Chat with us, powered by LiveChat

Świąteczny prezent od Interma Trade (wcześniej Briju) – kurs akcji rośnie o ponad 200% w 5 sesji

Skomentuj artykuł
© Production Perig - Fotolia.com

Interma Trade ponownie błyszczy, choć pozostaje standardowe giełdowe pytanie – jak długo to potrwa?

 

Tuż przed świętami, 19 grudnia 2018 roku, spółka Interma Trade poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z firmą z Kirgistanu celem zakupienia udziałów w firmie wydobywczo-handlowej. W I kw. 2019 roku mają być prowadzone negocjacje, których celem ma być m.in. oszacowanie zasobów złota i możliwości pozyskania metali szlachetnych, a także ustalenie innych warunków dotyczących przeprowadzenia transakcji. W komunikacie spółka dodała, że celem podpisania listu intencyjnego jest wznowienie przez Grupę Kapitałową Interma Trade realizacji obrotów w segmencie handlu hurtowego surowcami metali szlachetnych oraz rozwój handlowych kontraktów zagranicznych. Przypomnijmy, że problemy w segmencie obrotu metalami szlachetnymi pojawiły się na przełomie 2016 i 2017 roku.

 

Dzień później, tj. 20 grudnia ubiegłego roku, ze spółki napłynęły jeszcze dwie informacje. Pierwszą z nich były szacunkowe wyniki sprzedaży uzyskane w listopadzie 2018 roku. Wyniosły one 6,2 mln zł i były o 24% wyższe rdr. Narastająco od początku roku przychody wyniosły 62,1 mln zł i były o 18,9% niższe rdr. Drugą informacją było złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa zarządu przez Pana Przemysława Piotrkowskiego ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 roku. Nie podano przyczyny rezygnacji z udziału w zarządzie spółki.

 

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na doniesienia ze spółki z końca ubiegłego roku. Sesja z 19 grudnia zamknęła się przy kursie 1,07 zł, a dzisiaj, tj. 2 stycznia 2019 roku, za jedną akcję Interma Trade płacono nawet 3,64 zł, co oznacza wzrost o 240%. Pomimo imponującego odbicia notowania spółki wciąż znajdują się istotnie poniżej poziomów notowanych na początku 2017 roku.

 

Interma Trade – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Interma Trade S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie