Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oto spółki energetyczne ze wskaźnikiem P/E poniżej 5

Skomentuj artykuł
peerawat444 - fotolia.com

Niskie ceny akcji oraz słabe wyniki spółek energetycznych negatywnie wpływają na poziom ich P/E. Wskaźnik cena do zysku jest jednym z podstawowych narzędzi służących do przeprowadzania analizy spółek i może pomóc inwestorowi podjąć decyzję inwestycyjną. Poniżej przedstawiono trzy firmy energetyczne, których wartość P/E jest niższa niż 5.

 

Jak dotąd sytuacja na polskim rynku kapitałowym w tym roku nie rozpieszczała inwestorów, o czym świadczą ich nastroje. Tylko od początku października indeks WIG stracił niespełna 8 procent, a od początku tego roku strata sięga już prawie 15 procent. Jeszcze większy spadek zaliczył sektor energetyczny. Indeks WIG-Energia od początku roku poszedł w dół o prawie 25 procent. W samym pierwszym kwartale tego roku stracił on niespełna 18 procent i był jednym z najgorszych indeksów sektorowych notowanych na GPW. W drugim kwartale uplasował się w połowie stawki, ze spadkiem wynoszącym 8,62 procent, a w okresie od lipca do września zniżkował o 5,81 procent. Sytuacja nieco poprawiła się w październiku. Od początku tego miesiąca WIG-Energia zyskał nieco ponad 2 procent.

 

WIG-Energia - wykres notowań indeksu
WIG-Energia - wykres notowań indeksu
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Spadki WIG-Energia są wypadkową zmian cen akcji spółek energetycznych notowanych w tym indeksie. W jednej w poprzednich analiz pokazaliśmy, które firmy straciły najwięcej. Od początku tego roku, cztery największe spółki energetyczne z wyjątkiem PGE, straciły na wartości co najmniej 30 procent. To natomiast jest jednym z powodów obniżenia wartości wskaźnika P/E.

 

Wskaźnik P/E, czyli cena do zysku, jest jednym z podstawowych mierników stosowanych do analizy akcji. Powstaje w wyniku podzielenia ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki do jej zysku netto przypadającego na akcję za ostatnie cztery kwartały. Wskazuje on inwestorowi, ile musi zapłacić za jednostkę zysku firmy. Miernik ten osiąga najniższe wartości przy wysokim poziomie wyników spółki w relacji do niskiej wyceny rynkowej jej akcji.

 

Zatem licząc wskaźnik P/E należy wziąć pod uwagę również wyniki spółki. Te natomiast w przypadku firm energetycznych nie były w ostatnim czasie najlepsze. Spośród spółek należących do tego sektora notowanych na GPW, tylko Energa zarobiła w pierwszym półroczu tego roku więcej.

 

Warto również mieć na uwadze, że wskaźnik cena do zysku bierze pod uwagę historyczne zyski spółki przy aktualnej wycenie jej akcji. Dodatkowo wskaźnik P/E może być zniekształcony poprzez zdarzenia jednorazowe, które potrafią istotnie zaburzać wyniki z działalności stricte operacyjnej. Powszechnie przyjmuje się, że wartość cena do zysku mogąca wskazywać na atrakcyjność inwestycyjną spółki, stanowi wartość niższą niż 10. Poniżej przedstawiono natomiast firmy energetyczne, dla których wartość tego wskaźnika jest niższa niż 5.

Tauron Polska Energia

Ta energetyczna spółka może się pochwalić poziomem wskaźnika P/E na poziomie 3,30. Wynik ten jest z jednej strony efektem cen akcji Tauronu, które w tym roku mocno potaniały. Biorąc pod uwagę cenę akcji z wczorajszego zamknięcia tj. 29.10, spadek wyniósł 40,31 procent. Przecena zatrzymała się we wrześniu i po lekkim wzroście notowania ustabilizowały się w październiku w pobliżu poziomu 1,80 zł za akcję.

 

Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W pierwszym półroczu 2018 roku Tauron wypracował 567,029 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik ten jest o 43,5 procent gorszy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wówczas zysk przekroczył poziom miliarda złotych. W tym samym czasie spółka wypracowała wyższe przychody, które wyniosły ponad 9,202 mld złotych, tymczasem rok wcześniej miały one wartość 8,758 mld zł. Zmiana ta jest efektem m.in. rosnących cen energii.

 

Dla Tauronu zdecydowanie gorszy był drugi kwartał. Wówczas spółka poniosła skonsolidowaną stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 69 mln zł, przy 364 mln zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego. W pierwszych trzech miesiącach spółka zarobiła 636,153 mln zł, wobec 639,830 mln zł rok wcześniej.

 

Wyniki spółki obciążyły odpisy, których wartość netto wyniosła 388 mln zł. Ich negatywny wpłw na wyniki netto wyniósł 303 mln zł. Oprócz tego w pierwszym półroczu 2018 roku znacznie wyższe były koszty finansowe, jakie spółka poniosła z tytułu różnic kursowych. Jak podał Tauron w sprawozdaniu finansowym, wywołały one spadek wyniku brutto aż o 126 mln zł, tymczasem w tym samym okresie rok wcześniej spadek z tego tytułu wyniósł 3 mln zł.

 

Firma podała również wyniki wstępne za trzeci kwartał 2018 roku, które jednak nie były brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika P/E. W okresie od lipca do września Tauron osiągnął wynik EBITDA na poziomie 778 mln zł, wobec 783 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto sięgnął 286 mln zł.

Energa

Wartość wskaźnika P/E dla Energi wynosi 3,80. Biorąc pod uwagę cenę akcji spółki z wczorajszego zamknięcia tj. 29.10, firma straciła w tym roku 38,41 procent swojej wartości. Podobnie jak w przypadku Tauronu, spadek zatrzymał się we wrześniu i po lekkim wzroście w październiku, cena się ustabilizowała.

 

Energa - wykres kursu akcji
Energa - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Energa jako jedyna spośród spółek energetycznych w pierwszym półroczu poprawiła wyniki rok do roku. Na poziomie netto, spółka wypracowała w pierwszych 6 miesiącach 2018 roku 556 mln zł zysku, wobec 484 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego. W samym drugim kwartale tego roku spółka osiągnęła wynik netto na poziomie 281 mln zł, wobec 174 mln zł rok wcześniej.

 

Największą część zysku, Energa wypracowała w segmencie Dystrybucja. Jego EBITDA w okresie pierwszego półrocza tego roku wyniosła 990 mln zł, a zysk netto miał wartość 439 mln zł. Dane te są lepsze o odpowiednio 6,34 i 11,14 procent rok do roku przede wszystkim dzięki wyższej marży. W okresie pierwszych 6 miesięcy tego roku, spółka obniżyła koszty sprzedaży do poziomu 163 mln zł, wobec 172 mln zł rok wcześniej.

 

Spółka opublikowała również wyniki wstępne za trzeci kwartał. Szacuje ona, że EBITDA wyniosła 426 mln zł, wobec 500 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. W segmencie Dystrybucja, który odpowiada za większą część wyników spółki, EBITDA sięgnął 374 mln zł, wobec 411 mln zł rok wcześniej. Warto pamiętać, że wstępne wyniki nie były w tym przypadku brane pod uwagę przy obliczeniach dotyczących wskaźnika P/E.

Enea

Podobnie jak poprzednia spółka, Enea posiada wartość wskaźnika P/E na poziomie 3,80. Od początku 2018 roku cena jej akcji poszła w dół o 30,87 procent. Minimum notowań miało miejsce 11 września, a cena jej akcji wówczas wynosiła 7,27 zł. Obecnie wycena pojedynczego waloru przekracza 8 zł.

 

Enea - wykres kursu akcji
Enea - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Skonsolidowany zysk netto spółki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszej połowie 2018 roku wyniósł 431,190 mln zł, wobec 581,162 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. W samym drugim kwartale Enea również zaliczyła spadek zysku. Miał on wartość 190,434 mln zł, wobec 285,932 mln zł w pierwszej połowie 2017 roku. Spadkowi zysku w pierwszych 6 miesiącach roku towarzyszył wzrost przychodów o 8,22 procent.

 

Porównując wyniki spółki za pierwsze półrocze tego roku z danymi za analogiczny okres 2017 roku widać, że w górę poszły wszystkie koszty z wyjątkiem usług przesyłowych, które wymieniono w skonsolidowanym sprawozdaniu zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów. W górę poszły m.in. koszty amortyzacji, które wzrosły z 577 mln zł do 723 mln zł oraz koszty świadczeń pracowniczych z 771 mln zł do 826 mln zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zobacz również:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie