Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek, których akcje pokonały 12-miesięczne szczyty

Skomentuj artykuł
XtravaganT - fotolia.com

Początek roku charakteryzował się wzrostami głównych indeksów notowanych na warszawskiej giełdzie. Dobra koniunktura na GPW przełożyła się na ceny akcji spółek, których część jest najwyższa od co najmniej kilkunastu miesięcy.

 

Od początku roku indeks WIG zyskał już ponad 5 procent. Podobnie wygląda sytuacja indeksu WIG20, natomiast wzrost sWIG80 na przestrzeni stycznia i pierwszych dni lutego sięgnął 7 procent. Wśród spółek, których akcje są najdroższe od conajmniej roku jest jeden blue chip oraz dwie firmy notowane w indeksie sWIG80. W przedstawionym zestawieniu wzięto pod uwagę kursy akcji spółek z 4 lutego 2019 roku.

 

Więcej na temat tego, jak polska giełda radziła sobie w styczniu 2019 roku znajduje się w poprzedniej analizie.

Wirtualna Polska Holding

Pojedyncza akcja spółki z branży mediowej w poniedziałek była wyceniana 59 zł. Tym samym wartość rynkowa Wirtualnej Polski wynosi około 1,708 mld zł. Ten sam kurs firma osiągnęła w piątek 1 lutego, co plasuje ją na najwyższym poziomie nie tylko w okresie ostatnich 12 miesięcy, ale od ponad 2 lat. Ostatni raz akcje spółki były droższe w drugiej połowie stycznia 2017 roku, kiedy kurs sięgnął poziomu nieznacznie wyższego w stosunku do obecnej ceny (59,04 zł).

 

Wirtualna Polska Holding - wykres kursu akcji
Wirtualna Polska Holding - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Debiut Wirtualnej Polski na rynku głównym warszawskiej giełdy miał miejsce w maju 2015 roku. Osiągnięte nieco ponad 2 lata temu historyczne maksimum było m.in. efektem ogłoszonych pod koniec 2016 roku założeń dotyczących polityki dywidendowej spółki. Ostatni szczyt jest skutkiem wzrostu z grudnia ubiegłego roku, który był kontynuowany w styczniu. Impuls do wzrostów cen akcji Wirtualnej Polski w ostatnim czasie mogła dać informacja na temat nabycia udziałów w spółce Superauto24.com z siedzibą w Chorzowie.

 

W trzecim kwartale 2018 roku Wirtualna Polska osiągnęła 21,436 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. W tym samym okresie 2017 roku zysk sięgnął 12,699 mln zł.

PGE

Energetyczna spółka znajduje się na ponad 12-miesięcznych szczytach. W poniedziałek 4 lutego jej akcje były notowane po 12,47 zł. Po raz ostatni taką cenę akcje spółki miały w 24 stycznia 2018 roku. Zdecydowany wzrost cen akcji spółki, którego efektem jest obecny szczyt rozpoczął się 22 stycznia 2019 roku. Od tego czasu, PGE ma za sobą tylko dwie spadkowe sesje, podczas których przecena był symboliczna i wyniosła 0,1 i 0,09 procent.

 

PGE - wykres kursu akcji
PGE - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W drugiej połowie stycznia 2019 roku PGE informowała o pomyślnym przeprowadzeniu pierwszej fazy optymalizacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole. Oprócz tego firma przekazała informację, że obserwuje duże zainteresowanie firm, które potencjalnie mogłyby wspólnie ze spółką realizować projekt farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 podmiotów. Ponadto na początku stycznia PGE podała informację o rozpoczęciu rozmów na temat potencjalnej współpracy w projekcie budowy bloku energetycznego w Ostrołęce. Zaproszenie do negocjacji złożyły spółki Enea i Energa.

 

Wyniki PGE z trzeci kwartał omawialiśmy w jednym z odcinków Portfela Fundamentalnego SII.

