy kolejne czaty.

 

Moderator: Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Zapis czatu będzie dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego w serwisie Relacji Inwestorskich oraz na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.