Czym jest SII?

Próchnik wykluczony w obrotu. Najdłużej notowana spółka zniknęła z GPW

caftor - fotolia.com

Na mocy uchwały zarządu warszawskiej giełdy, akcje Próchnika z dniem 18 stycznia 2019 roku zostały wykluczone z obrotu na GPW. Tym samym spośród grona spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, zniknęła ta o najdłuższym stażu. Próchnik był notowany na GPW od 16 kwietnia 1991 roku.

 

Próchnik został wykluczony z obrotu giełdowego w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki. Uchwałę w tej sprawie zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął 8 stycznia 2019 roku na podstawie przepisów zawartych w regulaminie giełdy, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Spółka była jedną z pięciu firm notowanych podczas pierwszej w latach 90-tych sesji na warszawskim parkiecie. Pierwsze notowanie miało miejsce 16 kwietnia 1991 roku, a handlowano wówczas akcjami takich spółek jak: Exbud, Krosno, Tonsil, Kable (potem NKT Cables) oraz Próchnik.

Historia upadku

Wydarzenia bezpośrednio związane z upadkiem Próchnika rozpoczęły się marcu ubiegłego roku. Wówczas zarząd mając na względzie grożącą spółce niewypłacalność, ujawnił informacje o przystąpieniu do działań mających na celu sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wniosek taki złożono w sądzie w dniu 27 marca 2018 roku.

 

Jak napisano w komunikacie Próchnika, decyzja zarządu była podyktowana troską o przetrwanie spółki oraz szacunkiem dla zobowiązań spółki i jej wierzycieli. Według zarządu postępowanie sanacyjne, zawarcie układu i jego wykonanie było najbardziej uczciwą oraz możliwą drogą do wykonania zobowiązań spółki.

 

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości Emitenta przez umożliwienie mu restrukturyzacji przy zabezpieczeniu praw wszystkich wierzycieli Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza podejmować czynności prawne i faktyczne, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki i mających na celu przywrócenie Spółce zdolności do wykonywania zobowiązań, jednocześnie korzystając z ochrony przed egzekucją - czytamy w komunikacie z 27 marca ubiegłego roku.

 

W ramach planu restrukturyzacyjnego Próchnik zamierzał wyprzedać składniki majątku, które nie były niezbędne do dalszego prowadzenia działalności. Oprócz tego firma chciała sprzedać markę Rage Age i skupić się na rozwoju marki Próchnik. W związku z tym, zarząd spółki przeprowadził testy na utratę wartości aktywów. Ujawniły one m.in. konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów firmy w postaci akcji spółki Rage Age. Ich wartość zmalała o 20,203 mln zł.

 

Data Wydarzenie
27.03.2018 Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
22.04.2018 Publikacja wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów spółki
18.05.2018 Złożenie przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości
05.06.2018 Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
17.07.2018 Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
17.08.2018 Publikacja informacji o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego
18.01.2019 Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW

Źródło: SII na podstawie raportów bieżących spółki Próchnik

 

Niedługo po publikacji wyników testów na utratę wartości aktywów spółki, zarząd Próchnika złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości (18 maja 2018 roku). Decyzja o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego nie wiąże się ze zmianą przekonania Zarządu Spółki co do zasadności przeprowadzenia postępowania sanacyjnego, które w ocenie Zarządu po przeprowadzeniu planowanej restrukturyzacji umożliwi zawarcie układu i jego wykonanie - napisano wówczas w komunikacie.

 

Niespełna 3 tygodnie później, w dniu 5 czerwca 2018 roku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej emitenta, które uprawomocniło się w dniu 17 lipca. Z kolei decyzję o odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w formie postępowania sanacyjnego ogłoszono 17 sierpnia.

Błędy z przeszłości

Trudna sytuacja Próchnika to nie nowość. Była ona efektem kumulacji nieskutecznych decyzji strategicznych podejmowanych przez ostatnie lata, które ostatnie władze spółki starały się korygować. W pierwszym kwartale tego roku firmie nie udało się przeprowadzić emisji akcji. Brak zainteresowania inwestorów walorami Próchnika było przyczyną rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych mających na celu pozyskanie środków finansowych, o czym spółka informowała pod koniec lutego 2018 roku.

 

Aby w pełni wyjaśnić sytuację, w jakiej znalazła się spółka, zarząd Próchnika 7 kwietnia, czyli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego do sądu, opublikował raport poświęcony tylko temu zagadnieniu. Spółka zwracała w nim uwagę m.in. na błędy w rozwoju podmiotu po emisji w 2013 roku, akceptację zbyt wysokich kosztów produkcji w polskich fabrykach oraz na złą strategię cenową. Oprócz tego w raporcie wskazane zostały błędy w zarządzaniu marką Rage Age, której potencjał posiadany w momencie jej przejęcia zmarnowano, a także błędy asortymentowe objawiające się niedopasowaniem kolorystyki, rozmiarów oraz modeli do zapotrzebowania rynku. Wymieniono również błędy dotyczące działań mających na celu kreowanie marek Próchnik i Rage Age, a także złe decyzje związane z siecią salonów oraz modelem sprzedaży internetowej.

 

Pod koniec listopada Próchnik opublikował raport za trzeci kwartał, który pokazuje skalę strat. Spółka w okresie od stycznia do września 2018 roku wygenerowała stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 9,847 mln zł, wobec 12,289 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. W całym 2017 roku strata netto wyniosła 64,504 mln zł, a w 2016 roku miała ona wartość 2,807 mln zł. Również w latach 90-tych spółka ponosiła straty. W 1999 roku strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 43,990 mln zł.

 

Próchnik - wykres kursu akcji
Próchnik - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Zła kondycja Próchnika odbijała się na cenie jego akcji. Ich wartość na początku 2019 roku spadła do poziomu 1 gr za sztukę, tymczasem jeszcze rok wczesniej za jedną akcję płacono około 50 gr. W styczniu 2010 roku cena pojedynczego waloru spółki wynosiła około 4 zł, a kapitalizacja firmy sięgała prawie poziomu 45 mln zł. Z kolei w październiku 2007 roku Próchnika wyceniano na ponad 150 mln zł. Szczyt notowań firmy miał miejsce w latach 90-tych, kiedy cena jednej akcji wynosiła ponad 360 zł.

 

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.