Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Parlament Europejski uznał kwestię ochrony inwestorów za ważną w procesie reformy systemu nadzoru finansowego

BETTER FINANCE jest zadowolona z ostatnich poprawek przyjętych przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (ECON), dotyczących reformy Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. W skład tego systemu wchodzą Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EMSA) i Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB).


Reforma Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego była oczekiwana od dawna. Tym bardziej BETTER FINANCE z zadowoleniem przyjęła fakt, że europejskie władze po latach zaniedbań, uwzględniły w niej sprawę ochrony interesów inwestorów.


W listopadzie 2017 roku, BETTER FINANCE zawarła porozumienie z innymi europejskimi organizacjami pożytku publicznego, działającymi w sektorze usług finansowych. Jego celem było donioślejsze negatywne zaopiniowanie zmian zaproponowanych przez KE, dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESA). Organizacje w ten sposób zaprezentowały również rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji, a w lipcu 2018 roku, po publikacji sprawozdania komisji ECON, powtórnie przedstawiły swoje niezadowolenie we wspólnym oświadczeniu.


BETTER FINANCE z radością zauważa, że wiele wprowadzonych poprawek jest zgodnych ze stanowiskiem organizacji zrzeszonych w sojuszu. Jest to w dużej mierze zasługa Pervenche Berès (posłanki Parlamentu Europejskiego). Akceptowane poprawki dotyczą następujących kwestii:

  • Przekształcenie Komitetu ds. Innowacji Finansowych działającego w ramach ESA w Komitet ds. Ochrony Konsumentów i Innowacji Finansowych. Proces ten ma odbywać się przy udziale krajowych organów odpowiedzialnych za ochronę interesów inwestorów.
  • Działania podejmowane przez ESA powinny dążyć do zapewnienia równego dostępu inwestorów (konsumentów) z całej UE, do porównywalnych produktów i usług finansowych, a także środków odwoławczych.
  • Wzmocnienie uprawnień interwencyjnych instytucji finansowych. Europejskie urzędy będą miały możliwość wprowadzenia zakazu dystrybucji określonych produktów finansowych oraz prowadzenia działań potencjalnie szkodliwych z punktu widzenia interesów inwestorów.
  • Umożliwienie Europejskim Urzędom Nadzorczym (ESA) prowadzenia dochodzeń w sprawie konkretnych produktów lub instytucji finansowych, stanowiących potencjalne zagrożenie z punktu widzenia ochrony interesów inwestorów.
  • Stworzenie reprezentacji grup podmiotów zainteresowanych działalnością ESA (13 przedstawicieli przemysłu, w tym pracowników oraz 4 przedstawicieli akademickich). Oprócz tego, w tej kwestii zobowiązano się do zapewnienia odpowiedniej rekompensaty dla podmiotów spoza sektora przemysłowego.


Przedstawione powyżej działania przyczynią się do polepszenia sytuacji inwestorów i konsumentów usług finansowych oraz poprawią ocenę funkcjonowania tego rynku w państwach UE, która obecnie jest dość niska.

 

Ostateczna decyzja dotycząca zmian należy do Komisji Europejskiej. BETTER FINANCE ma nadzieję, że państwa członkowskie UE dostrzegą korzyści płynące ze wzmocnienia pozycji nadzoru finansowego w UE. Instytucja wierzy również, że kraje wspólnoty nie będą sabotować tych długo oczekiwanych i potrzebnych zmian, mających na celu wzmocnienie ochrony obywateli UE, jako użytkowników usług finansowych.


W okresie kilku miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, BETTER FINANCE zobowiązało się do monitorowania działań krajów UE dotyczących tej reformy.