Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

BETTER FINANCE przyjęło z zadowoleniem informację o założeniach strategii działania na rzecz promocji zrównoważonych finansów

BETTER FINANCE z zadowoleniem informuje, że działania zaproponowane przez Komisję Europejską zapewnią inwestorom indywidualnym większą przejrzystość oraz będą sprzyjały długoterminowemu oszczędzaniu.

 

 

 

 

Jak wielokrotnie wskazywała organizacja BETTER FINANCE , obywatele Unii Europejskiej są w dużej mierze osobami oszczędzającymi długoterminowo. Świadczy o tym fakt, że 67 procent zgromadzonych przez nich aktywów, stanowią papiery wartościowe skierowane do inwestorów długoterminowych (w przeciwieństwie do funduszy emerytalnych, gdzie tego typu instrumenty stanowią jedynie 37 procent aktywów, oraz ubezpieczycieli, gdzie ich udział jest jeszcze o 10 procent niższy). Celem długoterminowego oszczędzania najczęściej jest zapewnienie odpowiednich środków na emeryturę, zakup mieszkania, opłacenie edukacji dzieci lub zwiększenie masy spadkowej, z myślą o najbliższej rodzinie. Z tego względu wśród obywateli UE istnieje duże zapotrzebowanie na zrównoważone produkty finansowe, tj. inwestycje przyczyniające się do realizacji celów środowiskowych i społecznych oraz przestrzegające dobrych wzorców zarządzania. BETTER FINANCE popiera działania 4 i 7 Strategii, których celem jest zapewnienie, że preferencje oszczędzających będą brane pod uwagę przy ocenie adekwatności produktu. Organizacja ma nadzieję, że Plan Działania Komisji zachęci instytucje finansowe do tworzenia produktów w oparciu o kryteria ESG (obejmujące kwestie z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego).

 

HLEG (ang. High Level Expert Group), czyli grupa ekspertów wysokiego szczebla powołana przez Komisję Europejską, zajmująca się kwestiami zrównoważonych finansów słusznie zauważyła, że produkty finansowe powinny dawać możliwość długoterminowego tworzenia kapitału i zapewniać przyzwoite stopy zwrotu. Aby zrealizować te postulaty, zarówno władze europejskie jak i instytucje finansowe muszą kierować swoje działania w kierunku oszczędzania długookresowego. BETTER FINANCE popiera działanie „10 Plany Działania KE”, które ma przeciwdziałać krótkowzrocznemu podejściu do inwestowania na rynkach kapitałowych.

 

W związku z powyższym, Komisja powinna zacząć od przywrócenia obowiązku publikowania zestandaryzowanej informacji o długookresowych wynikach osi przez produkt w przesz wraz z informacja o wynikach benchmarku (obecnie dla UCITS jest to informacja za okres 10 lat prezentowana w KIID Key Investor Information Document, tj. dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, a dla PEPP – paneuropejskiego produktu emerytalnego BETTER FINANCE postulowało wprowadzenie okresu 20-letniego, a gdy produkt jest krócej na rynku, wyniki od momentu jego powstania), co dałoby możliwość porównania przeszłych rezultatów produktu.

 

BETTER FINANCE ma również obawy dotyczące następujących kwestii:

 

  • Taksonomia: utworzenie jednolitej klasyfikacji produktów długoterminowego oszczędzania będzie bardzo trudne nie tylko ze względu ich zróżnicowanie, ale także ze względu na rozbieżności prawne, społeczne oraz polityczne. Największe różnice dotyczą dwóch ostatnich kwestii (niestety nie uwzględnionych w działaniu oznaczonym numerem 1).
  • Benchmarki: BETTER FINANCE zwraca uwagę na konieczność pomiaru wpływu kryteriów ESG na rzeczywiste wyniki produktów długoterminowego oszczędzania oraz potrzebę porównania ich z wybranymi indeksami giełdowymi. Zanim jednak benchmarki dotyczące kwestii zrównoważonych finansów zostaną opracowane (działanie nr 5), konieczne jest ustalenie międzynarodowej taksonomii. Tylko w ten sposób zostaną stworzone wiarygodne benchmarki dla długoterminowego oszczędzania. Dodanie kolejnego zestawu złożonych i trudnych do zrozumienia wskaźników, zamiast uprościć, zwiększyłoby stopień skomplikowania produktów inwestycyjnych przeznaczonych dla inwestora indywidualnego.
  • „Zielone obligacje” i ekologiczne oznakowanie produktów finansowych (Eco Label): BETTER FINANCE wspiera ideę zielonych obligacji. Ogólnoeuropejska (najlepiej ogólnoświatowa) norma jest bardzo potrzebna, aby odzyskać zaufanie inwestorów do tego produktu i przekonać ich, że nie jest to tylko narzędzie marketingowe. BETTER FINANCE ma jednak poważne zastrzeżenia w stosunku do stosowania znaku ECO label w produktach detalicznych. W szczególności dotyczy to funduszy fałszywie oznaczanych jako aktywnie zarządzane (Closet Indexing ). W swoim badaniu organizacja zidentyfikowała fundusz reklamowany jako aktywnie zarządzany i wykorzystujący kryteria ESG (z przyznanym znakiem SRI), co do którego istniały silne podejrzenia, ze w rzeczywistości był ukrytym indeksatorem (closet indexer), na dodatek o słabych wynikach finansowych. Z tego względu, według BETTER FINANCE, w pierwszej kolejności należy sprawić, aby znak ESG zapewniał wzorcową zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych i ochrony inwestorów. Po drugie fundusze ESG powinny ujawniać informacje o wynikach swoich benchmarków tak, aby inwestor mógł je porównać i sprawdzić, czy uwzględnienie kryteriów ESG w procesie inwestycyjnym przyniosło jakąś wartość dodaną w długim okresie.