Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zmiany w regulacjach rynku NewConnect

GPW przyjęła nowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania rynku NewConnect w okresie poprzedzającym wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect, odnoszące się przede wszystkim do szczegółowych zasad przeprowadzania ofert prywatnych. Kluczową rolę w tym procesie odgrywać będą, tak jak dotąd, Autoryzowani Doradcy, którzy stanowią jeden z najistotniejszych czynników zrównoważonego rozwoju rynku. Wprowadzane obecnie zmiany wpisują się w proces doskonalenia obszaru rynku ofert prywatnych i całego obszaru przed debiutem spółki na NewConnect, w celu zwiększenia efektywności rynku publicznego na NewConnect.

 

Służyć temu będzie m.in. określenie standardu dokumentu ofertowego (obok dokumentu informacyjnego spółki, na podstawie którego akcje są wprowadzane do obrotu na NewConnect, i którego zawartość jest regulowana przez GPW), Raportu z Oferty Prywatnej, a w dalszej perspektywie także przyjęcie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców oraz ocena pracy AD (ocena na podstawie: corocznych sprawozdaniach finansowych, aktywności i jakości prowadzonych na rzecz NewConnect prac, stopnia zaangażowania w budowanie rynkowej pozycji NewConnect). 

Przy ofercie prywatnej (private placement) Autoryzowany Doradca zobowiązany będzie do zapewnienia, aby spółka lub akcjonariusz (w zależności od tego, kto występuje z ofertą) sporządzili dokument ofertowy, zawierający minimum informacji, określonych przez GPW, dotyczących oferowanych akcji. Nowe regulacje określają szczegółowo wymagania w tym zakresie.

Nowe przepisy zobowiązują ponadto Autoryzowanego Doradcę do złożenia, najpóźniej wraz z wnioskiem spółki o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect, Raportu z Oferty Prywatnej (ROP), jeśli w okresie ostatnich 6 miesięcy były one przedmiotem oferty prywatnej. Raport taki powinien zawierać informacje, między innymi, o liczbie zaoferowanych akcji, sposobie ustalenia ceny emisyjnej (lub ceny sprzedaży), szczegółowy sposób identyfikacji potencjalnych adresatów oferty, informację, czy oferta była kierowana do inwestorów kwalifikowanych, termin przeprowadzenia oferty, liczbę podmiotów do których kierowano ofertę, którzy odpowiedzieli na ofertę, którym przydzielono akcje (bez podawania ich danych osobowych), zasady przydziału akcji. Należy również wskazać, czy podmioty nabywające akcje w ofercie prywatnej są w jakiś sposób powiązane z emitentem, akcjonariuszem dokonującym oferty lub Autoryzowanym Doradcą spółki. 


Jeśli okaże się, że informacje zawarte w ROP są nieprawdziwe lub nierzetelne, lub oferta została przeprowadzona niezgodnie z regulacjami rynku NewConnect lub sposób przeprowadzenia oferty może zagrozić bezpieczeństwu obrotu tymi instrumentami na NC, GPW może zawiesić lub skreślić danego doradcę z listy Autoryzowanych Doradców, a także wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect.

 

 

Uchwała Nr 469/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 maja 2007 r. (rynek NewConnect)

 

Przeczytaj uchwałę