Chat with us, powered by LiveChat

Oto najlepsze i najgorsze branże października na GPW

Skomentuj artykuł
Kurt Kleemann - fotolia.com

Poprawiający się sentyment inwestorów do spółek energetycznych jest coraz bardziej widoczny. Potwierdzają to wyniki indeksu WIG-Energia, który w październiku zyskał najwięcej spośród indeksów branżowych notowanych na GPW. Na drugim końcu skali znalazła się branża chemiczna ze stratą przekraczającą 10 procent.

 

Spośród indeksów grupujących spółki różnej wielkości, najmniej w październiku stracił sWIG80 (-4,48 procent). Nieco większą stratę odnotował WIG20, który poszedł w dół o 5,83 procent. Z kolei główny indeks warszawskiej giełdy WIG, zniżkował w tym samym okresie o 6,21 procent.

Energetyka w górę

Spośród indeksów branżowych najlepiej w ubiegłym miesiącu poradził sobie WIG-Energia. Grupujący firmy energetyczne indeks zyskał 4,85 procent. Jak pokazaliśmy w ostatniej analizie, notowane w WIG20 akcje spółek z tego sektora wypadły dość dobrze na tle innych firm. To z kolei miało wpływ na notowania indeksu branżowego, przede wszystkim ze względu na fakt, iż akcje PGE, Energi i Tauronu mają łącznie około 80 procent udziału w jego wartości. PGE, którego udział sięga 55 procent zyskał 10,4 procent. Oprócz blue chipów w WIG-Energia ponad 10-procentowy udział ma Enea, która w październiku zyskała 0,5 procent.

 

WIG-Energia - wykres notowań indeksu
WIG-Energia - wykres notowań indeksu
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Na drugim miejscu pod względem wielkości wzrostów, jakie prezentowały w październiku indeksy branżowe znalazł się WIG-Budownictwo. Indeks ten zyskał niewiele mniej, w stosunku do lidera tego zestawienia. Odbił się on również po mocnym wrześniowym spadku, kiedy stracił w skali miesiąca 9,82 procent. W całym trzecim kwartale tego roku WIG-Budownictwo zniżkował o 11,54 procent, o czym wspominaliśmy w poprzedniej analizie.

 

Największy udział w portfelu indeksu WIG-Budownictwo ma Budimex (33 procent). W październiku zyskał on prawie 20 procent na wartości. Na początku września prezes spółki poinformował, że ten i następny rok będą dla firmy trudne, natomiast od końca 2019 roku, Budimex powinien powrócić do krzywej wzrostowej. W trzecim kwartale tego roku spółka wypracowała 102,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To mniej w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, ale nieco więcej niż spodziewał się tego rynek. Rok wcześniej spółka zarobiła 142,4 mln zł, a rynek oczekiwał zysku na poziomie 96,5 mln zł.

 

Zmiany wartości indeksów sektorowych notowanych na GPW w październiku 2018 roku  

Indeks Zmiana procentowa
WIG-Energia 4,85
WIG-Budownictwo 4,39 
WIG-Informatyka 1,75 
WIG-Media 1,40 
WIG-Górnictwo 0,21 
WIG-Spożywczy -0,72
 WIG-Nieruchomości -3,32
WIG-Telekomunikacja  -4,27 
WIG-Motoryzacja  -5,48 
WIG-Paliwa  -6,98 
WIG-Banki  -7,13 
WIG-Leki  -10,34 
WIG-Odzież  -13,91 
WIG-Chemia  -14,02 

Źródło: SII na podstawie danych z serwisu stooq.pl

WIG-Chemia kontynuuje spadki

Najsłabiej spośród indeksów branżowych poradził sobie indeks WIG-Chemia. Sektor ten stracił w październiku aż 14,02 procent. To drugi pod rząd słaby miesiąc w wykonaniu spółek chemicznych. We wrześniu indeks ten stracił 12,99 procent, a w całym trzecim kwartale spadł o 17,34 procent, zaliczając tym samym najgorszy wynik tego okresu spośród wszystkich indeksów branżowych.

 

W indeksie największy udział ma Grupa Azoty (42 procent) oraz Ciech (39 procent). Obie firmy w październiku straciły na wartości ponad 10 procent. Grupa Azoty od początku tego roku mocno traci na wartości. W drugim kwartale 2018 roku spółka miała 48,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 104,45 mln zł zysku rok wcześniej. W trzecim kwartale spółka szacuje, że jej strata sięgnie 116,8 mln zł (wyniki wstępne).

 

WIG-Chemia - wykres notowań indeksu
WIG-Chemia - wykres notowań indeksu
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Drugim najsłabszym sektorem w ubiegłym miesiącu był WIG-Odzież. Indeks mocno stracił na wartości m.in. za sprawą przeceny, jaką odnotował producent i dystrybutor obuwia. Spółka CCC w październiku straciła na wartości 24 procent, co było największym spadkiem w skali miesiąca spośród wszystkich blue chipów notowanych na GPW. W październiku cena akcji spółki spadła do najniższego poziomu od września 2016 roku (164,70 zł za akcję). Największy dzienny spadek wartości CCC odnotował podczas sesji 29 października, która była pierwszą po publikacji wstępnych wyników za trzeci kwartał. W okresie od lipca do września firma miała 41,7 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 38,6 mln zł zysku w tym samym okresie rok wcześniej. W raporcie podano, że na wyniki za trzeci kwartał wpływ miały koszty programu motywacyjnego w wysokości 9,5 mln zł. Więcej na temat wyników CCC pisaliśmy w odrębnej analizie.

 

Ponad 10 procent stracił na wartości również WIG-Leki. Posiadający największy udział w indeksie Mabion (47 procent)  stracił prawie 16 procent.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie