Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej potwierdza potrzebę tworzenia prostych i zrozumiałych produktów inwestycyjnych

Badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej potwierdza potrzebę tworzenia prostych i zrozumiałych produktów inwestycyjnych, większej przejrzystości danych o opłatach i przeszłych wynikach, niezależnych narzędzi umożliwiających  porównanie tych produktów.

 

KE opublikowała wyniki badań dotyczących funkcjonowania europejskiego rynku detalicznych produktów inwestycyjnych.


BETTER FINANCE jest wdzięczna KE za publikację tego długo oczekiwanego i potrzebnego raportu na temat głównego źródeł finansowania europejskiej gospodarki, kluczowego także z punktu widzenia europejskiej inicjatywy “Unii Rynków Kapitałowych”.


Opracowanie przedstawia ponury obraz, w którym opisane zostały przeszkody, jakie napotykają inwestorzy indywidualni chcący kupić produkt inwestycyjny i poszukujący fachowej porady.


Badanie to ma pewne ograniczenia, w szczególności wynikające z ograniczonej dostępności i porównywalności informacji na temat opłat dotyczących produktów inwestycyjnych. Z tego względu badanie skupia się głównie na funduszach inwestycyjnych, które stanowią jedynie 8 procent wszystkich oszczędności europejskich gospodarstw domowych. Oprócz tego, badanie zostało przeprowadzone bez konsultacji z organizacjami zrzeszającymi inwestorów indywidualnych i wykonano je w 2017 roku, przed wejściem w życie ważnych regulacji m.in. MiFID II, PRIIPS, IDD.

Detaliczne produkty inwestycyjne

Badania przeprowadzone na zlecenie KE potwierdzają wnioski, na które BETTER FINANCE od lat zwraca uwagę:

 

Przeciętny inwestor indywidualny jest przytłoczony złożonością oraz stopniem skomplikowania oferowanych produktów inwestycyjnych. Informacje zamieszczane na stronach instytucji finansowych nie są przejrzyste i wystandaryzowane tzn. nie można ich porównać innymi produktami pochodzącymi z różnych krajów. Co więcej, niektóre z nich podają niepełne informacje na temat kosztów lub nie prezentują ich wcale. Wymienione elementy sprawiają, że inwestor indywidualny nie posiadający odpowiedniej wiedzy finansowej ma problemy ze znalezieniem odpowiedniego produktu inwestycyjnego, a w konsekwencji nie może podjąć świadomej decyzji w tym zakresie. Z tego względu potrzebne jest utworzenie niezależnych portali pozwalających porównać te produkty także w wymiarze transgranicznym. Wesprą one inwestorów indywidualnych w procesie poszukiwania odpowiedniego produktu inwestycyjnego.

Nie dziwi zatem fakt, że w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie wprowadzono zakaz zachęt (ang. Ban on inducements), sytuacja inwestorów wygląda inaczej. aktywna sprzedaż produktów inwestycyjnych została zakazana. W tych krajach inwestorzy indywidualni są regularnie kierowani przez banki oraz ubezpieczycieli do niezależnych doradców finansowych, a dystrybutorzy przedstawiają produkty o najniższych opłatach. W konsekwencji, inwestorzy większą uwagę zwracają na kwestię wysokości opłat i są lepiej poinformowani w temacie produktów inwestycyjnych .

 

Badanie KE potwierdzaj istnienie znaczących różnic w kosztach poszczególnych produktów. Odmienny ich poziom dotyczy także tych samych produktów oferowanych w różnych krajach UE. W przypadku funduszy ETF, rzadko były one oferowane przez tradycyjnych doradców finansowych, natomiast znacznie częściej pojawiały się w propozycjach automatycznych doradców tzw. robo-advisors.

Porady udzielane inwestorom indywidualnym

Badanie przeprowadzone przez KE potwierdza stanowisko BETTER FINANCE, a mianowicie że produkty inwestycyjne nie są kupowane a sprzedawane, a przeciętny inwestor nie jest w stanie ocenić korzyści i ryzyk dotyczących rożnych rodzajów porad.. Inwestorzy indywidualni rzadko lokują pieniądze na rynku kapitałowym, a częściej kupują skomplikowane i nierentowne produkty zawierające w sobie wiele instrumentów finansowych (więcej na ten temat znajdziesz w raporcie BETTER FINANCE dotyczącym długoterminowego oszczędzania za 2017 rok ). Osoba szukająca indywidualnej porady często trafia do zależnych od banków lub ubezpieczycieli doradców będąc nieświadoma, że taka „darmowa” porada inwestycyjna często jest obarczona konfliktem interesów. W konsekwencji inwestor korzysta z dość podobnych „rekomendacji” w większości krajów członkowskich i kupuje fundusze inwestycyjne lub polisę ubezpieczeniową oferowane przez konkretny bank.

Rozwiązania FinTech

Badania potwierdzają potencjał rozwiązań FinTech w procesie tworzenia nowych modeli dystrybucji produktów finansowych. Jednakże, z uwagi na ich charakter, cały czas powinny być one monitorowane.


BETTER FINANCE wierzy, że automatyczne platformy inwestycyjne mogą przynieść znaczące korzyści europejskim inwestorom indywidualnym oraz oszczędzającym , a zatem również całej europejskiej gospodarce. Obecnie mocno rozwijający się sektor pobiera niższe opłaty zarówno od klientów, jak dostawców produktów finansowych i przedstawia je w bardziej przejrzysty sposób. Trzeba jednak pamiętać, że platformy te nadal oferują produkty, których pełne zrozumienie wymaga posiadania wiedzy finansowej.


Guillaume Prache, dyrektor zarządzający BETTER FINANCE poinformował, że organizacja ponownie wzywa organy UE do należytego wypełnienia obowiązku promowania przejrzystości produktów inwestycyjnych i pójścia o krok dalej niż Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych opublikowany w 2017 roku. Dotyczy to także kwestii tworzenia narzędzi służących do ich porównywania. Badanie KE potwierdza, że inwestorzy pilnie potrzebują porównywalnych informacji na temat kosztów i przeszłych wyników produktów inwestycyjnych, szczególnie w odniesieniu do ich benchmarków. Powinny być one dostępne za pośrednictwem niezależnych internetowych narzędzi porównawczych przeznaczonych dla długoterminowych inwestorów indywidualnych i oszczędzających. BETTER FINANCE jest gotowa wziąć udział w tym przedsięwzięciu, stanowiącym wyzwanie zarówno z punktu widzenia oszczędzających, “Unii Rynków Kapitałowych”, gospodarki UE, jak i wysokości naszych przyszłych emerytur.