AC

Firma zajmuje się produkcją systemów instalacji gazowych LPG i CNG stosowanych w silnikach spalinowych benzynowych i diesla. Oprócz tego wytwarza ona elementy elektroniki oraz wiązek elektrycznych, które stosowane są w przemyśle samochodowym i AGD. W poniedziałek 4 lutego akcje spółki kosztowały nawet 45,30 zł, co jest nie tylko najwyższym poziomem od 12 miesięcy, ale również najwyższym od momentu jej wejścia na GPW 11 sierpnia 2011 roku.

 

 AC - wykres kursu akcji
AC - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

AC na początku listopada opublikowała dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał 2018 roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 9,518 mln zł, wobec 8,035 mln zł w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Również wyniki za poprzednie kwartały 2018 roku wskazywały na wzrost zysku w ujęciu rocznym. W trzecim kwartale ponad 60 procent sprzedaży spółki pochodziło eksportu, z czego najwięcej trafiło na zagraniczne rynki europejskie.

 

Na początku stycznia 2019 roku przedstawił plany dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok. Jak czytamy w komunikacie biorąc pod uwagę planowane na 2019 rok rozwojowe projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki oraz bieżące potrzeby kapitałowe, postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy. Na początku roku podano również wstępne dane dotyczące przychodów osiągniętych w 2018 roku. Według szacunków ich wartość przekroczyła 237 mln zł i była wyższa rok do roku o 22,1 procent.

Polenergia

Akcje Polenergii podczas pierwszej sesji w tym tygodniu kosztowały nawet 24,80 zł, najwięcej od stycznia 2016 roku. Od początku stycznia 2019 roku, spółka ma za sobą tylko cztery spadkowe sesje. To już druga w tym zestawieniu energetyczna firma, której akcje wyraźnie drożały w styczniu. Cały sektor energetyczny może się pochwalić wzrostem. W ciągu ostatniego miesiąca notowania WIG-Energia wzrosły o ponad 10 procent.

 

Polenergia - wykres kursu akcji
Polenergia - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W styczniu 2019 roku Polenergia otrzymała od PSE warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny. Projekt jest rozwijany przez spółkę Polenergia Bałtyk I. Z kolei w drugiej połowie grudnia poinformowała o wynikach testu na utratę wartości aktywów firmy. Wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów i wartości firmy, w dniu 20 grudnia 2018 roku spółka podjęła decyzje o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w segmencie energetyki wiatrowej w kwocie 68,5 mln zł oraz utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w segmencie działalności deweloperskiej i wdrożeniowej w łącznej kwocie 22,8 mln zł. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego wartość firmy przypisaną do segmentu energetyki konwencjonalnej w kwocie 40 mln zł - napisano w komunikacie.

 

W trzecim kwartale 2018 roku Polenergia wypracowała 24,016 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym samym okresie roku wcześniejszego spółka poniosła stratę przekraczającą 85,509 mln zł. Pełne dane za 2018 roku zostaną opublikowane 4 marca.

Netmedia

Akcje spółki w poniedziałek 4 lutego zyskały aż 5,56 procent i dotarły do poziomu 11,40 zł. Są one zatem najdroższe od lipca 2008 roku. Netmedia jest holdingiem, której spółki zajmują się sprzedażą usług turystycznych za pośrednictwem platform internetowych. W ramach grupy, największą spółką jest podmiot eTravel, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze podróży służbowych.

 

Netmedia - wykres kursu akcji
Netmedia - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jednym z powodów wzrostu cen akcji mógł być ogłoszony 28 listopada 2018 roku skup akcji spółki przez Fidiasz FIZ, zarządzany przez Copernicus Capital TFI. Cena jaką zaproponowano za akcje wyniosła 9,8 zł, jednakże w grudniu poinformowano o jej podwyższeniu do poziomu 10,30 zł. Skup dotyczył maksymalnie 1 254 576 akcji stanowiących 15,22 procent kapitału zakładowego oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

 

W trzecim kwartale 2018 roku Netmedia zarobiła 2,419 mln zł, co jest wynikiem o 6 procent niższym rok do roku. Znacznie lepiej w ujęciu rocznym wypadły dane za wcześniejsze kwartały 2018 roku.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie