Chat with us, powered by LiveChat

KRUK przeprowadzi kolejną emisję obligacji publicznych

Zapisy na drugą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK S.A. będą trwały od 24 stycznia do 5 lutego br. Wartość nominalna oferty wynosi 25 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.) Ofertę ponownie przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities.

 

Wartość nominalna jednej obligacji i jednocześnie minimalny zapis wynoszą 100 zł.


Kontynuujemy prace nad zabezpieczeniem finansowania do dalszego wzrostu KRUKa. Nie zwalniamy tempa. Po kilku istotnych sukcesach w czwartym kwartale ubiegłego roku, kiedy wyemitowaliśmy obligacje publiczne i prywatne na łączną kwotę 65 mln zł oraz zwiększyliśmy finansowanie bankowe o 290 mln zł, w tym od ING Banku Śląskiego, Banku Pocztowego i mBanku, rozwijamy się dalej. Zaufanie, jakie otrzymujemy od rynku finansowego, to jedna z naszych przewag konkurencyjnych, szczególnie w tym trudniejszym otoczeniu. Cieszę się, że to zaufanie jest obecne także wśród inwestorów indywidualnych, do których wychodzimy z kolejną emisją - powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.


Zysk netto KRUKa w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 279 mln zł, czyli 95% wyniku za cały 2017 rok. W całym 2018 roku KRUK zainwestował 1,39 mld zł (wzrost o 43% r/r) i osiągnął 1,58 mld zł spłat z portfeli nabytych (wzrost o 15% r/r) – w obu przypadkach to najwięcej w historii Grupy KRUK.


Wciąż utrzymujemy jeden z najniższych poziomów zadłużenia w branży. Planujemy dalszy rozwój tak, aby w 2024 roku zwiększyć zysk netto do 700 mln zł, przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia - dodaje Piotr Krupa.


Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym V Programu Emisji Obligacji oraz Ostatecznych Warunkach Emisji obligacji serii AG2, opublikowanym na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej współoferującego - Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl. Wartość nominalna jednej obligacji i jednocześnie minimalny zapis wynoszą 100 zł.

 


Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii AG2 są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony 16 kwietnia 2018 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AG2 opublikowane 16 stycznia 2019 roku, dostępne na: www.kruksa.pl, www.bdm.pl, www.dm.pkobp.pl oraz www.mdm.pl.

 

Dodatkowe informacje:
Tomasz Kałuziak, Dyrektor obszaru relacji inwestorskich i rozwoju, tel. +48 661 301 271, e-mail: tomasz.kaluziak@kruksa.pl
Damian Bąbka, Menedżer ds. relacji inwestorskich i rozwoju, tel. +48 661 275 177, e-mail: damian.babka@kruksa.pl
Maciej Rynkiewicz, Starszy analityk ds. relacji inwestorskich i rozwoju, tel. +48 661 301 192, e-mail: maciej.rynkiewicz@kruksa.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie