Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki z GPW, których notowania są na rocznych minimach

Skomentuj artykuł
cassis - fotolia.com

Niezależnie od tego czy jest to duża, średnia czy mała spółka, obecnie w każdym z tych trzech segmentów warszawskiej giełdy można znaleźć firmę, której notowania znajdują się na rocznych minimach. W poniższej analizie przedstawiono po jednym z przedstawicieli indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, którego akcje są najtańsze od dwunastu miesięcy.

 

Indeks małych, średnich oraz dużych spółek mocno straciły na wartości od początku tego roku. W ciągu niespełna 11 miesięcy WIG20 stracił 12,22 procent, mWIG40 poszedł w dół o 22,18 procent, a sWIG80 zniżkował o 26,77 procent. Nie ma się zatem co dziwić, że sporo spółek notowanych w tych indeksach znajduje się obecnie na rocznych minimach. Bazując na danych z zakończenia wtorkowej sesji tj. 20 listopada, w segmencie średnich firm, spółek znajdujących się na 12-miesięcznym minimum jest 8, natomiast w wśród małych spółek jest ich 9.

Cyfrowy Polsat

Spośród spółek notowanych w indeksie WIG20, najniżej od 12 miesięcy znajdują się akcje Cyfrowego Polsatu. W okresie ostatnich 52 tygodni straciły one 14,5 procent. Oznacza to, że wartość firmy stopniała z 15,9 mld zł do niecałych 13,6 mld zł. Największy spadek miał miejsce w czerwcu, kiedy wartość firmy obniżyła się o ponad 7 procent. Niewiele lepszy był sierpień, w którym spadek sięgnął 5,4 procent.

 

Na początku maja Cyfrowy Polsat opublikował wyniki za pierwszy kwartał. Były one lepsze rok do roku, na co pozytywnie zareagowali inwestorzy. Następnego dnia firma poinformowała o ziszczeniu się jednego z warunków (zgody prezesa UOKiK), w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji  spółki Netia. W wyniku wezwania działające w porozumieniu Cyfrowy Polsat i Karswell Limited nabyli łącznie 110,7 mln akcji Netii, reprezentujących łącznie 33 procent jej kapitału zakładowego. Oprócz tego, również w tym miesiącu spółka informowała o nabyciu pakietu większościowego udziałów w spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.

 

Cyfrowy Polsat - wykres kursu akcji
Cyfrowy Polsat - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Pod koniec maja zarząd spółki opublikował zalecenie dotyczące dywidendy. Zdecydowali oni nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok. Decyzję tą uzasadniano strategicznymi inwestycjami poczynionymi przez spółkę oraz relatywnie wysokim zadłużeniem grupy. Kolejny raport bieżący Cyfrowego Polsatu pojawił się dopiero miesiąc później (pod koniec czerwca) dlatego też, można sądzić, że właśnie informacja dotycząca dywidendy mogła mieć wpływ na kurs akcji spółki. Dla porównania, w ubiegłym roku Cyfrowy Polsat wypłacił 32 grosze dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 roku.

 

Spółka ma za sobą trzy spadkowe sesje. Niedawno opublikowała również wyniki za trzeci kwartał 2018 roku, które początkowo zostały entuzjastycznie odebrane przez inwestorów. Dane pojawiły się przed rozpoczęciem sesji 8 listopada. W okresie od lipca do września zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 226,1 mln zł, wobec 242,9 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Co ważne, temu spadkowi towarzyszyły wyższe przychody, które urosły o 14,4 procent. Wyższe w ujęciu rocznym były również przychody za 9 miesięcy tego roku, natomiast zysk netto spółki spadł w tym czasie do 762,7 mln zł, wobec 813,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

CI Games

Spółka znana z serii gier Sniper straciła od początku roku 28 procent. Regularny spadek cen akcji CI Games obserwujemy od dłuższego czasu. W styczniu pojedyncza akcja była wyceniana na około 1 zł, tymczasem obecnie za jeden walor trzeba zapłacić około 75 groszy. Tendencja spadkowa została gwałtownie przerwana w sierpniu, gdy akcje firmy wystrzeliły do poziomu powyżej 1,5 zł za sztukę. Zamieszanie wywołała informacja na temat gry Sniper Ghost Warrior Contracts,  czwarty tytuł serii, z której znany jest ten producent i wydawca gier. Było to o tyle zaskakujące, że po niezbyt udanej produkcji Sniper Ghost Warrior 3, firma informowała o chęci skupienia się na mniejszych produkcjach. Dodajmy tylko, że budżet przeznaczony na trzecią część tej gry wynosił 40 mln zł.

 

W komunikacie datowanym na 16 sierpnia można przeczytać, że nowy tytuł serii będzie shooterem taktycznym, w którym wykorzystane zostaną rozwiązania techniczne oraz doświadczenia zespołu produkcyjnego spółki zdobyte w czasie realizacji gry Sniper Ghost Warrior 3.  Produkt ma zostać wydany w 2019 roku, jednakże dokładnej daty premiery nie podano. Tytuł pojawi się jednocześnie na trzech platformach: PC, PS4 oraz Xbox, a tryb rozgrywki będzie dzielił się na single player oraz multiplayer.

 

CI Games - wykres kursu akcji
CI Games - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Co ciekawe akcje po długim okresie spadków zaczęły widocznie zyskiwać na wartości już 9 sierpnia. Powód tych zmian można upatrywać w zgłoszeniu spółki dokonanym w Europejskim Biurze ds. Własności Intelektualnej, celem zabezpieczenia nazwy nowej gry. Wprawdzie rynek zareagował z opóźnieniem, ale nasuwa się pytanie, czy spółka nie powinna poinformować o tym zgłoszeniu oraz o nowej grze już wcześniej w formie raportu  bieżącego. Można to uznać za szczególnie ważne, gdyż zachowanie kursu pokazało, iż informacja ta była dla inwestorów istotna.

 

Euforia nie trwała jednak długo, gdyż pod koniec sierpnia CI Games opublikowała raport półroczny. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej CI Games wyniosła w pierwszym półroczu 9,954 mln zł, wobec 1,489 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmalały również przychody spółki. Ich wartość wyniosła 13,179 mln zł, wobec 73,178 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Spółka zwraca uwagę, że istotnym elementem mającym wpływ na dane finansowe za pierwsze półrocze był dokonany odpis aktualizacyjny w wysokości 8,6 mln zł. Dotyczył on m.in. wersji mobilnej gry Lords of the Fallen. Raport spółki za trzeci kwartał poznamy 23 listopada.

 

Spadek spotęgowała informacja dotycząca zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy CI Games. W dokumencie zawierającym projekty uchwał można przeczytać, że zarząd firmy zwrócił się do akcjonariuszy o upoważnienie do podniesienia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 1,133 mln zł w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany statutu spółki dokonanej niniejszą uchwałą. Walne zgromadzenie przyjęło uchwałę na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 27 września. Dla porównania, dotychczas kapitał zakładowy CI Games wynosi 1,511 mln zł i dzieli się na 151,1 mln akcji, z których każda ma wartość nominalną wynoszącą 1 grosz.

Idea Bank

Od początku tego roku Idea Bank mocno traci na wartości, a skala spadku wynosi już 92 procent. Przy kursie z wtorkowego zamknięcia wartość spółki to niespełna 140 mln zł.  Z gwałtownym spadkiem notowań banku mieliśmy do czynienia w sierpniu. Wówczas w ciągu jednej sesji jego akcje potaniały o 28,5 procent. Był to prawdopodobnie efekt opublikowania informacji na temat rezerw, odpisów aktualizujących i korekt, jakie spółka poczyniła na dzień 30 czerwca. Odpisy z tytułu utraty wartości sięgnęły 46 mln zł, natomiast rezerwy wyniosły łącznie 128 mln zł. Spółka poinformowała w tym samym raporcie również o konieczności dokonania korekt obciążających kapitały własne na poziomie skonsolidowanym, szacowanym na kwotę 145 mln zł.

 

Emitent pozyskał informację o zaistnieniu przesłanki utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Tax Care S.A., w wyniku czego przeprowadzono test na utratę wartości firmy, który wykazał odpis aktualizujący w kwocie około 144 mln zł - podano również w komunikacie.

 

Miesiąc później Idea Bank opublikował wyniki półroczne. Spółka w tym okresie poniosła stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie prawie 380 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej bank osiągnął zysk na poziomie 97 mln zł. Raport za trzeci kwartał poznamy 28 listopada. Termin ten został niedawno przesunięty, gdyż pierwotna data publikacji przypadała na 20 listopada.

 

Idea Bank - wykres kursu akcji
Idea Bank - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Największe zamieszanie na akcjach Idea Banku wywołała informacja o wpisaniu spółki na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Co ważne wpis ten nie dotyczył działalności bankowej Idea Banku, związanej m.in. z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów. Jest związany z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w związku z obrotem instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Jak podał bank w specjalnym komunikacie, podstawą wpisania banku na listę ostrzeżeń publicznych KNF są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie od sierpnia 2016 roku do marca 2018 roku czynności związanych z procesem dystrybucji obligacji GetBack bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Informacja ta znalazła swoje odzwierciedlenie na akcjach banku, które tylko w listopadzie straciły ponad 40 procent wartości. Negatywny wpływ na akcje spółki miała również afera KNF, ze względu na powiązanie Idea Banku z Leszkiem Czarneckim. Więcej na ten temat pisaliśmy w odrębnej analizie.

 

W wtorek bank opublikował infromację, dotyczącą decyzji zarządu NBP, który w okresie od 19 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku, zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania 50 procent wymaganej rezerwy obowiązkowej.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie